Проходження циклів ТУ, ПАЦ, спеціалізації


ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН

підвищення лікарської майстерності співробітників університету

на 2020-2023 роки 


п/п

Прізвище, імя по батькові співробітника університету

Кафедра

Назва спеціалізації, ТУ, робочого стажування, майстер-класів

Місце проходження

 

2020 рік

 

1.

Амеліна

Тетяна Миколаївна

доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Спеціалізація зі спеціальності «фізичної та реабілітаційної медицини»

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

2.

Андрущак

Андрій Васильович

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Судинні доступи із застосуванням методів візуалізації»

Конгрес анестезіологів України

 

3.

Білецький

Семен Віссаріонович

професор кафедри сімейної медицини

ТУ «Невідкладні стани: клініка, діагностика, лікування»

м. Чернівці,

БДМУ

 

4.

Блажіна

Ірина Юріївна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. Участь у 28-му Європейському конгресі з психіатрії – постерна доповідь

2. Публікація статті у журналі з імпакт-фактором

3. Участь у 28-му міжнародному конгресі індивідуальної психології

Іспанія, м. Мадрид

 

 

 

м. Львів

 

5.

Бобков

Віктор Олександрович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Больові синдроми в нейрохірургії та неврології»

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

6.

Боднар

Олег Борисович

завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої урології»

м. Вінниця

ВНМУ ім. М.І.Пирогова

 

7.

Бодяка

Володимир Юрійович

завідувач кафедри онкології та радіології

Спеціалізація «Рентгенологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

8.

Борейко

Лілія Дмитрівна

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

9.

Бродовська

Надія Борисівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Актуальні аспекти дерматовенерології»

(квітень 2020 р.)

м. Чернівці,

БДМУ

 

10.

Васюк

Володимир Леонідович

завідувач кафедри травматології та ортопедії

Ендопротезування

м. Прага

 

11.

Ватаманеску

Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої гастроентерології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

12.

Візнюк

Володимир Васильович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

ТУ «Лапароскопічна урологія»

м. Чернівці,

БДМУ

Словаччина м. Кошице,

Університетська клініка ім. Луї Пастера

Університет Павла Йозефа Шафарика (спеціалізоване професійне)

 

13.

Владиченко

Костянтин Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Невідкладна урологія в загально-лікарській практиці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

14.

Гарвасюк

Олександра Василівна

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Непухлинні захворювання прямої кишки»

м. Чернівці,

БДМУ

 

15.

Гасько

Михайло Васильович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Стажування в клініці

Польща

м. Закопане

 

 

16.

Герасимюк

Ірина Григорівна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Дистанційні курси

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

17.

Гринько

Наталія Валерянівна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ТВ «Актуальні питання психотерапії»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

18.

Гродецький

Валентин Корнелійович

доцент кафедри хірургії №2

Курси симуляційного навчання або оволодіння практичними навиками

1. Екстрена медична допомога  у випадку раптової зупинки кровообігу - 40 год.

2. Екстрена медична допомога травмованим на догоспітальному етапі - 40 год.

3. Екстрена медична допомога травмованим на ранньому госпітальному етапі - 40 год.

ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

 

 

19.

Гулей

Лілія Омелянівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Вікові аспекти в дерматовенерології»

(червень 2020 р.)

 

ВДНЗ України «Буковинський державний медич-ний університет»

 

20.

Давиденко

Ігор Святославович

завідувач кафедри патологічної анатомії

Патологоанатомічна діагностика системних захворювань сполучної тканини

м. Чернівці,

БДМУ

 

21.

Денисенко

Ольга Іванівна

Завідувач кафедри

дерматовенерології

ТУ «Дерматоонкологія, дерматоскопія та дерматопатологія»

(з 27.01 по 07.02.2020)

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

 

22.

Дудко

Олексій Геннадійович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Стажування в клініці м. Закопане

Доступи та остеосинтез при переломах верхніх кінцівок

Польща,

м. Закопане

Австрія, м. Грац

Анатомічний інститут

 

23.

Єремчук

Інга Василівна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Спільний міжнародний конгрес Україна-Румунія, обмін досвідом ведення хворих на хіміорезистентний  туберкульоз, реєстрація та контроль за побічними явищами

Чернівці-Сучава

 

24.

Зайцев

Валерій Іванович

професор кафедри урології та нейрохірургії

Стажування «Лапароскопічна урологія»

Німеччина Гельдербергський університет

 

25.

Зінченко

Анатолій Тимофійович

доцент кафедри травматології та ортопедії

«Хірургічне лікування травм та захворювань суглобів»

Ендопротезування

м. Чернівці

БДМУ

 

26.

Іванова

Наталія Миколаївна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. Участь у 28-му міжнародному конгресі індивідуальної психології за Адлером

2. Участь у науково-практичній конференції УСП з доповіддю

3. Участь у VII регіональній конференції УКПП УСП

 

 

27.

Іващук

Сергій Іванович

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Актуальні питання судинної хірургії»

м. Чернівці,

БДМУ

 

28.

Іліка

Віталій Валер’янович

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Сучасні аспекти дитячої стоматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

29.

Ілюк

Ірина Іванівна

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Основи лапароскопічної хірургії при урологічній патології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

30.

Казанцева

Тетяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Застосування преформованих фізичних факторів при патології внутрішніх органів»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

31.

Каньовська

Людмила Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Стажування з дієтології

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

32.

Каратєєва

Світлана Юріївна

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Вплив фізичних факторів в медицині»

ТУ «Хірургічна тактика при ускладнених формах мікро- та макроангіопатіях цукрового діабету»

м. Чернівці,

БДМУ

 

33.

Карвацька

 Наталія Семенівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. ТУ «Актуальні питання сексології

2. ТУ «Актуальні питання психотерапії»

3. Участь у 28-му міжнародному конгресі індивідуальної психології

м. Чернівці,

БДМУ

м. Львів

 

34.

Каспрук

Наталія Михайлівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Опанування навичками інтерпретації результатів алергодіагностики (побутові алергени) ALEX (Allergy Explorer)

Клініка сімейної та функціональної медицини FxMed, м. Київ

 

35.

Каушанська

Олена Вячеславівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Стажування з ехокардіографії

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

36.

Кваснюк

Дмитро Іванович

доцент кафедри травматології та ортопедії

AO Trauma Course Approuches&Ostheosyntesis

Австрія м. Грац

Анатомічний інститут

 

37.

Кифяк

Петро Васильович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

ТУ «Діагностика та ІТ невідкладних станів»

 

Майстер – клас (воркшоп) «Менеджмент загрозливих аритмій серця»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

Конгрес анестезіологів України

 

38.

Ковальчук

Петро Євгенович

доцент кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Основи та методологія кінезіотейпування»

ТУ «Принципи ендопротезування плечового суглобу»

м. Київ

 

 

Італія

м. Падуя

 

39.

Ковтун

Анатолій Іванович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

Спеціалізація зі спеціальності «Трансфузіологія»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

40.

Козарійчук

Наталія Ярославівна

асистент кафедри офтальмології

ТУ «Мікрохірургія ока з методами імплантації штучного кришталика та фокоемульсифікацією»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

41.

Коновчук

Віктор Миколайович

завідувач кафедри анестезіології та реаніматології

ТУ «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії»

м. Чернівці,

БДМУ

 

42.

Кравчук

Сергій Юрійович

доцент кафедри онкології та радіології

Стажування «Променева терапія»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

43.

Кулачек

Ярослав Вячеславович

доцент кафедри хірургії №2

Спеціалізація «Ультразвукова діагностика»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

44.

Курікеру

Михайло Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Гострі порушення мозкового кровообігу»

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

45.

Курченко

Ігор Федорович

доцент кафедри патологічної анатомії

ТУ «Патологоанатомічна діагностика системних захворювань сполучної тканини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

46.

Кушнір

Сергій Вікторович

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

ТУ «Актуальні питання діагностики та ІТ гострих отруєнь»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

47.

Лазарук

Олександр

Володимиро­вич

асистент кафедри патологічної анатомії

 

ТУ  «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

48.

Ляшук

Руслана Петрівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння сучасними імунологічними методами  діагностики та лікування  в алергології.

Західноукраїнський центр клінічної імунології та алергології, м. Львів

 

49.

Марчук

Олег Федорович

асистент

кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Хірургічне лікування травм та захворювань суглобів» Ендопротезування

ТУ «Актуальні питання остеосинтезу»

м. Чернівці,

БДМУ

 

 

50.

Мельник

Анна Степанівна

асистент кафедри офтальмології

ТУ «Захворювання окорухового апарату»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

51.

Мельничук

Лариса Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Актуальні питання медичної генетики в акушерстві та педіатрії»

м. Чернівці,

БДМУ

 

52.

Мікулець

Людмила Вікторівна

асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Лабораторна діагностика невідкладних станів»

м. Чернівці,

БДМУ

 

53.

Міхєєва

Тетяна Миколаївна

асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, освіті та лікуванні пацієнта

Румунія, м. Ясси,

Медичний університет

ім. Григоріє Попи

 

54.

Морар

Ігор Калинович

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Спеціалізація «Комбустіологія та пластична хірургія»

ТУ «Вплив фізичних факторів в медицині»

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

м. Чернівці,

БДМУ

 

55.

Москалюк

Олександр Петрович

асистент кафедри хірургії №2

Новітні технології в хірургії

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

56.

Нечитайло

Дмитро Юрійович

Доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Мультидисциплінарний підхід в діагностиці, освіті та лікуванні пацієнта

Румунія, м. Ясси,

Медичний університет

ім. Григоріє Попи

 

 

57.

Никифор

Лівія Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Ультразвуковий супровід перебігу фізіологічної та ускладненої вагітності»

м. Чернівці,

БДМУ

 

58.

Олійник

Ігор Юрійович

професор кафедри патологічної анатомії

 

ТУ «Сучасні аспекти дитячої стоматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

59.

Паньків

Іван Володимирович

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Удосконалення з питань діабетичних уражень органів травлення

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ

 

60.

Перепічка

Михайло Петрович

доцент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Лабораторні методи дослідження в дерматовенерології»

(березень 2020 р.)

ВДНЗ України «Буковинський державний медич-ний університет»

 

61.

Перижняк

Алла Іванівна

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Курс «BLS. Базова підтримка життя»

Стажування за фахом «Загальна практика – сімейна медицини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

62.

Петринич

Оксана Анатоліївна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Еходоплерографія серця

(початковий курс)»

(за умови наявності УЗ-сканера на кафедрі сімейної медицини)

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

63.

Підвербецька

Олена Валеріївна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Спільний міжнародний конгрес Україна-Румунія, обмін досвідом ведення хворих на хіміорезистентний  туберкульоз, реєстрація та контроль за побічними явищами

Чернівці-Сучава

 

64.

Плеш

Ігор Антонович

завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Невідкладні стани: клініка, діагностика, лікування»

м. Чернівці,

БДМУ

 

65.

Попович

Андрій Іванович

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Непухлинні захворювання прямої кишки»

м. Чернівці,

БДМУ

 

66.

Присяжнюк

Василь Петрович

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Спеціалізація «Гастроентерологія»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

67.

Ротар

Василь Іванович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

ТУ «Актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії»

м. Чернівці,

БДМУ

 

68.

Рудницький

Роман Іванович

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. ТУ «Соматогенні психічні розлади»

2. Стажування з медичної психології 

м. Чернівці,

БДМУ

 

 

69.

Русак

Олег Богданович

доцент кафедри хірургії №2

ТУ з УЗД

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

70.

Русіна

Світлана Миколаївна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ТУ «Соматогенні психічні розлади»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

71.

Cавка

Світлана Дмитрівна

 

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ТУ «Актуальні питання сексології»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

72.

Семянів

Ігор Олександрович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Школа “Basic Life Support” - фундамент громадського здоров’я, та інструмент в побудові безпечного суспільства

м. Чернівці,

БДМУ. Чернівці

 

73.

Семянів

Ігор Олександрович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Спільний міжнародний конгрес Україна-Румунія, обмін досвідом ведення хворих на хіміорезистентний  туберкульоз, реєстрація та контроль за побічними явищами

Чернівці-Сучава (Україна-Румунія)

 

74.

Сем’янів

Маріанна Миколаївна

асистент кафедри сімейної медицини

ТУ «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики» (Очно-заочний з елементами ДН)

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

75.

Сидорчук

Лариса Петрівна

завідувач кафедри сімейної медицини

Observership in Family Medicine (Відень, Австрія), за умови отриманні гранту проходження конкурсного відбору на 3-й термін

Віденський медичний університет,

Центр Громадського здоров'я, Австрія

 

76.

Сливка

Віктор Іванович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Спільний міжнародний конгрес Україна-Румунія, обмін досвідом ведення хворих на хіміорезистентний  туберкульоз, реєстрація та контроль за побічними явищами

Чернівці-Сучава

 

77.

Сливка

Наталія Олексіївна

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Актуальні питання діагностики та лікування хвороб органів травлення»

м. Чернівці,

БДМУ

 

78.

Соколенко

Аліна Андріївна

асистент кафедри сімейної медицини

ТУ «Ведення хворих з поєднаною патологією в клініці внутрішніх хвороб»»

м. Чернівці,

БДМУ

 

79.

Сокольник

Сергій Олександрович

професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої гінекології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

80.

Степан

Василь Танасович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Основи лапароскопічної хірургії при урологічній патології»

ТУ «Лапароскопічна урологія»

м. Чернівці,

БДМУ

Словаччина м. Кошице,

Університетська клініка ім. Луї Пастера

Університет Павла Йозефа Шафарика (спеціалізоване професійне)

 

81.

Ткачук

Олексій Володимирович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Просунуті навички застосування УЗД в практиці анестезіолога»

Конгрес анестезіологів України

 

82.

Тодоріко

Лілія Дмитрівна

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Спільний міжнародний конгрес Україна-Румунія, обмін досвідом ведення хворих на хіміорезистентний  туберкульоз, реєстрація та контроль за побічними явищами

Чернівці-Сучава (Україна-Румунія)

 

83.

Тулюлюк

Сергій Валерійович

асистент

кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Основи та методологія кінезіотейпування»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

84.

Тюлєнєва

Олена Анатоліївна

доцент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

85.

Унугурян

Володимир Петрович

доцент кафедри онкології та радіології

Спеціалізація «Рентгенологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

86.

Федорук

Олександр Степанович

завідувач кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Основи лапароскопічної хірургії при урологічній патології»

ТУ «Лапароскопічна урологія»

м. Чернівці,

БДМУ

Словаччина м. Кошице,

Університетська клініка   ім. Луї Пастера

Університет Павла Йозефа Шафарика (спеціалізоване професійне)

 

87.

Фундюр

Володимир Дмитрович

асистент кафедри хірургії №2

Курси по баріатрії 

 

м. Київ

Інститут трансплантології та хірургії

 

88.

Хухліна

Оксана Святославівна

завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Стажування у клініка Європи

 

 

89.

Чупровська

Юлія Ярославівна

асистент кафедри онкології та радіології

Спеціалізація «Рентгенологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

90.

Чупровська

Юлія Ярославівна

асистент кафедри онкології та радіології

Майстер-клас «Дерматоскопія»

м. Київ

 

91.

Чурсіна

Тамара Яківна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

ТУ «Функціональна діагностика в кардіології»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

92.

Шкварковський

Ігор Володимирович

професор кафедри хірургії №2

Новітні технології в хірургії

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

93.

Шульгіна

Віра Вікторівна

асистент кафедри онкології та радіології

Стажування «Променева терапія»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

94.

Шутка

Володимир Ярославович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Травма голови і спинного мозку»

м. Львів,  ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

95.

Юрків

Оксана Іванівна

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Підвищення кваліфікації з педіатрії

ТУ «Дитяча інфектологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

96.

Юрценюк

Ольга Сидорівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ТУ «Актуальні питання сексології»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

 

2021 рік

 

 

1.

Андрущак

Андрій Васильович

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Виявлення порушень механічних властивостей легень під час штучної вентиляції легень (ШВЛ)» Молодіжна анестезіологічна конференція «Тріщинські читання»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

2.

Бачук-Понич

Наталія Володимирівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку»

м. Чернівці,

БДМУ

 

3.

Білецький

Семен Віссаріонович

професор кафедри сімейної медицини

ТУ «Клінічна фармакологія та фармакотерапія при захворюваннях серцево-судинної системи у практиці лікаря-інтерніста»

м. Чернівці,

БДМУ

 

4.

Блажіна

Ірина Юріївна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. ТУ «Актуальні питання психотерапії»

2. Участь у регіональному конгресі Всесвітньої психіатричної асоціації

м. Чернівці,

БДМУ

м. Київ

 

5.

Бобков

Віктор Олександрович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Травма голови і спинного мозку»

м. Чернівці,

БДМУ

 

6.

Бобкович

Катерина Олегівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Актуальні питання ревматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

7.

Боднар

Олег Борисович

завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої гастроентерології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

8.

Борейко

Лілія Дмитрівна

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Ведення хворих з поєднаною патологією в клініці внутрішніх хвороб»

м. Чернівці,

БДМУ

 

9.

Бродовська

Надія Борисівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Дерматоонкологія, дерматоскопія та дерматопатологія»

(з 27.01 по 07.02.2021)

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

10.

Васюк

Володимир Леонідович

завідувач кафедри травматології та ортопедії

Гнійна хірургія

м. Київ

 

11.

Ватаманеску

Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої гінекології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

12.

Візнюк

Володимир Васильович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Основи лапароскопічної хірургії при урологічній патології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

13.

Владиченко

Костянтин Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

14.

Гальчук Катерина Леонідівна

асистент кафедри стоматології дитячого віку

Спеціалізація «Дитяча стоматологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

15.

Гарвасюк

Олександра Василівна

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ «Сучасні аспекти дитячої стоматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

16.

Гасько

Михайло Васильович

доцент кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Реабілітаційне лікування хворих після травм та захворювань опорно-рухового апарату»

м. Київ

 

17.

Герасим’юк

Ірина Григорівна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Публікація статті у журналі з імпакт-фактором

 

 

 

18.

Глубоченко

Олена Володимирівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики»

м. Чернівці,

БДМУ

 

19.

Гребенюк

Володимир Іванович

доцент кафедри хірургії №2

Курси УЗД

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

20.

Гринько

Наталія Валерянівна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. Публікація статті з імпакт-фактором 

2. «Медичне стажування у закладі вищої освіти»

 

 

21.

Гродецький

Валентин Корнелійович

доцент кафедри хірургії №2

Курси по лапароскопічній хірургії

 

м.Тернопіль

ТДМУ

 ім. І.Я. Горбачевського

 

22.

Давиденко

Ігор Святославович

завідувач кафедри патологічної анатомії

ТУ «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

23.

Дудко

Олексій Геннадійович

доцент кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Актуальні питання остеосинтезу»

Доступи та остеосинтез при переломах нижніх кінцівок

м. Чернівці,

БДМУ

Австрія м. Грац Анатомічний інститут

 

24.

Єремчук

 Інга Василівна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

1. Дистанційний тренінг «Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб»

2. Білатеральний обмін з університетською клінікою м. Ясси  – ведення випадку туберкульозу сімейним лікарем

Центр громадського здоров’я

 

м. Ясси (Румунія)

 

25.

Зайцев

Валерій Іванович

професор кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Ендоскопічна діагностика та лікування урологічних захворювань»

м. Чернівці,

БДМУ

 

26.

Іванова

Наталія Миколаївна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. Соматогенні психічні розлади»

2. ТУ «Актуальні питання психотерапії»

3. Участь у VIIІ регіональній конференції УКПП УСП

м. Чернівці,

БДМУ

 

27.

Іващук

Сергій Іванович

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в зі спеціальності «Хірургія», за умови отримання гранту і проходження конкурсного відбору

Німеччина

Університетська клініка

 м. Пассау

 

28.

Іліка

Віталій Валер’янович

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Патологоанатомічна діагностика системних захворювань сполучної тканини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

29.

Ілюк

Ірина Іванівна

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

30.

Казанцева

Тетяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Ведення хворих із суглобовим синдромом в амбулаторно-поліклінічній практиці»

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

31.

Кваснюк

Дмитро Іванович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Стажування 

Литва, Регіональний госпіталь м. Каунас

 

32.

Коваль 

Галина Данилівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння сучасними імунологічними методами  діагностики та лікування  імунологічного безпліддя.

Західноукраїнський центр клінічної імунології та алергології м. Львів

 

33.

Ковальчук

Петро Євгенович

доцент кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Оцінка функції рівноваги в ортопедії»

м. Київ

 

34.

Курікеру

Михайло Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Пухлини головного і спинного мозку»

м. Чернівці,

БДМУ

 

35.

Курченко

Ігор Федорович

доцент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Сучасні аспекти дитячої стоматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

36.

Кушнір Сергій Вікторович

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Судинні доступи із застосуванням методів візуалізації» Британо – Український Симпозіум з інтенсивної терапії та медицини болю

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

37.

Кшановська

Ганна Іванівна

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Лабораторна діагностика»

м. Чернівці,

БДМУ

 

38.

Лазарук

Олександр

Володимиро­вич

асистент кафедри патологічної анатомії

 

ТУ «Непухлинні захворювання прямої кишки»

м. Чернівці,

БДМУ

 

39.

Макарова

Олена Вікторівна

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Аспекти розвиваючого догляду та відновлювального лікування»

м. Чернівці,

БДМУ

 

40

Малкович

Наталія Миколаївна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Актуальні питання пульмонології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

41.

Марчук

Юлія Федорівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

ТУ «Гінекологічна ендокринологія»

Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка,

м. Київ

 

42.

Марчук

Олег Федорович

асистент

кафедри травматології та ортопедії

Доступи та остеосинтез при переломах верхніх кінцівок

Австрія, м. Грац

Анатомічний інститут

 

43.

Микитюк

Оксана Павлівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у людей похилого віку»

м. Чернівці,

БДМУ

 

44.

Міхєєва

Тетяна Миколаївна

асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Новітні підходи до діагностики та лікування ЛОР-захворювань у дітей

Румунія, м. Ясси,

Медичний університет

ім. Григоріє Попи

 

45.

Навольський

Назар Михайлович

асистент кафедри стоматології дитячого віку

Спеціалізація «Ортодонтія»

 

 

46.

Нечитайло

Дмитро Юрійович

доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Новітні підходи до діагностики та лікування ЛОР-захворювань у дітей

Румунія, м. Ясси,

Медичний університет

ім. Григоріє Попи

 

47.

Нечитайло

Олена Юріївна

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Базові навички застосування УЗД в практиці анестезіолога» Британо – Український Симпозіум з інтенсивної терапії та медицини болю

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

48.

Нечитайло

Олена Юріївна

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Епідуральна анестезія» Молодіжна анестезіологічна конференція «Тріщинські читання»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

49.

Никифор

Лівія Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в Національному центрі ендометріозу

Італія, м. Авелліно

 

50.

Окіпняк 

Ірина Вікторівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Актуальні питання ревматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

51.

Олійник

Ігор Юрійович

професор кафедри патологічної анатомії

 

ТУ  «Непухлинні захворювання прямої кишки»

м. Чернівці,

БДМУ

 

52.

Петринич

Володимир

Володимирович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Сучасні аспекти реанімаційних заходів у новонароджених» Молодіжна анестезіологічна конференція «Тріщинські читання»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

53.

Петринич

Оксана Анатоліївна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Еходопплерографія. Вади серця» (за умови наявності УЗ-сканера на кафедрі сімейної медицини)

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

54.

Підвербецька

Олена Валеріївна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Дистанційний тренінг «Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб»

Центр громадського здоров’я

 

55.

Плеш

Ігор Антонович

завідувач кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Актуальні питання ревматології в клінічній практичці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

56.

Попович

Андрій Іванович

асистент кафедри патологічної анатомії

 

ТУ «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

57.

Русак

Олег Богданович

доцент кафедри хірургії №2

Стажування (спеціалізація) з ендоваскулярної хірургії

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

58.

Cавка

Світлана Дмитрівна

 

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

ТУ «Соматогенні психічні розлади»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

59.

Семянів

Ігор Олександрович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

1. Дистанційний тренінг «Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб»

2. Білатеральний обмін з університетською клінікою м. Ясси– ведення випадку туберкульозу сімейним лікарем

Центр громадського здоров’я

м. Ясси (Румунія)

 

60.

Сидорчук

Лариса Петрівна

завідувач кафедри сімейної медицини

Поновлення сертифікату лікаря-УЗД діагностики

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

61.

Сливка

Віктор Іванович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

1. Дистанційний тренінг «Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб»

2. Білатеральний обмін з університетською клінікою

м. Ясси – ведення випадку туберкульозу сімейним лікарем

Центр громадського здоров’я

 

м. Ясси (Румунія)

 

62.

Сливка

Наталія Олексіївна

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів у похилому і старечому віці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

63.

Соколенко

Аліна Андріївна

асистент кафедри сімейної медицини

ТУ «Мультидисциплінарні аспекти роботи лікаря загальної практики» (Очно-заочний з елементами ДН)

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

64.

Сокольник

Сергій Олександрович

професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Невідкладна неонатологічна хірургія та урологія»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

65.

Степан

Василь Танасович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Невідкладна урологія в загально-лікарській практиці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

66.

Сторожук

Марина Вікторівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Актуальні аспекти дерматовенерології»

(квітень 2021 р.)

м. Чернівці,

БДМУ

 

67.

Тодоріко

Лілія Дмитрівна

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

1. Дистанційний тренінг «Виявлення латентної туберкульозної інфекції серед контактних осіб»

2. Білатеральний обмін з університетською клінікою м. Ясси – ведення випадку туберкульозу сімейним лікарем

Центр громадського здоров’я

 

м. Ясси (Румунія)

 

68.

Тулюлюк

Сергій Валерійович

асистент

кафедри травматології та ортопедії

Принципи реабілітації після пошкоджень опорно-рухового апарату

Польща, м. Варшава

 

69.

Тюлєнєва

Олена Анатоліївна

доцент кафедри патологічної анатомії

 

ТУ  «Патологоанатомічна діагностика системних захворювань сполучної тканини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

70.

Федорук

Олександр Степанович

завідувач кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

 

71.

Шуленіна

Олександра Валеріївна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Лабораторні методи дослідження в дерматовенерології»

(березень 2021 р.)

м. Чернівці,

БДМУ

 

 

72.

Шутка

Володимир Ярославович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Больові синдроми в нейрохірургії та неврології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

73.

Юрків

Оксана Іванівна

асистент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Підвищення кваліфікації з педіатрії

ТУ «Дитяча нутриціологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

74.

Юрценюк

Ольга Сидорівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

1. Публікація статей у журналах

2. ТУ «Актуальні питання психотерапії»

3. ТУ «Актуальні питання сексології»

4. ТУ «Соматогенні психічні розлади»

м. Чернівці,

БДМУ

 

75.

Якобчук

Світлана Олександрівна

доцент кафедри хірургії №2

Курси по лапароскопічній хірургії

 

м.Тернопіль ТДМУ

 ім. І.Я. Горбачевського

 

 

2022 рік

 

 

1.

Аль Салама Мухамед Васек Обейд

асистент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Курси з інтервенційної кардіології

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

2.

Білецький

Семен Віссаріонович

професор кафедри сімейної медицини

ТУ «Актуальні питання діагностики та лікування  захворювань органів дихання»

м. Чернівці,

БДМУ

 

3.

Бобков

Віктор Олександрович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Пухлини головного і спинного мозку»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

4.

Боднар

Олег Борисович

завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої гінекології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

5.

Васюк

Володимир Леонідович

завідувач кафедри травматології та ортопедії

Ревізійне ендопротезування

м. Харків

 

6.

Ватаманеску

Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Лапароскопічні та інші мініінвазивні технології в хірургічних спеціальностях»

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

7.

Візнюк

Володимир Васильович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Ендоскопічна діагностика та лікування урологічних захворювань»

м. Чернівці,

БДМУ

 

8.

Владиченко

Костянтин Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Трансуретральні ендоскопічні оперативні втручання при урологічній патології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

9.

Гаєвська

Марина Юріївна

доцент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Вікові аспекти  дерматовенерології»

(червень 2022 р.)

м. Чернівці,

БДМУ

 

10.

Гарвасюк

Олександра Василівна

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Непухлинні захворювання прямої кишки»

м. Чернівці,

БДМУ

 

11.

Гасько

Михайло Васильович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Артроскопія великих суглобів

м. Харків

 

12.

Гінгуляк Олександр Миколайович

доцент кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

Курси з інтервенційної кардіології

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

13.

Гринкевич

Людмила Георгіївна

асистент кафедри стоматології дитячого віку

Спеціалізація «Дитяча стоматологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

14.

Давиденко

Ігор Святославович

завідувач кафедри патологічної анатомії

ТУ «Непухлинні захворювання прямої кишки»

м. Чернівці,

БДМУ

 

15.

Денисенко

Ольга Іванівна

завідувач кафедри

дерматовенерології

ТУ «Основи діагностики, лікування та профілактики хронічних дерматозів»

(березень 2022)

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

16.

Доголіч

Олександра Ігорівна

асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики»

м. Чернівці,

БДМУ

 

17.

Дудко

Олексій Геннадійович

доцент кафедри травматології та ортопедії

ТУ «Хірургічне лікування травм та захворювань суглобів. Ендопротезування»

м. Чернівці,

БДМУ

 

18.

Зайцев

Валерій Іванович

професор кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

19.

Іващук

Сергій Іванович

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в з агіографічних методів обстеження, за умови отримання гранту

Німеччина,

Університетська клініка

 м. Пассау

 

20.

Ілащук

Тетяна Олександрівна

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Невідкладна кардіологія»

м. Чернівці,

БДМУ

 

21.

Іліка

Віталій Валер’янович

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

м. Чернівці,

БДМУ

 

22.

Ілюк

Ірина Іванівна

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Невідкладна урологія в загально-лікарській практиці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

23.

Казанцева Т

етяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Актуальні питання ультразвукової діагностики»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

24.

Карвацька

Юлія Павлівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Дерматоонкологія, дерматоскопія та дерматопатологія»

(з 27.01 по 07.02.2022)

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

25.

Каспрук

Наталія Михайлівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Опанування навичками інтерпретації результатів алергодіагностики (рослинні алергени) ALEX (Allergy Explorer)

Клініка сімейної та функціональної медицини FxMed, м. Київ

 

26.

Кваснюк

Дмитро Іванович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Навчальні курси AO Spine Trauma Principles

Болгарія,

м. Софія

 

27.

Кифяк

Петро Васильович

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Базові навички застосування УЗД в практиці анестезіолога»

Британо–Український Симпозіум з інтенсивної терапії та медицини болю

 

28.

Коваль

Галина Данилівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння методом імунофенотипування та молекулярними методами діагностики імунопатології

Інститут генетики людини (відділ імуногенетики), м. Познань, Польща

 

29.

Ковальчук

Петро Євгенович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Сучасні підходи до ендопротезування колінного суглобу

Італія, м. Венеція

 

30.

Ковтун

Анатолій Іванович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Судинні доступи із застосуванням методів візуалізації»

Британо–Український Симпозіум з інтенсивної терапії та медицини болю

 

31.

Козловська

Ірина Михайлівна

асистент кафедри хірургії №2

Спеціалізація з комбустіології та пластичної хірургії

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

32.

Курікеру

Михайло Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Больові синдроми в нейрохірургії та неврології»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

33.

Курченко

Ігор Федорович

доцент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Патологоанатомічна діагностика системних захворювань сполучної тканини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

34.

Лазарук

Олександр

Володимиро­вич

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Сучасні аспекти дитячої стоматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

35.

Лукашевич

Ірина Володимирівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

ТУ «Лабораторна діагностика невідкладних станів»

м. Чернівці,

БДМУ

 

36.

Макарова

Олена Вікторівна

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

ТУ «Актуальні питання дитячої гастроентерології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

37.

Марчук

Олег Федорович

асистент кафедри травматології та ортопедії

Сколіози у дітей

Румунія, м. Бухарест

 

38.

Никифор

Лівія Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Екстрагенітальна патологія в акушерстві та гінекології – сучасні підходи до діагностики та лікування»

м. Чернівці,

БДМУ

 

39.

Олійник

Ігор Юрійович

професор кафедри патологічної анатомії

 

ТУ  «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

40.

Петринич

Оксана Анатоліївна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Еходопплерографія. Клінічні випадки» (за умови наявності УЗ-сканера на кафедрі сімейної медицини)

м. Київ

НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

 

41.

Підвербецька

Олена Валеріївна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Цикл дистанційних вебінарів «Профілактика туберкульозу у закладах ЗПСМ»

м. Київ

 

42.

Попович

Андрій Іванович

асистент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Патологоанатомічна діагностика системних захворювань сполучної тканини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

43.

Романюк 

Дойніца Григорівна

асистент кафедри стоматології дитячого віку

Спеціалізація «Ортодонтія»

 

 

44.

Семянів Ігор Олександрович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Цикл дистанційних вебінарів «Профілактика туберкульозу у закладах ЗПСМ»

м. Київ

 

45.

Сидорчук

Лариса Петрівна

завідувач кафедри сімейної медицини

ТУ «Ультразвукова діагностика внутрішніх органів із використанням допплерографії» (за умови наявності УЗ-сканера на кафедрі сімейної медицини)

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

46.

Соколенко

Аліна Андріївна

асистент кафедри сімейної медицини

ТУ «Майстер-класи тренінгу практичних навичок у загальнолікарській практиці»»

м. Чернівці,

БДМУ

 

47.

Сокольник

Сергій Олександрович

професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої ортопедії та травматології»

м. Вінниця

ВНМУ ім. М.І.Пирогова

 

48.

Степан

Василь Танасович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічні аспекти урології, ендокринології та сімейної медицини»

м. Чернівці,

БДМУ

 

49.

Тодоріко

Лілія Дмитрівна

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Цикл дистанційних вебінарів «Профілактика туберкульозу у закладах ЗПСМ»

м. Київ

 

50.

Тулюлюк

Сергій Валерийович

асистент кафедри травматології та ортопедії

Хірургічне лікування травм та захворювань суглобів. Ендопротезування

м. Чернівці,

БДМУ

 

51.

Тюлєнєва

Олена Анатоліївна

доцент кафедри патологічної анатомії

ТУ  «Сучасні аспекти дитячої стоматології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

52.

Федорук

Олександр Степанович

завідувач кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Невідкладна урологія в загально-лікарській практиці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

53.

Хомко

Олег Йосипович

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Підвищення кваліфікації з хірургії

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

54.

Шутка

Володимир Ярославович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Гострі порушення мозкового кровообігу»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

55.

Якобчук

Світлана Олександрівна

доцент кафедри хірургії №2

Спеціалізація по УЗД-діагностиці

 

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

 

2023 рік

 

 

1.

Андрущак

 Андрій Васильович

асистент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Тяжкий дихальний шлях. 2 частини»

Британо – Український Симпозіум з інтенсивної терапії та медицини болю

 

2.

Білецький

Семен Віссаріонович

професор кафедри сімейної медицини

ТУ «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці»

м. Чернівці,

БДМУ

 

3.

Бобков

Віктор Олександрович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Гострі порушення мозкового кровообігу»

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

4.

Боднар

Олег Борисович

завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Сучасні технології в дитячій хірургії та урології»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

5.

Васюк

Володимир Леонідович

завідувач кафедри травматології та ортопедії

Реабілітація

м. Київ

 

6.

Ватаманеску

Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої ортопедії та травматології»

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

7.

Візнюк

Володимир Васильович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Актуальні питання урологічних захворювань у дітей та підлітків»

м. Чернівці,

БДМУ

 

8.

Владиченко

Костянтин Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Андрологічнія»

м. Харків,

ХМАПО

 

9.

Гасько

Михайло Васильович

доцент кафедри травматології та ортопедії

УЗД-діагностика опорно-рухового апарату

м. Київ

 

10.

Гродецький

Валентин Корнелійович

доцент кафедра хірургії №2

Спеціалізація по УЗД-діагностиці

 

м. Київ

НМАПО ім. Шупика

 

11.

Гулей

Лілія Омелянівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Вікові аспекти в дерматовенерології»

(червень 2023 р.)

м. Чернівці,

БДМУ

 

12.

Дудко

Олексій Геннадійович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Стажування в Медичному центрі Галілеї (GMC

Ізраїль, м. Галілея

 

 

13.

Зайцев

Валерій Іванович

професор кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Основи лапароскопічної хірургії при урологічній патології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

14.

Іващук

Сергій Іванович

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в університетській клініці  з ендоваскулярної хірургії, за умови отримання гранту і проходження конкурсного відбору

Німеччина,

Університетська клініка м. Пассау

 

15.

Ілюк

Ірина Іванівна

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Актуальні питання урологічних захворювань у дітей та підлітків»

м. Чернівці,

БДМУ

 

16.

Казанцева

Тетяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Використання рефлексотерапії при лікуванні больових синдромів»

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

17.

Карвацька

Юлія Павлівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Лабораторні методи дослідження в дерматовенерології»

(березень 2023)

м. Чернівці,

БДМУ

 

18.

Кваснюк

Дмитро Іванович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Актуальні питання остеосинтезу

м. Чернівці,

БДМУ

 

19.

Ковальчук

Петро Євгенович

доцент кафедри травматології та ортопедії

Принципи реабілітації після пошкоджень опорно-рухового апарату

Польща, м. Варшава

 

20.

Курікеру

Михайло Анатолійович

асистент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Травми голови і спинного мозку»

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

21.

Курченко

Ігор Федорович

доцент кафедри патологічної анатомії

ТУ «Імуногістохімічна діагностика пухлин»

 

м. Чернівці,

БДМУ

 

22.

Марчук

Олег Федорович

асистент кафедри травматології та ортопедії

Уроджені та набуті деформації опорно-рухового апарату у дітей

м. Київ

 

23.

Паньків

Іван Володимирович

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Стажування з питань діагностики та лікування вузлоутворень щитоподібної залози

НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

24.

Петринич

Володимир Володимирович

доцент кафедри анестезіології та реаніматології

Майстер – клас (воркшоп) «Судинні доступи із застосуванням методів візуалізації»

Британо – Український Симпозіум з інтенсивної терапії та медицини болю

 

25.

Петринич

Оксана Анатоліївна

доцент кафедри сімейної медицини

ТУ «Ультразвукова діагностика судин» (за умови наявності УЗ-сканера на кафедрі сімейної медицини)

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

26.

Рябий

Сергій Ілліч

доцент кафедри догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

Спеціалізація «Онкохірургія» або «Онкологія»

ТУ «Хірургічні ускладнення цукрового діабету»

ТУ «Актуальні питання судинної хірургії»

м. Чернівці,

БДМУ

 

27.

Сидорчук

Лариса Петрівна

завідувач кафедри сімейної медицини

Стажування в клініці, за умови отримання гранту і проходження конкурсного відбору

Німеччина,

Клініка Оснабрюк

 

28.

Соколенко

Аліна Андріївна

асистент кафедри сімейної медицини

ТУ «Пацієнт-орієнтоване консультування лікарем загальної практики» (Очно-заочний з елементами ДН)

м. Київ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

 

29.

Сокольник

Сергій Олександрович

професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології

ТУ «Актуальні питання дитячої гастроентерології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

30.

Степан

Наталія Андріанівна

асистент кафедри

дерматовенерології

ТУ «Дерматоонкологія, дерматоскопія та дерматопатологія»

(з 27.01 по 07.02.2023)

м. Львів, ЛНМУ

ім. Д.Галицько

 

31.

Степан

Василь танасович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Трансуретральні ендоскопічні оперативні втручання при урологічній патології»

м. Чернівці,

БДМУ

 

32.

Тулюлюк

Сергій Валерийович

асистент кафедри травматології та ортопедії

Актуальні питання остеосинтезу

м. Чернівці,

БДМУ

 

33.

Федорук

Олександр Степанович

завідувач кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Ендоскопічна діагностика та лікування урологічних захворювань»

м. Чернівці,

БДМУ

 

34.

Шутка Володимир Ярославович

доцент кафедри урології та нейрохірургії

ТУ «Пухлини головного і спинного мозку»

м. Львів,

ЛНМУ

ім. Д.Галицького

 

 

 

Проректор з лікувальної роботи, професор                                                                            А.Г.Іфтодій

 


Comments