Клінічна робота співробітників

       Діагностична та лікувально-консультативна робота                            клінічних кафедр університету у 2016 році

Інформація щодо лікувальної діяльності клінічних кафедр

Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з головних складових обсягу обовязків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоровя населення України та Буковинського краю.

Проведення лікувальної роботи спрямоване на практичне виконання завдань Постанов Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я та розпорядженнями обласної державної адміністрації, головна мета яких підвищення якості та забезпечення доступності населення лікувально-профілактичною допомогою.

 Лікувальну роботу університету реалізує та координує науково-лікувальний відділ, Клінічна рада та деканат факультету післядипломної освіти.

У своїй діяльності лікувальний відділ керується цілою низкою нормативних документів:

Закон України від 07.07.2011 № 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги";

Постанова КМУ від 17.02.2010 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я";

Закону України від 02.10.2012  № 5403-VI «Про екстрену медичну допомогу»,

Закону України від 07.07.2011 № 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоровя у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецьких областях та місті Києві»,

– Наказ МОЗ України від 05.06.1997 року № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я»;

– Наказ МОЗ України від 02.10.2015 року за № 650  «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів».

Наказ МОЗ України  № 507 від 28.12.2002р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги»;

Наказ МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», який зареєстровано в міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489;

Наказ МОЗ України № 566 від 23.11.2004р. «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013р. № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно  різних бюджетів»;

- Закону України від 20.10.2014 № 1708-VII "Про затвердженя Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки".

Керівництво та здійснення контролю за складанням та виконанням планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоровя.

Лікувально-консультативна робота співробітників клінічних кафедр БДМУ проводиться в 34 лікувальних закладах: 19 - обласного підпорядкування та 10 - міського підпорядкування, 2 – шкільні заклади м. Чернівці та 3 – спеціалізовані заклади охорони здоров’я. Загальний ліжковий фонд складає 4064 одиниць. Клінічні кафедри університету розташовані у приміщеннях 26 клінічних баз (закладів практичної охорони здоров’я) загальною площею 9022,72 кв.м. Між клінічними базами кафедр та університетом укладені Угоди про співпрацю, що роблять взаємини діловими та взаєморезультативними. Це дає можливість використовувати технічний потенціал клінічних закладів, зокрема: професорами та доцентами згідно з графіком проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Асистенти забезпечують курацію хворих у відділеннях, нічні чергування. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін.

Були складені та погоджені з головними лікарями Плани спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоровя на 2016 рік, розділи яких включають в себе:

-         Загальні організаційні заходи (проведення медичних нарад лікарів, проведення підсумку та аналізу показників захворювань, участь в засіданнях ЛКК базових закладів, участь в засіданнях атестаційної комісії області за спеціальностями тощо);

-         Організаційно-методичну роботу (спільно з спеціалістами базових закладів контролювати дотримання стандартів при лікуванні хворих, проводити практичні конференції з лікарями базових відділень з актуальних питань згідно планів ЛПЗ,  контролювати якість підготовки лікарів-інтернів на базах стажування, залучати їх для проведення конференцій під час виїздів в райони області, проведення тематичних конференцій, підготовка виступів з актуальних питань профілактики та лікування на засіданнях асоціацій);

-         Лікувально-консультативну роботу співробітників кафедри (проведення обходів хворих у клініці, приймання участі у клінічних розглядах хворих, щоденна консультація хворих у відділеннях клінічної бази,  інших лікарняних закладах м. Чернівці та районах області, курація хворих у базових відділеннях, оперативні втручання тощо);

-         Робота з підвищення кваліфікації лікарів (проведення переривчастих курсів для лікарів, ТУ, науково-медичних товариств, виступи з доповідями тощо);

-         Санітарно-освітню роботу (виступи по радіо, телебаченню, в періодичній пресі з актуальних питань, проведення індивідуальних санітарно-просвітницьких впливів, санітарно-просвітницьких консультацій, лекцій/доповідей, курсових гігієнічних навчань, розповсюдження науково-популярних брошур, пам’яток, листівок, підготовка санітарно-просвітницьких плакатів).

Окрім цього, лікувальний відділ та клінічні кафедри БДМУ проводять організацію роботи з підготовки інформаційних, довідкових матеріалів, звітів з питань лікувально-консультативної та діагностичної роботи в університеті, які подаються:

       в Департамент кадрової політики, освіти та науки МОЗ України;

       Статистичні форми «До аналізу діяльності вищого навчального закладу» до зведеної бази даних щодо головних показників діяльності вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;

       Інформаційно-аналітичний матеріал щодо діяльності університету.

       Участь в засіданнях Колегії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

       Участь в засіданнях Атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА;

       Участь у роботі Громадської ради з питань реформування та розвитку медицини Чернівецької області.

 За звітний період лікувальним відділом та фахівцями робочих груп клінічних кафедр університету опрацьована ціла низка нормативних документів МОЗ України та надані рекомендації в МОЗ України,  Департамент реформ та розвитку медичної допомоги,   Департамент роботи з персоналом, освіти та науки, Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА

-    Відповідно до підпункту 2 пункту 2 доручення Прем’єр-Міністра України Яценюка А. від 21.12.2015р. № 47387/1/1-15 до постанови Верховної Ради України від 12.11.2015р. № 793-VIII «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»  та на виконання листів МОЗ України від 16.01.2016р. № 7.03-10/3145-15/876  та від 29.01.2016р. № 7.03-10/163-16/486 співробітниками кафедр університету були заплановані заходи;

-         Інформація щодо проведених заходів співробітниками кафедр акушерсько-гінекологічного спрямування БДМУ на виконання завдань та заходів Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року» та наказу МОЗ України та Академії медичних наук України від 29.11.2013р. № 1030/102 «Про удосконалення  системи планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні»;

-     Подані пропозиції та зауваження до проекту наказу МОЗ України «Про удосконалення медичної допомоги з пластичної хірургії населенню України», підготовлений Всеукраїнською асоціацією пластичних, реконструктивних та естетичних хірургів, які були напрацьовані фахівцями робочої групи БДМУ;

-         Подані пропозиції щодо переліку питань виїзної колегії МОЗ України;

-    Інформація щодо проведених заходів з нагоди Всеукраїнського Дня меланоми (в рамках Всесвітнього Дня меланоми);

-     Інформація щодо проведених співробітниками кафедр БДМУ заходів відповідно запланованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в рамках реалізації глобальної кампанії «Антибіотики: використовуйте обережно!» Другого Всесвітнього тижня  правильного застосування антибіотиків та на виконання листа Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2016 № 05.1-12-2144;

-    Інформація щодо співробітників кафедр акушерсько-гінекологічного профілю, які можуть бути залучені до складу ургентних акушерсько-реанімаційних бригад на 2017 рік;

-     Залучення спеціалістів університету до участі в міжрегіональному семінару за темою «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку», згідно вимог Бюро ВООЗ в Україниі;

-   Тощо.

 Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 29 клінічних кафедрах та 2 курсах. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 46 професорів, 54 доктора медичних наук, 153 доцента та 232 кандидата медичних наук, з них: вищу атестаційну лікарську категорію має 191 співробітник, першу – 68, другу – 37.  15 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України».

Підтвердженням високо професійного рівня викладів університету є призначення 51 співробітника клінічних кафедр БДМУ обласними позаштатними спеціалістами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та міського управління охорони здоров’я.

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я міської ради, постійно проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів при надзвичайних станах.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе: консультативну роботу, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я по всім спрямування – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, медичних нарад лікарів базових закладів, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Спільна робота кафедр та органів практичної охорони здоров'я сприяє як підвищенню кваліфікації лікарів первинної ланки охорони здоров'я, так і підвищенню якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області.

За звітний період (2016 рік) співробітниками клінічних кафедр проведено 206185 (2015р. – 201743) консультацій та професорських обходів у лікувально-профілактичних закладах міського та обласного підпорядкування, з них: в базових установах – 158160 консультацій (2015р. – 153642), в поліклініках – 19356 (2015р. – 19883),  в позабазових установах – 21447 (2015р. – 20942), в районах області – 7222 (2015р. – 7276). Зроблено діагностичних досліджень (УЗД, ЕКГ, КТГ, ВЕМ, інвазивні маніпуляції тощо) – 13403 (2015р. – 14008), ведення хворих співробітниками університету - 12606 хворих (2015р. – 12547), проведено 11723 (2015р. – 10636) оперативних втручань, з них: 7762 (2015р. -7686) в якості хірурга, малі інвазивні оперативні втручання – 557 (2015р. – 607), прийнято пологів – 94 (2015р. - 230), 3310 асистенцій (2015р.- 2970).

 Організація та контроль виїздів бригад  спеціалізованої медичної допомоги у центральні районні лікарні для надання співробітниками університету спеціалізованої медичної допомоги населенню сільської місцевості.

Для здійснення комплексу заходів щодо підвищення рівня забезпечення медичною допомогою та вдосконалення системи профілактичних медичних оглядів сільського населення кожного року складається та погоджується з Департаментом охорони здоров’я та цивільного захисту населення Чернівецької держадміністрації “Графік виїздів співробітників університету в райони області”. В 2016 році був також складений графік виїздів згідно розподілу районів між клінічними кафедрами БДМУ. У складі комплексних виїзних бригад беруть участь досвідчені викладачі клінічних кафедр. За звітний період в райони Чернівецької області зроблено 794 чол./виїздів (2015р. – 863).

Проведено 464 клінічні конференції (2015р. – 462), зроблено 415 інформаційних повідомлень/лекцій (2015р. – 470), проаналізовано 2715 історій хвороби (2015р. – 2790).

     Планування й організація роботи по підвищенню лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету.

Контроль підвищення лікарської кваліфікації співробітників 29 клінічних кафедр та 2 курсах у лікувальному відділі постійний і дає дієвий ефект.

Введена компютерна система обліку та контролю направлення та отримання категорій, терміну дії на кожного співробітника. Ксерокопії посвідчень про проходження підвищення кваліфікації та посвідчення про атестацію в Центральній атестаційній комісії поступають в відділ кадрів та в лікувальний відділ.

Організаційні питання процедури представлення звітних матеріалів та ксерокопій посвідчень у лікувальний відділ та відповідно у відділ кадрів розглянуті на засіданні Клінічної ради (протокол № 1 від 08.02.2011р.), де були сформульовані чіткі організаційні моменти проведення даної процедури. Окрім того, більше 50 співробітників клінічних кафедр мають по дві-три суміжні лікарські категорії, це в основному, співробітники кафедр: педіатричного та терапевтичного спрямування,  нервових хвороб, психіатрії та мед.психології, отоларингології.

За 2016 рік пройшли:

- передатестаційні цикли навчання – 132 співробітника клінічних кафедр

   • на підтвердження вищої категорії – 33 чол.

   • на вищу категорію – 22 чол.

   • на першу – 25 чол.

   • на другу – 22 чол.

   • підтвердження сертифікату (стажування) – 30 чол.

-  цикли тематичного удосконалення – 19 чол.

-  спеціалізацію  пройшли  15 чоловік.

Направлено 95 справ до атестаційної комісії в Центральну атестаційну комісію МОЗ України на присвоєння/підтвердження лікарської кваліфікаційної категорії.

 На основі проведеного аналізу лікарської діяльності співробітників клінічних кафедр, лікувальним відділом розроблено перспективний план підвищення лікарської майстерності співробітників клінічних кафедр на 2013 – 2017 роки. Даний план передбачає: впровадження в університеті оволодіння новими спеціальностями; підготовка вузьких спеціалістів по тим, чи іншим лікувально-діагностичним маніпуляціям (процедурам/операціям), як елемент підготовки спеціалістів для майбутніх лікувально-діагностичних підрозділів університетської лікарні.

Співробітники університету проходили також стажування (участь у воркшопі) за кордоном.
               Організація роботи та проведення Клінічної ради університету.

За 2016 рік було проведено 4 (чотири) запланованих засідання Клінічної ради (16.02.2016р.; 19.04.2016р., 18.10.2016р., 20.12.2016р.), на яких були розглянуті питання:

1. Затвердження: плану роботи Клінічної ради університету на 2016 рік;  Графіку виїздів консультативних бригад в райони області згідно розподілу районів між клінічними кафедрами БДМУ; планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоров’я.

2. Обговорення звітів з лікувально-діагностичної роботи клінічних кафедр університету за 2015 рік.

3. Обговорення кандидатур спеціалістів клінічних кафедр, які будуть надавати консультативну допомогу в Університетській поліклініці.

4. Питання щодо лікарських кваліфікаційних категорій співробітників клінічних кафедр університету.

5. Консультативно-методична робота клінічних кафедр університету в районах області.

6. Санітарно-просвітницька робота клінічних кафедр.

7. Про хід виконання Міжгалузевих та Національних програм.

8. Аналіз діяльності Центрів університету.

9. Обговорення виконання Перспективного плану підвищення кваліфікації співробітників університету на 2013-2017 рр.

10. Питання про доцільність введення до Рейтингу показників діяльності викладачів та кафедр впровадження за актами: впровадження в базових лікувальних установах, в інших установах міста і області та впровадження в інших регіонах України.

   Організація та проведення комплексних заходів співробітників клінічних кафедр університету при надзвичайних станах.

Ректорат університету ознайомився з рішенням оперативного штабу МОЗ України з реагування на ускладнення епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ від 26.01.2016 року.

Наказом по університету від 20.01.2016р. № 14-Адм «Про заходи з попередження та боротьби з грипом та ГРВІ», враховуючи епідемічну ситуацію та на виконання листа Головного управління держсанепідслужби у Чернівецькій області від 11.01.2016р. № 02/09 щодо своєчасного реагування на зміну епідемічної ситуації з гострих респіраторних вірусних захворювань, впровадження своєчасних обмежувальних заходів, з метою ефективної протидії поширення грипу та ГРВІ серед студентів та співробітників університету в епідсезон 2016 року, розроблені та виконувалися профілактичні заходи з питань попередження грипу та ГРВІ в повному обсязі та було посилено контроль за дотриманням температурного режиму в навчальних аудиторіях, підрозділах та гуртожитках БДМУ.

 Санітарно-просвітницька робота

Нарівні з навчальною, науковою та лікувально-консультативною роботою співробітники клінічних кафедр ведуть активну пропагандистку роботу з питань різних сфер життєдіяльності людини, образу життя, які спрямовані на забезпечення здоров’я, довголіття, наснаги від оточуючого середовища та життя. Дана робота включає різні форми та спрямування - прес-конференції, круглі-столи, акції, лекції, бесіди, заняття з питань здорового способу життя.

За звітний період була проведена достатня інформаційно-просвітницька робота, спрямована на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях.

Були проведені наступні методи санітарно-просвітницької роботи:

-         індивідуальний санітарно-просвітницький вплив у процесі прямого або посередкованого спілкування з пацієнтом, що дозволяє максимально враховувати індивідуальні особливості пацієнта.

-         Санітарно-просвітницька консультація як форма прямого міжособистісного спілкування між лікарем і пацієнтом, яка використовувалась для повідомлення рекомендацій з питань здорового способу життя, первинної і вторинної профілактики захворювань, використання окремих предметів догляду за хворими, ліків тощо.   

-         методи групової санітарно-просвітницької інформації як диференційованого санітарно-просвітницького впливу на різні вікові, статеві і професійні групи населення у вигляді лекцій, доповідей у відділеннях баз клінічних кафедр університету.

-         Курсове гігієнічне навчання як цикл занять за спеціальними навчальними програмами за окремими групами населення з метою повідомлення певних медико-гігієнічних знань і вироблення практичних навичок, адекватних до інтересів осіб, що навчаються.

-         методи масової санітарно—просвітницької інформації з використанням засобів масової інформації: виступи на радіо, виступи на телебаченні, публікації в загальні пресі;

-         інші види санітарно-просвітницької роботи.

За 2016 рік проведено 1006 інформаційних та санітарно-просвітницьких заходів (2015р – 950), з них:

95 - виступів на телебаченні (2015р. – 119);

43 - виступи на радіо (2015р. – 44);

-         494 – публікацій у періодичній пресі та електронних ЗМІ (2015р. – 418);

-         374 - інші види санітарно-просвітницької роботи (2015р. – 369).

Інформація щодо проведених заходів постійно висвітлюється у періодичній пресі, на сайті університету та в електронних ЗМІ.

З метою підвищення рівня санітарно-просвітницької діяльності університету, надання відкритого доступу до інформації, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо профілактики та лікування різних захворювань було створено веб-сайт університету «Сторінки здоров’я». На сайті 79  тематичних рубрик, на яких розміщено інформаційні повідомлення з різної тематики. Найбільш актуальними для широкої загали населення залишаються питання артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, інсульту, цукрового діабету, питання сучасної контрацепції та медико-генетичне консультування, скринінгу раку молочної залози тощо. Інформація у тематичних рубриках постійно оновлюється.

Лікувальний відділ тісно співпрацює з групою по іміджевій політиці університету задля покращання інформаційно-просвітницької роботи серед населення краю та з метою висвітлення інформації про діяльність нашого навчального закладу у засобах масової інформації.

Ця робота проводиться на належному рівні, і як результат всі заходи, які відбулися в університеті були висвітлені в друкованих, електронних ЗМІ та у випусках новин місцевих телеканалів.

Були відзначені: Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями та Міжнародний день дітей, хворих на рак, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз, День нефролога, Всесвітній день імунітету, Всесвітній День охорони здоров’я, Європейський тиждень імунізації, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією, День пульмонолога, Всесвітній день травматолога, Всеукраїнський тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, День захисту дітей, Всесвітній день зору та день сліпих, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День алерголога, Всесвітній день дитини, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Гідності та Свободи, День інвалідів тощо.

 

Робота Університетської лікарні та центрів

ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня» (створена 27 серпня 2014 року згідно з розпорядженням № 144 Голови Чернівецької обласної ради) є багатопрофільним медичним закладом на базі якого розташовані найбільша кількість клінічних кафедр університету (внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб; хірургії та урології; загальної хірургії; травматології, ортопедії та нейрохірургії; частково - анестезіології та реаніматології, сімейної медицини, догляду за хворими та вищої медсестринської освіти) спільна співпраця яких доведена роками.

Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня» при максимальному використанні потенціалу ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» є підґрунтям реформування медицини на Буковині при наданні спеціалізованої медичної допомоги на III-у рівні, що дає можливість розширити спектр та рівень надання високоспеціалізованої та спеціалізованої лікувально-консультативної допомоги, медичної допомоги при невідкладних станах та екстрених ситуаціях, забезпечити на цій основі підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, проведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та впровадження нових медичних технологій.

         За рік, що пройшов після ухвалення розпорядження про створення університетської лікарні, підготовлені кадри з професорського-викладацького складу, які очолили реформовані відділення Університетської лікарні в університетські центри. Цей процес є динамічним.

В Університетській лікарні створені та функціонують:

Обласний Центр ендоурології та літотрипсії (наказ від 25.01.2011 року № 30/02-о) надає спеціалізовану планову допомогу хворим урологічного профілю відповідно до переліку захворювань і об’єму оперативних втручань та невідкладну урологічну допомогу дорослим жителям області та жителям м. Чернівці цілодобово. В екстрених та планових випадках (сечокам’яна хвороба) центр надає допомогу дітям області та м. Чернівці шляхом дистанційного ударно-хвильового дроблення конкрементів.

Організаційно-методичне керівництво центру доручено завідуючому відділення урології ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня» Арійчуку І.К. та завідувачу курсу урології Буковинського державного медичного університету професору Федоруку О.С.

                     Показники діяльності та оперативна активність центру у 2016 р.

Показник

2016 рік

1.

Проліковано у відділенні урології ЛШМД

2435

2.

Прооперовано хворих

1715

3.

Проведено операцій

1893

4.

Прооперовано в центрі

1322 (65,6 % усіх опер.)

5.

Хірургічна активність

78,0 %

6.

Післяопераційна летальність

0,3%

7.

П/о ускладнення

1,2%

8.

Доопераційний ліжко-день

1,0

9.

Післяопераційний ліжко-день

6,9

ТУР

511

Контакт. цистолітотрипсія

71

Резекція сечового міхура

217

Оптична уретротомія

95

 Впровадження нових технологій дало змогу покращити надання допомоги хворим з сечокам’яною хворобою. Велика кількість хворих не потребує матеріальних затрат для виїзду за межі області для лікування. Значно зменшився термін непрацездатності хворих із сечокам’яною хворобою (в середньому 1 випадок складає 6 днів).

 З метою надання медичної допомоги хворим з хірургічними захворюваннями панкреатобіліарної системи в 2014 році створено Обласний центр ендоскопічної хірургії  на базі 1-го хірургічного відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня» (спільний наказ ДОЗ ЧОДО та БДМУ від 08.09.2014 року № 57/03-О).

Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: професор кафедри хірургії та урології БДМУ Шкварковський І.В. та завідувач хірургічним відділення № 1 Філіпець О.І.

Проф. Шкварковський І.В. пройшов курси тематичного удосконалення по ендоскопічній хірургії панкреатобіліарної ділянки  (на базі хірургії та ендоскопічної хірургії ЛНМУ ім.Д.Галицького, квітень 2014 року); на сьогоднішній день (з 31.08. по 28.12.2015 року) проходить первинні курси спеціалізації  по ендоскопії (на базі хірургії та ендоскопічної хірургії ЛНМУ ім.Д.Галицького). Для повноцінного функціонування Центру університетом придбано дорого вартісне обладнання «Відеоендоскопічний комплекс для дуоденоскопії» на сумму 4 млн. 760 тис. 109 гривні.

       Обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії (наказ від 03.08.2015 року № 548/02-О). Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: асистент кафедри хірургії № 2 БДМУ Фундюр В.Д. та хірург вищої категорії хірургічного відділення № 1 Полянський О.І. В вересні 2016 року центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії був оснащений сучасним малоінвазивним хірургічним комплексом  фірми «Олімпус», що надає можливість виконувати операційні втручання при хірургічних захворюваннях органів черевної порожнини за новітніми технологіями.

     Обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету (наказ від 03.08.2015 року № 549/03-О). Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: доцент кафедри хірургії № 2 БДМУ Колотило О.Б. та хірург вищої категорії хірургічного відділення № 1 Качмар В.Й. Кандидатська дисертація доц. Колотила О.Б. присвячена проблемам профілактики та лікування ускладнених гнійно-септичних форм діабетичної стопи.

     Обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики (наказ від 03.08.2015 року № 550/04-О). Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: асистент кафедри хірургії № 2 БДМУ к.мед.н. Коловська І.М. та хірург вищої категорії опікового відділення Проняєв В.В. 

       –    Обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта (наказ від 15.03.2016 року № 120/02-О). Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: завідувач травматологічного відділення для дорослих ЛШМД - Яким'юк Д.І. та завідувач кафдри травматології та ортопедії БДМУ - професор Васюк В.Л. 

 Навчально-лікувальний стоматологічний центр "Університетська клініка" є навчально-науково-лікувальним підрозділом Буковинського державного медичного університету і створений на базі кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології. Основними завданнями Центру є: проведення лікувально-діагностичного процесу; забезпечення навчального процесу з використанням нових форм та методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я; навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, підготовка магістрів медицини, післядипломної підготовки; перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів; надання платної стоматологічної допомоги населенню; проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хворих; експертна оцінка результатів наукових досліджень; апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.

На базі Університетської клініки на даний час працює 20 співробітників університету, з них: 10 співробітників мають вищу лікарську категорію, 3 – першу, 1- другу та шість співробітників мають сертифікат лікаря-спеціаліста.

За 2016 рік в Центрі було проведено 860 консультацій. Проліковано 321 чоловік. Протягом  року надавалась безкоштовна стоматологічна допомога для малозабезпечених верств населення, а також учасникам АТО їх сім’ям та переселенцям з окупованих територій.

 За 2016 рік Центром малоінвазивної хірургії та гінекології (наказ № 05-О/230 від 31.05.2011р.) виконана наступна робота:

– Продовжується дійовий зв'язок з усіма районними лікарнями та поліклініками м. Чернівці в плані скерування хворих на виконання планових та ургентних малоінвазивних оперативних втручань.

В консультативній поліклініці ОКЛ щоденно проводиться прийом співробітників  Центру для обстеження хворих та направлення їх на оперативне лікування.

– На телебаченні та радіо періодично висвітлювались питання щодо роботи Центру, переваги малоінвазивних технологій в лікування хірургічної патології.

– Постійно оновлювалась веб-сторінка Центру на сайтах БДМУ та Асоціації хірургів Чернівецької області.

– Силами співробітників Центру проведено ремонт коагулятора, придбано інструментарій та розхідний матеріал.

– Проведено майстер-клас з малоінвазивної хірургії у рамках Міжнародної студентської конференції з використанням створених спеціальних тренажерів для засвоєння практичних навичок з лапароскопічної хірургії, техніки зав’язування вузлів та маніпуляцій на органах.

– Організовано проведення циклу тематичного удосконалення «Сучасні аспект малоінвазивної хірургії» на базі Центру.

– Наявне оснащення використовувалось в навчальному процесі зі студентами 4 та 6 курсів.

Всі лікарі-інтерни залучені до виконання малоінвазивних оперативних втручань в якості асистентів, а клінічні ординатори самостійно виконують окремі етапи оперативного втручання.

– Співробітниками Центру постійно надається консультативна допомога Заставнівській ЦРЛ та Хотинській ЦРЛ  щодо відбору хворих та виконання лапароскопічних оперативних втручань в цих районних лікарнях.

За 2016 рік в Центрі виконано 714 малоінвазивних оперативних втручання, з них 263 оперативних втручань виконано на оснащенні університету.

Питома  вага лапароскопічних операцій при гострому холециститі в Центрі значно зросла та склала майже 70%, що значно вище за аналогічні показники по Україні. Відсоток конверсій при гострому холециститі  - становить 4,9% (17 випадків).

Збільшилась кількість лапароскопічних втручань в ургентній хірургії та гінекології – виконуються апендектомії, вісцероліз, вскриття та санація відмежованих гнійників очеревинної порожнини, операції при позаматковій вагітності, апоплексії яєчника.

Використання малоінвазивних технологій дало можливості скоротити терміни стаціонарного лікування на 2-5 діб, зменшити вартість післяопераційного лікування та знизити частоту післяопераційних ускладнень.

 

Міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока створено на базі офтальмологічного відділення для дорослих КМУ «Міська клінічна лікарня №2» та кафедри офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського БДМУ у вересні 2013 року та надає спеціалізовану допомогу хворим з нейро-дегенеративними захворюваннями ока (наказ № 75/02-0 від 15.11.2013р.). Основними завданнями та функцією Центру є надання висококваліфікованої спеціалізованої лікувально-консультативної допомоги хворим на глаукому та нейродегенеративні захворювання ока, що направлені фахівцями інших лікувально-профілактичних закладів м.Чернівці з дотриманням стандартів, протоколів та нормативів надання медичної допомоги, затверджених наказами МОЗ України. За 2016 рік у Центрі було проконсультовано 430 чол., проведено 261оперативне втручання. на оснащенні університету.

Впровадження нових технологій дало змогу покращити надання допомоги хворим на глаукому та нейродегенеративні захворювання ока. Велика кількість хворих не потребує матеріальних затрат для виїзду за межі області для лікування.

 

Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги

З метою покращення якості, ефективності надання медичної допомоги населенню села, проходження практики студентами старших курсів і лікарями-інтернами медичного та стоматологічного факультетів, профорієнтації випускників для роботи в сільській місцевості, відповідно до ст. 30 та ст. 63  Закону України «Про вищу освіту», погодження Коровіївської сільської ради від 23.05.2012 року рішення № 5-35/2012 та рішення XI сесії VI скликання Глибоцької районної ради від 25.05.2012 року рішення № 76-11/12, створено університетський навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Коровія Глибоцького району та згідно рішення XIV сесії VI скликання Новоселицької районної ради від 20.12.2012р. та погодження Новоселицької районної ради від 11.01.2013 року № 20, створено університетський Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» (с. Бояни).

На базах навчально-практичних центрів проводяться практичні заняття із студентами 6 курсу, лікарями-інтернами I та II року навчання за фахом “Загальна практика – сімейна медицина». Студенти та лікарі-інтерни мають можливість відпрацювання практичних навичок: оцінка стану важкості хворого, оцінка фізичного та психомоторного розвитку дитини, довенні та внутрішньом’язові ін’єкції, проведення та роз шифровка ЕКГ, оцінка вигодовування дитини, вимірювання та оцінка АТ, інтерпретація лабораторних методів діагностики тощо.

На базі навчально-практичного центру первинної медико-санітарної допомоги БДМУ у с. Коровія Глибоцького району у 2016 році проведено практичні заняття зі студентами 18-ти груп 6 курсу медичних факультетів   № 1, 2, 4 під час дисципліни «загальна практика-сімейна медицина».

Проведено 2 майстер-класи: щодо проблеми глаукоми у практиці сімейного лікаря за участю д.мед.н., професора, завідувача кафедри офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського Я.І. Пенішкевича та з неврологічного огляду хворих за участю завідувача Центру невідкладної неврології ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – університетська лікарня», к.мед.н. А.В. Вакарчук. Під час виїздів проконсультовано 73 пацієнти.

На базі навчально-практичного центру с. Бояни Новоселицького ЦПМСД проведено 6 практичних занять та 6 семінарських занять із студентами 6 курсу під час циклу «загальна практика-сімейна медицина». Проведено 3 семінарських занять та 6 практичних занять з інтернами  2-го року «загальна практика-сімейна медицина» під час циклу «педіатрія».  Проведено  2 тренінги для лікарів загальної практики-сімейної медицини з отоскопії та оцінки неврологічного статусу в практиці сімейного лікаря. До  тренінгів залучаються  фахівці БДМУ (професор Левицька С.А.)

Співробітниками кафедри на базі НПЦ с. Бояни проведено 4 науково-практичних конференцій, 7 семінарів.  Оновлено наочність 5 таблицями. Проконсультовано   під час виїздів 154 пацієнта, з них  43 дитини.

 

Актуальними питаннями на наступний рік, які потребують наукового супроводу та консультативно-методичної допомоги практичній охороні здоровя  співробітниками клінічних кафедр університету визначені:

1.  Створення нових центрів різного спрямування для потреб Університетської клініки».

2.  2.  Завершити технічні та організаційні заходи поетапного завантаження консультантами  Медичного консультативного центру.

3.  Розробка Стратегії розвитку клінічних кафедр БДМУ згідно концепції реформи системи охорони здоровя.Підсторінки (1): Робота в районах області
ĉ
Лікувальний відділ (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
31 трав. 2016 р., 02:56
ĉ
Лікувальний відділ (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
24 квіт. 2017 р., 02:23
ĉ
Лікувальний відділ (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
31 трав. 2016 р., 02:57
Comments