Проходження циклів ТУ, ПАЦ, спеціалізації


ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН

професійного лікарського росту співробітників університету 

 

№ п/п

Прізвище, імя, по батькові

Кафедра

Назва спеціалізації, циклу підвищення кваліфікації

Місце проходження

 

 2013 рік

 

 

1

Акентьєва Мирослава               Сергіївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення перитонеального діалізу

м. Київ

 

2

Багрій Вадим Миколайович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою полімеразно-ланцюгової реакції

м. Київ

 

3

Безрук Тетяна Олександрівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення перитонеального діалізу

м. Санкт-Петербург, Росія

 

4

Бойко Анна Вікторівна

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації з фізіотерапії

НМАПО м. Київ

 

5

Боднар Борис Миколайович

завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Оволодіння методами лапароскопічних оперативних втручань у дітей

НМАПО м. Київ

 

6

Боднар Олег Борисович

доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Впровадження лапароскопічних методів лікування апендициту, перфоративної виразки, первинного перитоніту у дітей

НМАПО м. Київ

 

7

Ватаманеску Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Оволодіння методами оперативних втручань в дитячій проктології

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ« м. Київ

 

8

Вівсяник            Володимир Васильович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення пункційної нефробіопсії з інтерпретацією гістохімічних та гістологічних даних

м. Київ

 

9

Волошина Лариса Олександрівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення денситометрії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

10

Гараздюк Іван Васильович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення плазмофорезу, плазмо сорбції з використанням біосумісних мембран

м. Санкт-Петербург

(Росія)

 

11

Гараздюк           Олександр             Іванович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення та трактування тесту перитонеальної рівноваги (РЕТ-тест)

м. Прага (Чехія)

 

12

Гараніна тетяна Степанівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Підвищення кваліфікації за фахом «Терапевтична стоматологія»

ІвФДМУ м. Івано-Франківськ

 

13

Гарвасюк Олександра Василівна

асистент кафедри патоморфології

Проходження спеціалізації за фахом «Патологічна анатомія»

м. Львів

 

14

Гончарук Людмила Михайлівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення добової рН-метрії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

15

Гребенюк Володимир Іванович

доцент кафедри хірургії та урології

Інтервенційний ультразвук

м. Львів

 

16

Давиденко Ігор Святославович

завідувач кафедри патоморфології

Удосконалення гістохімічної методики на кислі та основні білки

Стажування на робочому місці

 

17

Денисенко Ольга Іванівна

завідувач  кафедри

дерматовенерології

Проходження курсів із дерматоскопії.

Можливі варіанти

 

18

Дикусаров Володимир Володимирович

доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО

Лікування опущень та випадінь внутрішніх статевих органів (проліфти)

м. Одеса

 

19

Зуб Лілія             Олексіївна

професор кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення пункційної нефробіопсії з інтерпретацією гістохімічних та гістологічних даних

м. Київ

 

20

Іліка Віталій Валерянович

асистент кафедри патоморфології

Проходження спеціалізації за фахом «патологічна анатомія»

м. Львів

 

21

Казанцева Тетяна Васиілівна

доцент кафедри сімейної медицини

Курси спеціалізації з ультразвукової діагностики.

м. Львів

 

22

Калугін Вадим Онисимович

професор кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення імплантації катетерів для перитонеального діалізу

м. Київ

 

23

Карвацька

Юлія Павлівна 

асистент кафедри

дерматовенерології

Проходження курсів із косметології

Можливі варіанти

 

24

Коваленко Світлана Вікторівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

 

Оволодіння методикою проведення бодіплетизмогргафії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

25

Коваль Галина Данилівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння сучасними імунологічними методами  діагностики та лікування  імунологічного безпліддя.

Західноукраїнському центрі клінічної імунології та алергології м. Львів

 

26

Кавчук Олеся Миколаъвна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження спеціалізації за фахом «Терапевтична стоматологія»

ІвФДМУ м. Івано-Франківськ

 

27

Кушнір Леонід Дмитрович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення хемілюмінометрії з оцінкою результатів

м. Київ

 

28

Марчук Юлія Федорівна

асистент кафедри клінічної імунології , алергології та ендокринології

первинна спеціалізація з клінічної імунології

ЛНМУ ім. Д.Галицького, м.Львів.

 

29

Мельничук Лариса Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в Федеральному спеціалізованому перинатальному центрі.

м. Санкт-Петербург (Росія)

 

30

Нечитайло Юрій Миколайович

завідувач кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів «Визначення ендотеліальної функції ультразвуковим методом»

Можливі варіанти

 

31

Оліник Оксана Юріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення ехокардіографії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

32

Олексюк Іван Степанович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Удосконалення ендопротезування кульшового суглоба

Можливі варіанти

 

33

Паліброда Надія Михайлівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення відео капсульної ендоскопії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

34

Патратій Марина Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення з інтерпретацією результатів відео капсульної ендокскопії

м. Київ

 

35

Петринич Оксана Анатоліївна

асистент кафедри сімейної медицини

Стажування у відділенні функціональної діагностики

Чернівецький обласний клінічний кардіологічний диспансер м. Чернівці

 

36

Поліщук             Олександр               Юрійович

доцент кафедри внутрішньої медицини, фіз.реабілітації та спортивної медицини

Спеціалізація за фахом «Лікувальна фізкультура»

м. Львів,

м. Київ

 

37

Приймак Світлана Григорівна

асистент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Проходження курсів тематичного удосконалення з ендокринної гінекології

НМАПО ім. П.М.Шупика

(м. Київ)

 

38

Русак Олег Борисович

асистент кафедри хірургії та урології

Інтервенційний ультразвук

м. Львів

 

39

Сидорчук

Лариса Петрівна

професор кафедри сімейної медицини

Подальше удосконалення лікарської майстерності шляхом стажування в іноземних клініках

Іноземні клініки

 

40

Сокольник Сергій Олександрович

доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Впровадження методів пластичної хірургії в урології дитячого віку

ХМАПО м. Харків

 

41

Степаненко Валерія Олексіївна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Фтизіатрія

м. Київ,

м.Львів

 

42

Ступницька Ганна Ярославівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення бодіплетизмографії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

43

Телекі Яна Михайлівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення УЗД з інтерпретацією даних

м. Київ

 

44

Федів Олександр Іванович

зав.кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння технікою виконання колоноскопії

м. Київ

 

45

Хухліна Оксана Святославівна

зав.кафедри внутрішньої медицини, клін.фармакології та проф.хвороб

Стажування у клініках Європи, Америки, Ізраїля

 

 

46

Чимпой Кристина Андріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення та оцінки УЗД ОЧП

м. Київ

 

47

Шендерюк Олександр Петрович

асистент кафедри патоморфології

Стажування з гістохімічних методів оцінки стану білків у біоптатах та секційному матеріалі

стажування на робочому місці

 

48

Яремчук Оксана

Борисівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Стажування за фахом «Дитяча неврологія»

НМАПО м. Київ

 

 

2014 рік

 

 

1

Акентьєва Мирослава Сергіївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою плазмоферезу

м. Київ

 

2

Андрієць    Володимир Васильович

доцент кафедри хірургії

Оволодіння лапароскопічними методами лікування перфоративної виразки, виразкової хвороби, захворювань печінки та селезінки, малоінвазивної хірургії за очеревинного простору, торакоскопічних втручань

НІХ та трансплантології ім. О.О. Шалімова

 

3

Багрій Вадим Миколайович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою артроцентезу

м. Київ

 

4

Батіг Віктор Маркіянович

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Підвищення кваліфікації за фахом «Хірургічна стоматологія»

ІвФДМУ м. Івано-Франківсь

 

5

Безрук Тетяна Олександрівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою гемофільтрації та високочастотного діалізу

м. Київ

 

6

Бербець Андрій Миколайович

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння методикою лапароскопічного лікування ургентних станів в гінекології

На робочому місці

 

7

Боднар Борис Миколайович

завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Розширення спектра малоінвазивних кріохірургічних технологій

НМАПО м. Київ

 

8

Бойко Анна Вікторівна

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Фтизіатрія»

НМАПО м. Київ

 

9

Бойко Анна Вікторівна

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Пульмонологія»

НМАПО м. Київ

 

10

Васюк Володимир Леонідович

завідувач  кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіння технікою операції Банкарта при звичному вивиху плеча

Можливі варіанти

 

11

Височанська Тетяна Петрівна

асистент кафедри дерматовенерології

Проходження курсів із дерматоскопії.

Можливі варіанти

 

12

Вівсяник Володимир Васильович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення пртроцентезу

м. Київ

 

13

Волошина Лариса Олександрівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Поглибити знання по фітотерапії

м. Львів

 

14

Гараздюк Іван Васильович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою артроцентезу

м. Київ

 

15

Гараздюк Олександр Іванович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою гемофільтрації, гемосорбції

м. Санкт-Петербург, Росія

 

16

Гасько Михайло Васильович

доцент  кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технікою оперативного лікування при неускладнених переломах хребта

Можливі варіанти

 

17

Гончарук Людмила Михайлівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення денситометрії з інтерпретацією даних

м. Москва, Росія

 

18

Гресько Михайло Михайлович

доцент кафедри хірургії

Оволодіння лапароскопічними методами лікування перфоративної виразки, виразкової хвороби, захворювань печінки та селезінки, малоінвазивної хірургії за очеревинного простору

НІХ та трансплантології ім. О.О. Шалімова

 

19

Гродецький Валентин Корнелійович

хірургії та урології

Ендоскопічна хірургія

(ЕРПХГ)

Київ, Львів

 

20

Житарюк Людмила Василівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсу за темою: «Захворювання слизової оболонки порожнини рота»

НМУ ім. Богомольця

м. Київ

 

21

Зінченко Анатолій Тимофійович

доцент  кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технікою блокади зірчатого вузла по Мінкіну при лікуванні контрактур верхньої кінцівки

Можливі варіанти

 

22

Зуб Лілія                   Олексіївна

професор кафедри внутрішньої медицини 

Розрахування ШКФ за цистином С

м. Київ

 

23

Іванчук Петро Романович

доцент кафедри внутрішньої медицини, фіз.реабілітації та спортивної медицини

Підвищення кваліфікації за фахом «Функціональна діагностика»

м. Київ

 

24

Ілюшина Антоніна Анатоліївна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Удосконалення з діабетології, ендокринних форм ожиріння

при кафедрі діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

25

Казанцева Тетяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування у відділенні ультразвукової діагностики Чернівецького обласного діагностичного центру.

м. Чернівці

 

26

Каліновська Ірина Валентинівна

доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО

Методика перевязки внутрішньої клубової артерії при масивних акушерських кровотечах

м. Київ

 

27

Калугін Вадим Онисимович

професор кафедри внутрішньої медицини

Розрахування ШКФ за цистином С

м. Київ

 

28

Ковальчук Петро Євгенович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Проходження спеціалізованих курсів з УЗД- денситометрії

м. Київ

 

29

Коваленко Світлана Вікторівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою визначення та інтерпретація парціального тиску кисню та вуглекислого газу транскутальним методом

м. Київ

 

30

Ковтюк Наталія Іванівна

доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів по сучасним підходам до лікування ожиріння у дітей

 

 

31

Косілова Світлана Євгенівна

доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО

Гінекологічна ендокринологія

м. Київ

 

32

Краснюк Ірина Петрівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсу за темою: «Захворювання слизової оболонки порожнини рота»

НМУ ім. Богомольця

м. Київ

 

33

Кривецька Інна Іванівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Стажування за фахом «Дитяча неврологія»

НМАПО м. Київ

 

34

Курченко Ігор Федорович

доцент кафедри патоморфології

Удосконалення методу експрес-біопсії з використанням мікротому-кріостату

 

 

35

Кушнір Леонід Дмитрович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою бадіплетизмографії

м. Москва, Росія

 

36

Маринчина Ірина Миколаївна

асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Проходження спеціалізації за фахом «Ультразвукова діагностика»

м. Київ

 

37

Марчук Юлія Федорівна

асистент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Проходження первинної спеціалізація за фахом  «Алергологія»

НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

38

Маслянко Віталій Антонович

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Удосконалення з питань гіпогонадизму, еректильної дисфункції, зумовленої ендокринно-метаболічними порушеннями

Інститут ендокринології та обміну речовин

ім. Комісаренка НАН України

 

39

Мельничук Лариса Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування на кафедрі педіатрії та неонатології ФПО Нижегородської медичної академії.

м. Ніжній Новгород

(Росія)

 

40

Нечитайло Дмитро Юрійович

доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Опанування методики холтерівського моніторингу серцевого ритму

На робочому місці

 

41

Ніцович Ігор Романович

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Проходження курсів тематичного удосконалення з ультразвукової діагностики

На робочому місці

 

 

42

Ніцович Ігор Романович

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Покращання володіння лапароскопічними методами лікування, малоінвазивної хірургії

ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського,

м. Тернопіль

 

43

Олексюк Іван Степанович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Удосконалення ендопротезування колінного суглоба

Можливі варіанти

 

44

Оленович Ольга Анатоліївна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Удосконалення з тиреоїдології

ЛНМУ ім. Д.Галицького, м.Львів; НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

45

Оліник Оксана Юріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення денситометрії з інтерпретацією даних

м. Москва, Росія

 

46

Остафійчук Маріанна Олександрівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження спеціалізації за фахом «Терапевтична стоматологія»

ІвФДМУ м. Івано-Франківськ

 

47

Паліброда Надія Михайлівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою інтерпретації УЗД ОЧП

м. Київ

 

48

Патратій Марина Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення з інтерпретацією даних протонно магнітно-резонансної спектроскопії (IH-MRS)

Ізраїль

 

49

Перепічка Михайло Петрович 

доцент кафедри дерматовенерології

Опанування апаратними методами лікування оніхомікозів (курси з лікування хронічних дерматозів).

Можливі варіанти

 

50

Петринич Оксана Анатоліївна

асистент кафедри сімейної медицини

Стажування в Українському тренінговому центрі сімейної медицини (УТЦСМ) 

НМУ імені О.О. Богомольця м. Київ

 

51

Приймак Світлана Григорівна

асистент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння технікою пластичних операцій піхви та промежини

БДМУ, гінекологічне від. МКУ «Міський пологовий будинок №1»

 

 

52

Рандюк Юрій Олександрович

доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеіології

Удосконалення методів діагностики та лікування захворювань печінки

НДІ інфекційних хвороб та епідеміології  м Київ

 

 

53

Рожко Віталій Іванович

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсу за темою: «Адгезивні системи в стоматології»

НМУ ім. Богомольця

м. Київ

 

 

54

Руснак Ілона Тарасівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, фіз.реабілітації та спортивної медицини

Спеціалізація за фахом «Лікувальна фізкультура»

м. Київ

 

 

55

Сидорчук Ігор Йосипович

професор кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Удосконалення діагностики та лікування імунопатології в осіб літнього віку

Інститут геронтології НАН України

 

 

56

Сидорчук Лариса Петрівна

професор кафедри сімейної медицини

Удосконалення техніки виконання Ехо-КГ (за наявності відповідного обладнання)

 

 

 

57

Ступницька Ганна Ярославівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення з інтерпретацією даних полісомнографії

м. Київ

 

 

58

Тарабанчук Володимир Володимирович

доцент кафедри хірургії

Спеціалізації з торакальної хірургії.

Інститут пульмонології ім. Яновського (м. Київ)

 

 

59

Турубарова-Леунова Наталія Анатоліївна

доцент кафедри внутрішньої медицини, фіз.реабілітації та спортивної медицини

Спеціалізація за фахом «Лікувальна фізкультура»

м. Київ

 

 

60

Федів Олександр Іванович

зав.кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння технікою імпедансометрії

м. Вінниця

 

 

61

Чимпой Кристина Андріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення еластометрії

м. Київ

 

 

62

Шендерюк Одександр Петрович

асистент кафедри патоморфології

Стажування з методу експрес-біопсії

Стажування на робочому місці

 

 

63

Шкварковський Ігор Володимирович

професор кафедри хірургії та урології

Ендоскопічна хірургія (гемостаз)

Київ, Львів

 

 

64

Ясніковська

Світлана Михайлівна

доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Спеціалізація «Дитяча гінекологія

м. Львів

 

 

 

2015 рік

 

 

 

1

Акентьєва Мирослава Сергіївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення біопсії нирки та печінки

м. Донецьк

 

 

2

Багрій Вадим Миколайович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою одно фотонної емісійної денситометрії

 

м. Москва, Росія

 

 

3

Безрук Тетяна Олександрівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою роботи на апараті штучної печінки

м. Київ

 

 

4

Берук Володимир Володимирович

доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів зі спеціальності «Нефрологія»

м. Львів, Київ

 

 

5

Білик Олександр Васильович

доцент кафедри хірургії

та урології

Лапароскопічні методи оперативних втручань на шлунку при ожирінні

м. Київ

 

 

6

Боднар Олег Борисович

доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Оволодіння технікою лапароскопічних операцій при гінекологічній патології дитячого віку

НМАПО м. Київ

 

 

7

Бродовський Сергій Петрович

доцент кафедри хірургії

 

Проходження спеціалізації з онкології

НМАПО м. Київ

 

 

8

Васильєва Наталія Володимирівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Проходження курсів спеціалізації за фахом «Народна та нетрадиційна медицина»

УАНМА м. Київ,

ЛНМУ м. Львів

 

 

9

Васюк Володимир Леонідович

завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технологією лазерної поляриметрії для діагностики післяопераційних артритів

Можливі варіанти

 

 

10

Ватаманеску Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Проходження спеціалізованих курсів УЗД-діагностики

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ« м. Київ

 

 

11

Вівсяник Володимир Васильович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою однофотонної емісійної денситометрії

м. Москва, Росія

 

 

12

Войтів Ярослав Юрійович

доцент кафедри хірургії

 

Оволодіння сучасними методами мінітравматичних ехоконтрольованих інвазій.

НІХ та трансплантології ім. О.О. Шалімова

 

 

13

Волошина Лариса Олександрівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою артроскопії

м. Київ

 

 

14

Гаєвська Марина Юріївна

доцент кафедри дерматовенерології

Опанування апаратними методами лікування вірусних захворювань шкіри (курси з лікування хронічних дерматозів)

м. Київ

 

 

15

Гараздюк Іван Васильович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою однофотонної емісійної денситометрії

м. Москва, Росія

 

 

16

Гараздюк                Олександр               Іванович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою гемо фільтрації та високочастотного діалізу

м. Мюнхен, Німеччина

 

 

17

Гарвасюк Олександра Василівна

асистент кафедри патоморфології

Стажування з методів імуногістохімії

Стажування на робочому місці

 

 

18

Гасько Михайло Васильович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Проходження спеціалізованих курсів УЗД-діагностики суглобів

Можливі варіанти

 

 

19

Гирла Ян    Вікторович

доцент кафедри хірургії

 

Оволодіння технікою екстрафасціальної  

резекції щитоподібної залози.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, м. Київ

 

 

20

Годованець                     Олексій                    Сергійович

асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини та серця

Можливі варіанти

 

 

21

Годованець Юлія Дмитрівна

дрофесор кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів «Інтенсивна терапія новонароджених»

Можливі варіанти

 

 

22

Гончарук Людмила Михайлівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення біопсії печінки

м. Донецьк

 

 

23

Гошовська Аліса Володимирівна

асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології

«Лапароскопічні методи діагностики та лікування в гінекології»

м. Одеса

 

 

24

Гулей Лілія Омелянівна 

асистент кафедри дерматовенерології

Проходження курсів із методів фототерапії при хронічних дерматозах.

Можливі варіанти

 

 

25

Денисенко Ольга Іванівна

завідувач кафедри дерматовенерології

Проходження курсів із діагностики онкопатології шкіри

м. Київ

 

 

26

Єременчук Інга Василівна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Фтизіатрія»

НМАПО м. Київ

 

 

27

Зінченко Анатолій Тимофійович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технологією хірургічного лікування після травматичних остеомієлітів кульшового суглоба за допомогою цементно-антибіотикових спейсерів

Можливі варіанти

 

 

28

Зуб Лілія

 Олексіївна

професор кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою оцінки МРТ нирок

м. Берлін, Німеччина

 

 

29

Іліка Віталій Валерянович

асистент кафедри патоморфології

Стажування з методів імуногістохімії

Стажування на робочому місці

 

 

30

Ішков Микола Олегович

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсу за темою «Мікроскопічна ендодонтія

НМУ ім. Богомольця                           м. Київ

 

 

31

Казанцева Тетяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в Українському тренінговому центрі сімейної медицини (УТЦСМ) при НМУ імені О.О. Богомольця

м. Київ

 

 

32

Каспрук Наталія

Михайлівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Опанування методом експрес діагностики алергії.

в алегрологічному центрі НМАПО ім. П.Л. Шупика,                                             м. Київ

 

 

33

Коваленко Світлана Вікторівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення біопсії легень під контролем КТ з інтерпретацією результатів

м. Київ

 

 

34

Коваль Галина Данилівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння методом імунофенотипування та молекулярними методами діагностики імунопатології

в Інституті генетики людини (відділ імуногенетики), м. Познань, Польща

 

 

35

Ковальчук Петро Євгенович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технікою оперативного лікування при неускладнених переломах хребта

Можливі варіанти

 

 

36

Колотило Олександр Богданович

доцент кафедри хірургії та урології

Судинна хірургія

м. Київ

 

 

37

Кушнір Леонід Дмитрович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою визначення парціального тиску О2 і СО2 транскутанним методом

м. Москва, Росія

 

 

38

Максим’юк Віталій Васильович

доцент кафедри хірургії

 

Оволодіння сучасними методами мінітравматичних ехоконтрольованих    інвазій

НМАПО м. Київ

 

 

39

Марчук Юлія Федорівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння імунолюмінісцентним, імуноферментним, імунохроматографічним методами імунодіагностики

в Західноукраїнському центрі клінічної імунології та алергології, м. Львів

 

 

40

Мельничук Лариса Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування в ІПАГ (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології)

м. Київ

 

 

41

Митченок Олександр Вікторович

доцент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження циклу спеціалізації за фахом «Терапевтична стоматологія»

ІвФДМУ м. Івано-Франківськ

 

 

42

Оленович Ольга Анатоліївна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Стажування з питань мікроскопічної діагностики пункційної біопсії щитоподібної залози

НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

 

 

43

Олексюк Іван Степанович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти методикою стабілізуючих операцій на хребті

Можливі варіанти

 

 

44

Оліник Оксана Юріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою артроскопії

м. Хьюстон, США

 

 

45

Остафійчук Маріанна Олександрівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсуза темою «Оперативні втручання на пародонті»

ЛНМУ ім. Д.Галицького м. Львів

 

 

46

Паліброда Надія Михайлівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою добового рH-моніторингу

м. Київ

 

 

47

Патратій Марина Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення еластографії з інтерпретацією даних

Німеччина

 

 

48

Петринич Оксана Анатоліївна

асистент кафедри сімейної медицини

Стажування у відділенні функціональної діагностики

Обласний діагностичний центрм. Чернівці

 

 

49

Попелюк Наталія Олександрівна

доцент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів «Катамнестичне спостереження та реабілітація дітей з перинатальною патологією»

Можливі варіанти

 

 

50

Проданчук Анна Іванівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсуза темою «Оперативні втручання на пародонті»

ЛНМУ ім. Д.Галицького м. Львів

 

 

51

Рева Володимир Борисович

доцент кафедри хірургії та урології

Ендокринна хірургія

м. Київ

 

 

52

Сидорчук Лариса Петрівна

професор кафедри сімейної медицини

Оволодіння методикою 3 D формату УЗД дослідження ОЧП, Ехо-КГ

Можливі варіанти

 

 

53

Сливка Віктор Іванович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Фтизіатрія»

НМАПО м. Київ

 

 

54

Ступницька Ганна Ярославівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення біопсії легень під контролем КТ з інтерпретацією результатів

м. Київ

 

 

55

Табачнюк наталія Василівна

асистент кафедри терапевтичної стоматології

Проходження курсу за темою «Адгезивні системи в стоматології»

НМУ ім. Богомольця

м. Київ

 

 

56

Тарабанчук Володимир Володимирович

доцент кафедри хірургії

 

Оволодіння технікою торакоскопії при патології органів грудної клітки.

Інститут пульмонології ім. Яновського (м. Київ)

 

 

57

Федів Олександр Іванович

зав.кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою доплеграфічного дослідження судин органів черевної порожнини

м. Київ

 

 

58

Циркот Ігор Михайлович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технікою оперативного лікування при неускладнених переломах хребта

Можливі варіанти

 

 

59

Чимпой Кристина Андріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення пункційної біопсії печінки під контролем УЗД

м. Київ

 

 

60

Шутка Володимир Ярославович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Використання круга HALO-VEST системи для проведення витягання при переломах шийного відділу хребта

Можливі варіанти

 

 

61

Юрєва Лілія Миколаївна

доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології

Спеціалізація «Дитяча гінекологія»

м. Львів

 

 

 

2016 рік


 

1

Акентьєва Мирослава Сергіївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення щоденного гемодіалізу

м. Стокгольм, Швеція

 

 

2

Багрій Вадим Миколайович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою термографії

м. Київ

 

 

3

Безрук Тетяна Олександрівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою щоденного гемодіалізу

м. Харків

 

 

4

Бербець Андрій Миколайович

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння методикою перев’язки внутрішньої клубової артерії та деваскуляризації матки

НМАПО ім. П.М.Шупика

(м. Київ)

 

 

5

Боднар Олег Борисович

доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Оволодіння технікою торакоскопії при патології органів грудної клітини у дітей

НМАПО м. Київ

 

 

6

Буряк Олександр Григорович

асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Стажування з неонатології

На робочому місці

 

 

7

Васюк Володимир Леонідович

завідувач кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технологією хірургічного лікування септичних ускладнень ендопротезування кульшового та колінного суглобів за допомогою цементно-антибіотикових спейсерів

Можливі варіанти

 

 

8

Ватаманеску Лівій Іванович

асистент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Оволодіння сучасними методами мінітравматичних ехоконтрольованих інвазій.

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

 

 

9

Височанська Тетяна Петрівна

асистент кафедри дерматовенерології

Проходження курсів із діагностики онкопа-тології шкіри.

Можливі варіанти

 

 

10

Вівсяник Володимир Васильович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою термографії

м. Київ

 

 

11

Волошина Лариса Олександрівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою добового моніторингу ЕКГ та АТ

м. Київ

 

 

12

Гараздюк Іван Васильович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою полімеразної ланцюгової реакції

м. Київ

 

 

13

Гараздюк Олександр Іванович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою  накладання шунта Скріднера і гемодіалізу

м. Венеція, Італія

 

 

14

Гончарук Людмила Михайлівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою термографії

м. Київ

 

 

15

Єременчук Інга Василівна

асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Пульмонологія»

НМАПО м. Київ

 

 

16

Зуб Лілія

 Олексіївна

професор кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою ізотопної ренографії

м. Берлін, Німеччина

 

 

17

Карлійчук Євгенія Сергіївна

асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології

ТУ «Лапароскопія в акушерстві та гінекології»

м. Москва

 

 

18

Каспрук Наталія

Михайлівна

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Опанування методом без-приладної алергодіагностики

в алегро-логічному центрі НМАПО ім. П.Л. Шупика, м. Київ

 

 

19

Коваленко Світлана Вікторівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою інтерпретації УЗД ОЧП

м. Київ

 

 

20

Ковальчук Петро Євгенович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технікою оперативного лікування при переломах тазу

Можливі варіанти

 

 

21

Колотило Олександр Борисович

доцент кафедри хірургії та урології

Ендоскопічна хірургія (гемостаз)

Київ, Львів

 

 

22

Круцяк Оксана Володимирівна 

асистент кафедри дерматовенерології

Опанування методами мезотерапії при хро-нічних дерматозах (проходження курсів із косметології).

Можливі варіанти

 

 

23

Кушнір Леонід Дмитрович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою добової рH-метрії

м. Київ

 

 

24

Ніцович Ігор Романович

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння методиками гістеректомії, перев’язки внутрішньої клубової артерії та деваскуляризації матки для зупинки масивних акушерських кровотеч

БДМУ,

НМАПО ім. П.М.Шупика

(м. Київ)

 

 

25

Оліник Оксана Юріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою термографії

м. Лондон, Англія

 

 

26

Паліброда Надія Михайлівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою роботи штучної печінки

м. Київ

 

 

27

Патратій Марина Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою роботи на апараті штучної печінки

м. Київ

 

 

28

Рак Лілія Михайлівна

доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО

Ендоскопічна хірургія, хірургічне лікування патології шийки матки

БДМУ м. Чернівці

 

 

29

Ринжук Лариса Василівна

доцент кафедри акушерства та гінекології ФПО

Пренатальна діагностика вроджених вад розвитку

м. Київ,

м. Москва (Росія)

 

 

30

Русак Олег Богданович

асистент кафедри хірургії та урології

Ендоскопічна хірургія

(ЕРПХГ)

Київ, Львів

 

 

31

Семань-Мінько

Інна Степанівна

асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів по УЗД-діагностиці ОЧП

ОЧП м. Чернівці

 

 

32

Семань-Мінько Інна Степанівна

асистент кафедри педіатрії, неонатології та перинатальної медицини

Проходження курсів по УЗД-діагностиці

ОЧП м. Чернівці

 

 

33

Сокольник Сергій Олександрович

доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Оволодіння технікою цистоскопії

ХМАПО м. Харків

 

 

34

Ступницька Ганна Ярославівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення УЗД серця та ОЧП

м. Київ

 

 

35

Тодоріко Лідія Дмитрівна

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Фтизіатрія»

НМАПО м. Київ

 

 

36

Тодоріко Лідія Дмитрівна

завідувач кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Пульмонологія»

НМАПО м. Київ

 

 

37

Тюлєнєва Олена Анатоліївна

доцент кафедри патоморфології

Проходження спеціалізації за фахом «Патологічна анатомія дитяча»

НМАПО м. Київ

 

 

38

Федів Олександр Іванович

зав.кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення фіброеластографії

Німеччина

 

 

39

Циркот Ігор Михайлович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти технікою оперативного лікування при переломах тазу

Можливі варіанти

 

 

40

Чимпой Кристина Андріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення відео капсульної ендоскопії з інтерпритацією

м. Київ

 

 

41

Шаповалов Валерій Петрович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Фтизіатрія»

НМАПО м. Київ

 

 

42

Шендерюк Олександр Петрович

асистент кафедри патоморфології

Стажування з методів фарбування мікроорганізмів в гістологічних препаратах

Стажування на робочому місці

 

 

43

Шеремет Михайло Іванович

асистент кафедри хірургії

Оволодіння технікою екстрафасціальної резекції щитоподібної залози

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин (м. Київ)

 

 

44

Шутка Володимир Ярославович

доцент кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії

Оволодіти методом титанової перфорованої пластинки для пластики дефектів черепа

Можливі варіанти

 

 


2017 рік

 

 

 

1

Акентьєва Мирослава Сергіївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою накладання шунта Скріднера і гемодіалізу

м. Венеція, Італія

 

 

2

Багрій Вадим Миколайович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення 3D-сканування внутрішніх органів з інтерпретацією даних

м. Київ

 

 

3

Бакун Оксана Валеріанівна

асистент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння методикою кольпоскопії

На робочому місці

 

 

4

Безрук Тетяна Олександрівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою інтерпретації УЗД

м. Київ

 

 

5

Бербець Андрій Миколайович

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння методикою екстирпації матки

На робочому місці

 

 

6

Бирчак Інна Володимирівна

асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології

ТУ «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний»

м. Москва

 

 

7

Боднар Олег Борисович

Доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Впровадження лапароскопічних оперативних втручань в дитячій проктології.

НМАПО м. Київ

 

 

8

Бойко Анна Вікторівна

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Функціональна діагностика»

НМАПО м. Київ

 

 

9

Вівсяник Володимир Васильович

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення 3D-сканування внутрішніх органів з інтерпретацією даних

м. Київ

 

 

10

Волошина Лариса Олександрівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою ЕхоКГ

м. Київ

 

 

11

Гаєвська Марина Юріївна

доцент кафедри дерматовенерології

Проходження курсів з методів фототерапії при хронічних дерматозах.

НМАПО м. Київ

 

 

12

Гараздюк Іван Васильович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою хемолюмінісцентної мікроскопії синовіальної рідини

м. Київ

 

 

13

Гараздюк Олександр Іванович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою щоденного гемодіалізу

м. Стокгольм, Швеція

 

 

14

Гарвасюк Олександра Василівна

асистент кафедри патоморфології

Стажування з методу експрес-біопсії

Стажування на робочому місці

 

 

15

Гончарук Людмила Михайлівна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою термографії

м. Київ

 

 

16

Гресько Марина Дмитрівна

асистент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння лапароскопічною методикою лікування ургентних станів в гінекології

На робочому місці

 

 

17

Гринчук Федір Васильович

професор кафедри хірургії

Оволодіння методом ФГДС та ендоскопічних втручань на стравоході, шлунку та ДПК

НМАПО

м. Київ

 

 

18

Давиденко Ігор Святославович

завідувач кафедри патоморфології

Удосконалення методу поляризаційної мікроскопії для діагностики амілоїду, кристалоїдів, контрактур них змін кардіоміоцитів

Можливі варіанти

 

 

19

Зуб Лілія

 Олексіївна

професор кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення пункційної нефробіопсії під контролем УЗД

м. Київ

 

 

20

Казанцева Тетяна Василівна

доцент кафедри сімейної медицини

Стажування на кафедрі сімейної медицини ФПДО при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

м. Львів

 

 

21

Карвацька Юлія Павлівна 

асистент кафедри дерматовенерології

Проходження курсів із методів низько-інтенсивної лазерної терапії у дерматологічній практиці

Можливі варіанти

 

 

22

Коваленко Світлана Вікторівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення з інтерпретацією даних полісомнографії

м. Київ

 

 

23

Кушнір Леонід Дмитрович

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення відео капсульної ендоскопії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

 

24

Марчук Юлія Федорівна

асистент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології

Оволодіння лікувальними маніпуляціями з  дитячої імунології

м. Львів, Західноукраїнський центр клінічної імунології та алергології

 

 

25

Олійник Ігор Юрійович

професор кафедри патоморфології

Стажування по діагностиці спадкової патології

Можливі варіанти

 

 

26

Оліник Оксана Юріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою сонографії суглобів

м. Прага, Чехія

 

 

27

Паліброда Надія Михайлівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою проведення еластографії з інтерпретацією даних

м. Київ

 

 

28

Патратій Марина Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою артроцентезу

м. Київ

 

 

29

Петринич Оксана Анатоліївна

асистент кафедри сімейної медицини

Стажування на кафедрі функціональної діагностики НМАПО ім. П.Л.Шупика.

м. Київ

 

 

30

Семеняк Аліна Вікторівна

доцент кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

Оволодіння технікою пластичних операцій піхви та промежини

БДМУ, гінекологічне від. МКУ «Міський пологовий будинок №1»

 

 

31

Сливка Віктор Іванович

доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології

Підвищення кваліфікації за фахом «Дитяча фтизіатрія»

НМАПО м. Київ

 

 

32

Сокольник Сергій олександрович

Доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології

Проходження курсів тематичного вдосконалення по оперативній гінекології

ХМАПО м. Харків

 

 

33

Ступницька Ганна Ярославівна

доцент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою бронхоскопії

м. Київ

 

 

34

Федів Олександр Іванович

завідувач кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння технікою пункційної біопсії печінки під контролем УЗД

м. Вінниця

 

 

35

Чимпой Кристина Андріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини

Оволодіння методикою роботи на апараті штучної печінки

м. Київ

 

 

 Загальна таблиця (2013-2017рр.)

 

 

1

Антонів Альона Андріївна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Терапія

Кардіологія, гастроентерологія

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

2

Баланюк Ірина Володимирівна

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Призначення схем високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) при ВІЛ-інфекції з супутнім дисбіозом

Український центр СНІДу м. Киїів, 2013-2016рр.

 

 

3

Бєліков Олександр Борисович

завідувач кафедри ортопедичної стоматології

Впровадження сучасних високоінформативних методів діагностики, способів лікування та реабілітації хворих

Клінічні бази кафедри

 

 

4

Бєлікова Наталія Іванівна

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Проходження спеціалізації  за фахом «Ортопедична стоматологія»

ІвФМНУ

м. Івано-Франківськ

 

 

5

Білик Ігор Іванович

доцент  кафедри загальної хірургії

Курси з лапароскопічної хірургії

ТДМУ м. Тернопіль

 

 

6

Білоус Ірина Іванівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Гірудотерапія при неврологічній патології

м. Львів

 

 

7

Богачик Нонна Анатоліївна

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Оволодіння інтерпретацією результатів змін мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на гострі кишкові інфекції;

Удосконалення лікувальної тактики гострих кишкових захворювань в комбінації пробіотиків з пребіотиками

Обласна клінічна лікарня

м. Чернівці, 2013-2014рр.

 

Інфекційне відділення ОКЛ м. Чернівці,

2013-2016рр.

 

 

8

Васюк Валентина Леонідівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Проходження спеціалізації за фахом «Клінічна фітотерапія»

 

 

 

9

Ватаманюк Микола Михайлович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Проходження спеціалізації  за фахом «Ортопедична стоматологія»;

Оволодіння методикою протезування повними знімними протезами у пацієнтів із захворюваннями опорно-рухового апарату

ІвФНМУ м. Івано-Франківськ

 

 

10

Венгловська

Ядвіга Вікентіївна

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Оволодіння інтерпретацією результатів змін мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на гострі кишкові інфекції;

Удосконалення лікувальної тактики гострих кишкових захворювань в комбінації пробіотиків з пребіотиками

Обласна клінічна лікарня

м. Чернівці, 2013-2014рр.

 

Інфекційне відділення ОКЛ м. Чернівці,

2013-2016рр.

 

 

11

Волянюк Петро Михайлович

доцент  кафедри загальної хірургії

Курси з лапароскопічної хірургії

ОдНМУ м. Одеса

 

 

12

Гавалешко Василь Петрович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Підвищення кваліфікації за фахом «Ортопедична стоматологія»

ІвФНМУ м. Івано-Франківськ

 

 

13

Голяр

Оксана Іванівна

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Оволодіння інтерпретацією результатів змін мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у хворих на гострі кишкові інфекції

Обласна клінічна лікарня

м. Чернівці, 2013-2014рр.

 

 

14

Горбатюк Ірина Борисівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Гастроентерологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

15

Давиденко Оксана миколаївна

доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Оволодіння інтерпретацією результатів та методикою визначення окислювальної модифікації білків крові у хворих на вірусні гепатити В та С

Обласна клінічна лікарня

м. Чернівці, 2013-2016рр.

 

 

16

Дорубець Андрій Дмитрович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Впровадження сучасних високоінформативних методів діагностики, способів лікування та реабілітації пацієнтів з основною стоматологічною патологією

Можливі варіанти

 

 

17

Дудка Інна Володимирівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Пульмонологія»

медичні вузита заклади післядипломної освіти

 

 

18

Дудка Тетяна Володимирівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Пульмонологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

19

Жуковський Олександр Олегович

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Вдосконалення методів і методик ранньої діагностики і лікування хворих з розсіяним склерозом

Можливі варіанти

 

 

20

Залявська Олена Василівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Ревматологія», «Нефрологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

21

Зорій Ірина Анатоліївна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Вивчення методу магнітної стимуляції при ЕНМГ для діагностики та лікування при парі мідній недостатності і захворюваннях периферичної нервової системи

Можливі варіанти

 

 

22

Ілащук Тетяна Олександрівна

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Пройти стажування в інституті кардіології  

ім. акад. М.Д.Стражеско та в Домі Серця

Інституті кардіології

ім. акад. М.Д.Стражеско

та в Домі Серця м. Київ

 

 

23

Каньовська Людмила Володимирівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Гастроентерологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

24

Караван Ярослав Романович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Проходження спеціалізації  за фахом «Ортопедична стоматологія»;

Оволодіння методикою протезування на імплантатах

ІвФНМУ м. Івано-Франківськ

 

 

25

Карлійчук Олександр Оксентійович

доцент  кафедри загальної хірургії

Курси з лапароскопічної хірургії

ТДМУ м. Тернопіль

 

 

26

Касіянчук Михайло Васильович

доцент кафедри ортопедичної стоматології

Освоєння апаратних методів діагностики і лікування

 

 

 

27

Каушанська Олена Вячеславівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Ендокринологія», голкорефлексотерапія

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

28

Квасницька Ольга Борисівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Гастроентерологія», «Дієтологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

29

Кнут Руслан Петрович

доцент  кафедри загальної хірургії

Курси з лапароскопічної хірургії

ТДМУ м. Тернопіль

 

 

30

Косенко Ольга Львівна

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Впровадження сучасних методів лікування в різних сферах стоматології

Можливі варіанти

 

 

31

Кривецька Інна Іванівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Вдосконалення методів і методик ранньої діагностики та лікування хворих з розсіяним склерозом

Можливі варіанти

 

 

32

Лукашевич Інна Василівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Проходження спеціалізації за фахом «Функціональна діагностика»

НМАПО м. Київ

 

 

33

Максимів Олег Олегович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Впровадження сучасних високоінформативних методів діагностики, способів лікування та реабілітації хворих з повною відсутністю зубів на тлі цукрового діабету

Можливі варіанти

 

 

34

Малкович Наталія Миколаївна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

 

Стажування з компютерної спірографії

Можливі варіанти

 

 

35

Мандрик Ольга Євгенівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Гастроентерологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

36

Манюх Христина Юріївна

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Проходження спеціалізації  за фахом «Ортопедична стоматологія»

 

 

 

37

Меленко Світлана Романівна

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Призначення схем високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) при ко-інфекції ВІЛ і гепатитів

Український центр СНІДу м. Киїів, 2015-2016рр.

 

 

38

Микитюк Оксана Павлівна

асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Проходження спеціалізації за фахом «Ревматологія»

НМАПО м. Київ

 

 

39

Мироник Олена Володимирівна

доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Оволодіння інтерпретацією результатів та методикою визначення окислювальної модифікації білків крові у хворих на вірусні гепатити В та С

Обласна клінічна лікарня

м. Чернівці, 2013-2016рр.

 

 

40

Мишковський Юрій Миколайович

асистент кафедри загальної хірургії

Курси з лапароскопічної хірургії

ТДМУ м. Тернопіль

 

 

41

Мікулець Людмила Вікторівна

асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Проходження спеціалізації за фахом «Кардіологія»

БДМУ

 

 

42

Нечіпай Жанна Аурелівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Гастроентерологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

43

Окіпняк Ірина Вікторівна

доцент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Проходження спеціалізації за фахом «Лабораторна діагностика»;

Стажування з електрокардіографії, Холтеровського моніторування ЕКГ, добового моні торування артеріального тиску, велоергометрії

Можливі варіанти

 

 

44

Паляниця Андрій Семенович

доцент  кафедри загальної хірургії

Стажування по циклу «Хірургічні аспекти клітинної терапії»

Інститут клітинної терапії,

м. Київ

 

 

45

Петрюк Богдан Васильович

доцент  кафедри загальної хірургії

Курси з пластичної та естетичної хірургії

НМАПО, м. Київ

 

 

46

Польовий Віктор Павлович

завідувач кафедри загальної хірургії

Стажування з рентгенендоваскулярної хірургії

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»

 

 

47

Присяжнюк Василь Петрович

асистент кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб

Проходження спеціалізації за фахом «Гастроентерологія»;

Стажування з ендоскопічних методів обстеження ШКТ

Можливі варіанти

 

 

48

Рева Тетяна Василівна

асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за фахом «Терапія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

49

Ротар Олександр Васильович

доцент  кафедри загальної хірургії

Курси з лапароскопічної хірургії

ТДМУ

 

 

50

Сидорчук Анюта Степанівна

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Оволодіння інтерпретацією результатів сучасних діагностичних методів обстеження та лікування хворих з інфекційною патологією;

Удосконалення лікувальної тактики гострих кишкових захворювань в комбінації пробіотиків з пребіотиками

Центральний шпиталь м. Відень (Австрія),

2013-2016рр.

Інфекційне відділення ОКЛ м. Чернівці,

2013-2016рр.

 

 

51

Сидорчук Руслан Ігорович

професор кафедри загальної хірургії

Стажування по малоінвазивній хірургії в клініці Angelholm-Helsingborgs Hospital

Lund University, Швеція

 

 

52

Соколенко

Максим Олександрович

асистент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Призначення схем високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) при ко-інфекції ВІЛ і гепатитів;

Вивчення ефективності застосування пегильованих форм інтерферону (ПЕГ-інтерферону) у комбінації з рибавірином для лікування хронічних гепатитів С у ВІЛ-інфікованих

Український центр СНІДу м. Киїів, 2013-2016рр.

 

ЧОЦПБС та інфекційне відділення ОКЛ м. Чернівці,

2013-2016рр.

 

 

53

Сорохан Василь Денисович

доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології

Удосконалення методів лікування ВІЛ-інфекції антиретровірусними препаратами

Центр СНІДу м. Чернівці, 2013-2016рр.

 

 

54

Ткач Єлізавета Петрівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Терапія», «Кардіологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

55

Трефаненко Ірина Валентинівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за фахом «Функціональна діагностика»

медичні вузита заклади післядипломної освіти

 

 

56

Філіпець Олена Олексіївна

асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Вдосконалення методів і методик ранньої діагностики і лікування хворих з розсіяним склерозом;

Реабілітація пацієнтів з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу з використанням сучасних технологій

Можливі варіанти

 

 

57

Хухліна Оксана Святославівна

завідувач кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Стажування у клініках Європи, Америки, Ізраїля

Можливі варіанти

 

 

58

Цибульський Сергій Вікторович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Навчання на майстер-класах по сучасних високоінформативних методів діагностики, способів лікування та реабілітації ортопедичних хворих

Можливі варіанти

 

 

59

Шановський Анатолій Миколайович

асистент кафедри ортопедичної стоматології

Впровадження сучасних високоінформативних методів діагностики, способів лікування та реабілітації хворих на основні стоматологічні захворювання, що потребують методу детальної імплантації

Можливі варіанти

 

 

60

Шоріков Євген Іванович

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Функціональна діагностика», «Клінічна фармакологія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

61

Шорікова Діна Валентинівна

доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Підвищення кваліфікації за спеціальностями «Функціональна діагностика», «Коронарографія»

медичні вузи та заклади післядипломної освіти

 

 

62

Яремчук Оксана Борисівна

доцент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Вдосконалення методів і методик ранньої діагностики і лікування екстра пірамідної патології;

Фітотерапія в лікування неврологічних захворювань;

Локальна ін’єкційна терапія ботулотоксином, сучасні методи реабілітації неврологічних хворих

Сучасні клініки

 

Проректор з лікувальної роботи, професор                                      А.Г.Іфтодій

 

 

 

 

 

Comments