Головна

        
За роки існування наш навчальний заклад зробив вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та медичної науки в Україні і став сьогодні справжньою кузнею підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки західного регіону України. 

         Становлення і розвиток університету, його медичного потенціалу пов'язані з іменами ректорів: доцента Д.С.Ловлі, доцента М.Б.Маньковського, професора М.М.Ковальова, доцента О.Д.Юхимця, професора В.К.Патратія. Вагомий внесок для створення і розвитку клінічних шкіл зробили завідувачі кафедр Є.Р.Цитрицький, І.І.Федоров, О.Ю.Мангейм, С.П.Закривидорога, М.М.Зотін, З.Н.Гржебін, В.Л.Хенкін, Л.І.Роман, Б.А.Пахмурний, П.М.Гудзенко, О.С.Сокол, С.А.Кац, Г.А.Троян, О.О.Волощук, Л.С.Клочкова, П.С.Драчук, відомі вчені Б.Д.Радзіховський С.М. Савенко, Г.Ю.Маліс, Я.Д.Кіршенблат, М.Г.Туркевич та інші. В університеті сформувалися відомі в Украіні школи ендокринологів (М.М.Ковальов, Н.М.Шинкерман, БВ.Роднянський, Я.Д.Кіршенблат), гастроентерологів (Н.Б.Шупак, В.А.Трігер, О.О.Волощук, О.І.Самсон), патології центральної нервової системи (С.М.Савенко, Г.Ю.Маліс, І.К.Владковський), дослідження, джерел мінеральних вод Буковини (Ф.В.Лапшин). 

        Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з пріоритетних складових обсягу обов’язків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров'я населення України. 

        Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 30 клінічних кафедрах, які розміщуються в лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних закладах, підпорядкованих УОЗ м. Чернівці та Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДАПотужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 55 професорів, 68 докторів медичних наук, 172 доцента та 246 кандидатів медичних наук. З них: мають вищу атестаційну лікарську категорію 227 співробітників, першу – 49, другу – 34.             
52 співробітника клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА та управління охорони здоров'я Міської ради. 17 співробітників університету мають звання "Заслужений лікар України".

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я міської ради, постійно проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів при надзвичайних станах.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатопланової. Вона включає в себе: консультативну роботу, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я по всім спрямування – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, медичних нарад лікарів базових закладів, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Спільна робота кафедр та органів практичної охорони здоров'я сприяє як підвищенню кваліфікації лікарів первинної ланки охорони здоров'я, так і підвищенню якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області.

       Лікувально-консультативна робота співробітників клінічних кафедр БДМУ проводиться в 33 лікувальних закладах: 19 - обласного підпорядкування та 10 - міського підпорядкування, 2 – шкільних закладах м. Чернівці та у 2-х спеціалізованих закладах охорони здоров’я. Загальний ліжковий фонд складає 4064 одиниць. Клінічні кафедри університету розташовані у приміщеннях 26 клінічних баз (закладів практичної охорони здоров’я) загальною площею 8716,63 кв.м. Професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики. 

       Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області.  

        Фахівці університету беруть участь у засіданнях комісій з атестації лікарів та медичних працівників середньої ланки, у роботі колегій обласного та міського управління охорони здоров'я, лікувально-профілактичних закладів. 

        Основними пріоритетами в діяльності університету спільно з практичною охороною здоров’я є удосконалення системи охорони здоров’я матері та дитини, боротьба з соціально-небезпечними хворобами (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, покращення матеріально-технічного стану установ охорони здоров’я.

        Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та регіонарних програм. 

        Не менш важливим у роботі клінічних кафедр є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях. 

        Серед населення Буковинського краю постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо. 

        З метою підвищення рівня санітарно-просвітницької діяльності університету, надання відкритого доступу до інформації, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо профілактики та лікування різних захворювань було створено веб-сайт університету «Сторінки здоров’я»  (http://health.bsmu.edu.ua/).  Створення сайту – це ще один крок у напрямку виконання основних завдань співробітників університету щодо реформування галузі медицини: поліпшення стану здоров’я населення Буковинського краю, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості життя, охорона материнства та дитинства, формування та заохочення здорового способу життя, оздоровлення довкілля, забезпечення ефективного попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками, удосконалення інноваційної політики, забезпечення інтеграції вітчизняної системи охорони здоров’я в європейську систему.  

      За роки існування наш навчальний заклад зробив вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та медичної науки в Україні і став  на сьогодні справжньою кузнею підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки західного регіону України.

Колективами клінічних кафедр в середньому за рік проводяться до 200 тис. консультацій, з них: в базових установах – до 160 тис. консультацій, в поліклініках – до 18 тис. консультацій, в позабазових установах – до 20 тис.  консультацій, в районах області – до 5 тис.;  біля 15 тис. діагностичних досліджень та  більше 10 тис. операційних втручань.

Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» за умови максимального використання потенціалу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» стало підґрунтям для створення на базі ЛШМД університетських центрів: 

- обласний центр ендоурології та літотрипсії, 

- обласний центр ендоскопічної хірургії, 

- центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії, 

- обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету, 

- обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики, 

- обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта. 

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують:

- центр малоінвазивної хірургії та гінекології, 

- ендоскопічної урології, 

- міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока.

У спеціалізованих університетських медичних центрах надається висококваліфікована спеціалізовану медична допомога хворим на хірургічну патологію, забезпечується проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування; проводиться експертна оцінка результатів наукових досліджень, апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.


В університеті створено навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка». Постановою КМУ від 14 грудня 2016 р. Центр внесено до переліку закладів охорони здоров’я України з правом надання платних послуг населенню. 

З 2017 року в університеті функціонує Медичний консультативний центр (МКЦ БДМУ) - це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей.

МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру професорського складу нашого медуніверситету. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація хвороб. 
         В консультативному центрі задіяні 235 консультантів (в т.ч. 99 англомовних) з числа провідних спеціалістів університету. За період роботи МКЦ БДМУ консультації висококваліфікованих спеціалістів отримали 14058 пацієнтів.

        Основні напрямки лікувально-діагностичної роботи, які проводяться співробітниками клінічних кафедр в закладах практичної охорони здоров'я: 
Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування кардіологічних, ревматичних, пульмонологічних, гастроентерологічних захворювань. 
Розробка та впровадження стандартів діагностики та лікування серцево-судинних захворювань.
Методи рентгено-фрмакологічного дослідження злоякісних захворювань шлунку. 
Лазерополяриметрія у диференційній діагностиці фонових передракових процесів шийки матки. 
Обґрунтування використання деяких фізичних факторів у хірургії. 
Впровадження стандартів діагностики та лікування захворювань ендокринної системи. 
Розробки методів діагностики, лікування та профілактики захворювань шлунково-кишкового тракту та органів гепатобіліарної системи (хронічні гастрити, виразкова хвороба, жовчнокам'яна хвороба, панкреатити). 
Удосконалення функціональної та лабораторної діагностики захворювань щитовидної залози. 
Розробка методів лікування та профілактики діабетичних ретинопатій. 
Розробка окремих медичних проблем з фтизіатрії, урології, офтальмології, дерматовенерології. 
Застосування нових методик лікування в практиці реанімації та інтенсивної терапії. 
Клініко-генетична характеристика, діагностика, лікування та профілактика деструктивних захворювань шлунково-кишкового тракту в дітей. 
        Лікувально-консультативна робота співробітників клінічних кафедр напряму пов’язана з лікувально-профілактичними закладами обласного та міського підпорядкування, які являються базами клінічних кафедр. 
       Завдячуючи спільному пошуку варіантів прийняття рішень по багатьом питанням, які виникають у процесі лікувальної діяльності серед практичних лікарів та співробітників клінічних кафедр, створюються умови для плідної співпраці, яка спрямована на зміцнення здоров’я населення Буковинського краю. Всіх, без виключення, головних лікарів відрізняє доброзичливість, конструктивний підхід до спільної справи, і завдячуючи їм створюються необхідні умови для плідної лікувальної та наукової діяльності співробітників клінічних кафедр університету. Конструктивний, діловий та дружній підхід між науковим потенціалом університету та практичною охороною здоров’я і в подальшому буде кріпнути та розвиватися.


    Новини