Клінічна робота співробітників

       Діагностична та лікувально-консультативна робота                            клінічних кафедр університету у 2019 році

Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з головних складових обсягу обов’язків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоровя населення України та Буковинського краю.

 Лікувально-консультативна робота в університеті здійснюється у відповідності до Законів України: 

«Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», «Про екстрену медичну допомогу», «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII

Постанов КМУ та наказів МОЗ України «Про порядок проведення атестації лікарів» (від 22.02.2019р. № 446), «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я», «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги», «Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти), державних та цільових програм.

Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 30 клінічних кафедрах. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 55 професорів, 68 докторів медичних наук, 172 доцента та 246 кандидатів медичних наук.

Сумарно на клінічних кафедрах працює 386 клініцистів. З них: мають вищу атестаційну лікарську категорію 227 (58,9%) (2018р. - 216 що склало 56,9%), першу – 49 (12,9%) (2018р. - 55 (14,5%), другу – 34 (8,9%) (2018р. - 36 (9,5%),  сертифікати лікаря-спеціаліста мають 75 (19,4%) (2018р. - 69 чол., (18,2%).

17 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України».

Підтвердженням високо професійного рівня викладачів університету є призначення 52 співробітника клінічних кафедр БДМУ експертами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та Управління забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоровя Чернівецької міської ради.

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я міської ради, постійно проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів при надзвичайних станах.

Професорами та доцентами згідно графіку проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров’я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я за всіма спрямуваннями – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області.

За 2019 рік співробітниками клінічних кафедр проведено 197662 консультації у лікувально-профілактичних закладах міського та обласного підпорядкування, з них: в базових установах – 149001 консультація, в поліклініках – 17923,  в позабазових установах – 16616, в районах області – 4988, в Медичному консультативному центрі БДМУ – 9134. Зроблено діагностичних досліджень (УЗД, ЕКГ, КТГ, ВЕМ, інвазивні маніпуляції тощо) – 13371, ведення хворих співробітниками університету - 12702 хворих, проведено 11274 операційних втручань, з них: 7526 в якості хірурга, 3452 асистенції; проведено малих інвазивних операцівних втручань – 219, прийнято пологів – 77.

Планування й організація роботи по підвищенню лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету у лікувальному відділі постійне і дає дієвий ефект. Введена компютерна система обліку та контролю направлення та отримання категорій, терміну дії на кожного співробітника. Ксерокопії посвідчень про проходження підвищення кваліфікації та посвідчення про атестацію в Центральній атестаційній комісії поступають в відділ кадрів та в лікувальний відділ.

Організаційні питання процедури представлення звітних матеріалів та ксерокопій посвідчень у лікувальний відділ та відповідно у відділ кадрів розглянуті на засіданні Клінічної ради (протокол № 1 від 08.02.2011р.), де були сформульовані чіткі організаційні моменти проведення даної процедури. Викладачі клінічних кафедр протягом року підвищували фаховий рівень за рахунок проходження курсів підвищення лікарської кваліфікації, стажування, проходження циклів тематичного удосконалення.

На сьогоднішній день всі співробітники клінічних кафедр атестовані або мають сертифікати спеціаліста.

За 2019 рік пройшли:

 передатестаційні цикли навчання – 96 співробітників клінічних кафедр

   • на підтвердження вищої категорії – 35 чол.

   • на вищу категорію – 16 чол.

   • на першу – 16 чол.

   • на другу – 3 чол.

   • підтвердження першої категорії – 2 чол.

 • підтвердження сертифікату (стажування) – 24 чол.

 цикли тематичного удосконалення – 59 чол.

 спеціалізацію  пройшли  27 чоловік.

Направлено 65 справ в Центральну атестаційну комісію МОЗ України:

• на присвоєння вищої категорії – 14

• на підтвердження вищої категорії – 32

• на присвоєння першої категорії – 11

• на підтвердження першої категорії – 3

• на присвоєння другої категорії – 5


В 2019 році атестацію в ЦАК МОЗ України пройшли 56 співробітника університету, а саме:

на підтвердження вищої категорії - 29  чол.,

на вищу категорію – 11 чол.,

на першу категорію – 7 чол.,

на підтвердження першої категорії - 3

на другу – 6 чол.


Робота Університетських центрів

Обласний Центр ендоурології та літотрипсії (наказ від 25.01.2011 року № 30/02-о) надає спеціалізовану планову допомогу хворим урологічного профілю відповідно до переліку захворювань і об’єму оперативних втручань та невідкладну урологічну допомогу дорослим жителям області та жителям м. Чернівці цілодобово. В екстрених та планових випадках (сечокам’яна хвороба) центр надає допомогу дітям області та м. Чернівці шляхом дистанційного ударно-хвильового дроблення конкрементів.

Організаційно-методичне керівництво центру доручено завідуючому відділення урології ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги – Університетська лікарня» Арійчуку І.К. та завідувачу кафедри урології та нейрохірургії БДМУ професору Федоруку О.С

В листопаді 2018 року центр обладнаний сучасним апаратом для біполярної коагуляції та фіброуретерореноскопом.

За звітній період в центрі прооперовано 1200 хворих: трансуретральних резекцій простати та сечового міхура – 721; контактних літотрипсій – 394.

  Показники діяльності та оперативна активність центр

Проліковано хворих - 2033

Прооперовано в центрі - 1210 (59% усіх опер.)

Контакта літотрипсія - 361

ТУР - 521

Контакт. цистолітотрипсія -33

Резекція сечового міхура - 204

Оптична уретротомія - 110

Лапароскопічні оперативні втручання

Висічення кісти нирки - 20

Уретеролітотомія - 1

Адреналектомія - 1

Впровадження нових технологій дало змогу покращити надання допомоги хворим з сечокам’яною хворобою. Велика кількість хворих не потребує матеріальних затрат для виїзду за межі області для лікування. Значно зменшився термін непрацездатності хворих із сечокам’яною хворобою (в середньому 1 випадок складає 6 днів). В той же час, кількість лапароскопічних операцій на органах сечостатевої системи залишається невеликим (22 операції за рік) на що треба звернути особливу увагу у 2020 році. Планується поступлення нового обладнання, яке дасть можливість розширити спектр оперативних втручань та покращити якість надання медичної допомоги.

 Обласний центр ендоскопічної хірургії  створено на базі 1-го хірургічного відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» (спільний наказ ДОЗ ЧОДО та БДМУ від 08.09.2014 року № 57/03-О).

Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: професор кафедри хірургії № 2 БДМУ Шкварковський І.В. та завідувач хірургічним відділення № 1 Філіпець О.І. Проф. Шкварковський І.В. пройшов курси тематичного удосконалення по ендоскопічній хірургії панкреатобіліарної ділянки  (на базі хірургії та ендоскопічної хірургії ЛНМУ ім.Д.Галицького); пройшов первинні курси спеціалізації  по ендоскопії (на базі хірургії та ендоскопічної хірургії ЛНМУ ім.Д.Галицького).

 Перелік операційних втручань та маніпуляцій, які проводяться у центрі

1. Ендоскопічна папілосфінктеротомія.

2. Ендоскопічне лікування холедохолітіазу.

3. Проведення балонної дилатації жовчевивідних шляхів.

4. Встановлення стента з метою декомпресії проксимальних відділів жовчевивідних шляхів та вірсунгової протоки.

5. Дренування “сліпого мішка” (синдром «сладжа» у термінальному відділі холедоха після накладання холедоходуоденального анастомозу).

6. Отримання доступу до панкреатичної протоки.

7. Встановлення стентів при доброякісних або злоякісних стриктурах, норицях, підтіканні жовчі після операцій, а також при великих конкрементах загальної жовчної протоки, які не вдалося видалити.

8. Встановлення назобіліарного дренажу.

9. Дренування псевдокісти при наявності відповідних умов.

10. Біопсія панкреатичної або жовчної проток.

11. Лікування гострого біліарного панкреатиту.

 За 2019 рік виконано 203 ендоскопічних оперативних втручання:

-        з приводу жовчокам’яної хвороби холедохолітіазу ускладненого механічною жовтяницею прооперовано 114 хворих;

-        з приводу новоутворення органів гепатопанкреатобіліарної системи 57 пацієнтів;

-        стентування вірсунгової протоки з приводу хронічного панкреатиту виконано у 18.

Об’єм оперативного втручання залежав від основного діагнозу та складався з:

-  ЕРХПГ у 197;

- супрапапілярна холедоходуоденостомія виконана у 54 хворих;

- ЕПСТ канюляційним методом у 101;

- ендобіліарне дренування виконано у 75 хворих.

 

Обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії (наказ від 03.08.2015 року № 548/02-О). Організаційно-методичне керівництво центру доручено асистенту кафедри хірургії № 2 БДМУ – Фундюру В.Д. та координаційне керівництво центром доручене завідуючому кафедри хірургії № 2 БДМУ професору  Іфтодію А.Г. Робота центру виконується на базі хірургічних відділень № 1 та № 2 ОКУ ЛШМД, координується з керівництвом ОКУ ЛШМД м Чернівці та з завідуючими хірургічним відділенням № 1 (зав. - Філіпець О.І.) та завідувачем хірургічного відділення № 2 (зав. - Мороз О.М.).

З 2016 року по 2018 рік виконувалася програма сумісної співпраці (з угоджених лікувально-діагностичних програм) з Київським Національним інститутом хірургії та трансплантології НАМН України та БДМУ на взаємно корисних умовах, що надало можливість оптимізувати консультативно-діагностичну та оперативно-технічну роботу центру та хірургічних відділень №1 та №2 ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» м. Чернівці.

За 2018-2019 рр в центрі прооперовано 186 (16,5%) від  усіх опер 1119 (100% усіх опер.)

 За звітний період виконано операційних втручань:

1. Лапароскопічних холецистектомій – 112 (10,0% від загальної кількості виконаних операційних втручань).

2. Заміщення складних дефектів м’яких тканин стопи після органозберігаючих операційних втручань 35 хворих (3,12 % від всієї кількості хворих).

3. Реконструктивних операційних втручань у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної зони – 4  (0,35 % від всіх операційних втручань) виконаних в умовах хірургічного відділення № 1 ОКУ ЛШМД).

4. Доброякісних новоутворень шкіри та підшкірної клітковини – 30 хворих (2,68 % від всіх операційних втручань з зазначеною патологією).

5. Баріатричних операцій (сумісно з співробітниками національного інституту хірургії трансплантології АМН України  - шунтуючі операційні втручання на органах ШКТ з ліподермектомією) – 3 (0,2% від всіх операційних втручань з зазначеною патологією).

6. Естетичні операції на голові та шиї (всі види фейсліфтингу, верхня та нижня блефаропластики, кантопексія та кантопластика) – 9 (0,80 %).

7. Операції на молочних залозах: збільшувальна за допомогою імплантів та редукційна мамопластики, переміщення та реконструкція сосково-ареолярного комплексу, мамопексія, реконструкція молочної залози після мастектомії (експандерна техніка та власними тканинами) – 4 (0,35%).

8. Ревізія та видалення рубців з переміщенням ліній натягу - 20 (1,78%).

9. Ліпосакція проблемних зон – 10 (0,89%).

10. Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, атерома, гігрома, канділома, тератома, дермоїдні кісти тощо) 40 (3,57 %).

11. Операційне лікування гінекомастії у чоловіків (ліпосакція, резекція залозистої частини, корекція форми та об'єму грудних залоз) – 4 (0,35 %) . 

12. Операції по корекції форми та розмірів вушних раковин  - 5 (0,44 %).

13. Ліпофільнг обличчя  - 5 (0,44 %).

14. Відновно-реконструктивні операції з приводу вірсунголітіазу та раку підшлункової залози – 3 (0,26 %). 

 

Обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету (наказ від 03.08.2015 року № 549/03-О). Організаційно-методичне керівництво центру гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету  покладено на хірурга вищої кваліфікаційної категорії хірургічного відділенням №1 Качмара В.Й. від ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги-Університетська лікарня» та доцента кафедри хірургії №2 Колотила О.Б. від БДМУ в межах компетенції визначеної посадовими інструкціями. 

Основними завданнями центру є надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із дефектами м’яких тканин гнійно-некротичного характеру, мікро-макро ангіапатіями, синдромом стопи діабетика, великими рановими поверхнями та трофічними виразками нижніх кінцівок.

Захворювання, які підлягають скеруванню на обстеження та лікування в обласний центр діабетичної стопи та гнійних ран: 

1.    Гнійні рани та некрози будь-якого походження та локалізації.

2.    Пролежні.

3.    Флегмони, абсцеси, фасциіти, некротичні форми бешихи.

4.    Гнійні ускладнення цукрового діабету такі як: сухі та вологі гангрени верхніх та нижніх кінцівок.

5.    Гнійно-некротичні захворювання кисті.

6.    Мікро-, макроангіопатії нижніх кінцівок.

7.    Нейротрофічні виразки та гіперкератози стоп.

8.    Післятромбофлебетична хвороба, виразкова форма.

Діагностичні заходи та операційні втручання, які проводяться у центрі

Діагностичні заходи:

1.    Рентгенологічні обстеження.

2.    Бак. засів  на флору і чутливість до антибіотиків.

Види операційних втручань:

·       Органозберігаючі операції на нижніх кінцівках.

·       Хірургічне лікування гнійно-некротичних захворювань мяких тканин з використанням новітніх технологій.

·       Вологе загоєння ран по Европейському протоколу (вакуумна та ультразвукова санація, волога камера з використанням дермальних сіток та поверхневих сорбентів).

·       Хірургічна та ендоваскулярна корекція мікро- та макроциркуляторного русла нижніх кінцівок.

 

За звітній період в центрі прооперовано 471 хворий (2018р. - 402).

 

В значній частині виконаних операцій було використано універсальний хірургічний лазер „Ліка-хірург‟ (лазерна вапоризація гнійно-некротичних ран, лазерна ендоваскулярна коагуляція при ПТФХ набряково-виразковій формі).

 

Обласний центр термічних уражень та дермопластики (наказ від 03.08.2015 року № 550/04-О). Центр здійснює свою діяльність на базі опікового, хірургічного відділення №1 та інших структурних підрозділів ЛШМД, які функціонально співпрацюють з Центром.

Спільне організаційно-методичне керівництво центру доручено лікарю-хірургу вищої кваліфікаційної категорії опікового відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» Проняєву В.В. та к.мед.н., асистенту кафедри хірургії № 2 БДМУ Козловській І.М. Центр є клінічною та навчальною базою ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», а також основною базою для підготовки лікарів-інтернів та очному та заочному циклах.

 

Перелік оперативних втручань та маніпуляцій, які проводяться в Обласному центрі термічних уражень та дермопластики

 

1.  Вологе загоєння поверхневих опікових ран по Европейських протоколах European Wound Management Association (вакуумна та ультразвукова санація, волога камера з використанням дермальних сіток та поверхневих сорбентів).

2.  Органозберігаючі операції на кінцівках при глибоких опіках та відмороженнях.

3.  Корекція келоїдних рубців (колагенові пластини, переміщення по лініям натягу, компресійна депресія рубців).

4.  Операції з переміщенням повношарових клаптів (технологія Філатова, на судинній ніжці, зустрічними клаптями).

5.  Дермопластика розщепленими шкірними лоскутами.

6.  Гостра некректомія, вирощування грануляційної тканини.

7.  Загоєння ран вторинним натягом до повної їх епітелізації.

 

Звіт з січня 2019 по грудень 2019 р.

Курація

хворих

Діагнос

тичні

маніпу

ляції

Хірургічні операції

Хірургічні операції по складності

І

ІІ

ІІІ

Дорослі та діти з опіками, відмороженнями, ранами різних локалізацій

93

(*65

**28)

78

(*6

**72)

Загоєння поверхневих ран за допомогою вакуумної та ультразвукової санації

27

(*2

**25)

 

6

(*2

**4)

 

Дорослі та діти з опіками та відмороженнями, ранами різних локалізацій

67

(*38

**29)

-

Органозберігаючі операції на кінцівках

40

(*19

**21)

22

(*12

**10)

3

(*2

**1)

 

Хворі з келоїдними та гіпертро-фічними рубцями, контрактурами, деформаціями м¢яких тканин будь яких локалізацій

14

(*12

**2)

2

(*2

**0)

Корекція келоїдних рубців

14

(*12

**2)

2

(*2

**0)

 

Пацієнти з дефектами м¢яких тканин

33

(*16

**17)

-

Операції з переміщенням

повношарових клаптів

23

(*14

**9)

10

(*8

**2)

 

Пацієнти з дефектами м¢яких тканин

117

(*63

**54)

-

Дермопластика розщепленими шкірними клаптями

111

(*59

**52)

6

(*4

**2)

 

Пацієнти з дефектами м¢яких тканин після перенесених термічних травм та інших пошкоджень

33

(*14

**19)

45

(*29

**16)

Гостра некректомія

71

(*38

**33)

7

(*5

**2)

 

* Проняєв В.В.

** Козловська І.М.

 

Обласний «Центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта» створено на базі травматологічного відділення для дорослих ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» та кафедри травматології та ортопедії БДМУ спільним наказом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації та Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» № 120/02-О від 15.03.16р. Спільне організаційно-методичне керівництво центру доручено 2019завідувачу відділення травматології для дорослих ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» Яким’юку Д.І. та завідувачу кафедри травматології та ортопедії БДМУ професору Васюку В.Л.

 

Основні показники діяльності центру

 

№   

Основні показники

2018р.

2019р.

1.

Користованих хворих

1413,5

1513,5

2.

Поступило

1405

1497

3.

Виписано

1418

1528

4.

Летальність

0,28

0,19

5.

% хірургічна активність

77,8

74,1

6.

Оперовано

1103

1117

7.

Операцій

1142

1140

8.

з них планових %

894 (78,2)

950 (83.3%)

9.

%  сільських мешканців

53,31

57,0

10.

% післяопераційної летальності

0,3

0,26

11.

Ускладнення

0

0

12.

Доопераційний ліжкодень

2278

2376

13.

Середній доопераційний л/д

2,26

2,59

14.

П/операційний л/д

8777

7435

15.

Середній п/операційний л/д

8,7

8,1

 

Оперативна діяльність

 

п/п

 

Всього

Індтро-медулярні

ф-ри

PFNA

Плас-тини АО

Апарати зовніш-ньої фіксації

Транс-педику-лярна фіксація

Ендо-протезув. цемент

Ендо-протези безце-мент.

Ендпротези

гіб-рид

Інші

1

Остеосинтез стегна

160

39

95

18

4

 

 

 

 

4

2

Остеосинтез гомілки

110

42

 

47

7

 

 

 

 

14

3

Остеосинтез плеча

59

25

 

24

5

 

 

 

 

5

4

Остеосинтез передпліччя

55

 

 

26

17

 

 

 

 

12

6

Інші остеосинтези

70

 

 

27

1

 

 

 

 

42

8

Видалення кісткових пухлин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Ампутація кінцівок

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

10

Артродези, артропластика

18

 

 

 

 

 

 

 

 

18

11

Ендопротези кульшового с-бу

167

 

 

 

 

 

135

27

5

 

12

Ендопротези колінного с-бу

17

 

 

 

 

 

17

 

 

 

13

Ендопротези ліктьового с-бу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Видалення конструкцій

84

34

1

23

4

 

 

 

 

22

14

Тендопластика Сухожильні шви

38

 

 

 

 

 

 

 

 

38

15

Інші операції

96

 

 

 

 

 

 

 

 

96

16

ПХО ран

93

 

 

 

 

 

 

 

 

93

17

Артроскопія, меніскектомія відновлення ПХЗ

140

 

 

 

 

 

 

 

 

140

18

Операції на хребті

32

 

 

 

 

4

 

 

 

28

 

Всього

1140

140

96

165

38

4

152

27

5

513

 

Навчально-лікувальний стоматологічний центр "Університетська клініка" є навчально-науково-лікувальним підрозділом Буковинського державного медичного університету і створений на базі кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології. Основними завданнями Центру є: проведення лікувально-діагностичного процесу; забезпечення навчального процесу з використанням нових форм та методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я; навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, підготовка магістрів медицини, післядипломної підготовки; перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів; надання платної стоматологічної допомоги населенню; проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хворих; експертна оцінка результатів наукових досліджень; апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.

Постановою КМУ від 14 грудня 2016р.  центр внесено до переліку закладів охорони здоров’я України з правом надання платних послуг населенню. За цей період створено положення про центр, згідно штатного розпису - стоматологічне відділення та прейскурант на платні стоматологічні послуги. За 2019 рік при наданні платних послуг отримано 216994 гривні.   

Протягом 2019 року в НЛЦ «Університетська клініка» проводили лікувально-консультативну роботу серед населення м. Чернівці та області.

За вказаний період проліковано більше 500 пацієнтів, яким надано 680 послуг.

        З червня 2019 року «Університетська клініка» збільшила свої площі. Навчально-лікувальний центр обладнаний рентген кабінетом, зуботехнічною лабораторією та клінічними залами,  які оснащені новітнім обладнанням та матеріалами.

В 2019 році у центрі успішно пройшли літню та зимову виробничу практику понад 40  студентів третього, четвертого та п’ятого курсів вузу, навчаються лікарі – інтерни (7 – першого року навчання, та 14 – другого року). Молоді спеціалісти мають змогу відпрацьовувати та удосконалювати свої практичні навички. В їх користуванні також є матеріально-технічна база кафедр ортопедичної та терапевтичної стоматології.

До 75-річчя Буковинського державного медичного університету проводилась акція по проведенню стоматологічних професійних оглядів та професійної гігієни для населення м. Чернівці та області.

 

За 2019 рік Центром малоінвазивної  хірургії  та гінекології (наказ № 05-О/230 від 31.05.2011р.) виконана наступна робота:

– Продовжується дійовий звязок з усіма районними лікарнями та поліклініками м. Чернівці в плані скерування хворих на виконання планових та ургентних малоінвазивних оперативних втручань.

В консультативній поліклініці ОКЛ щоденно проводиться прийом співробітників  Центру для обстеження хворих та направлення їх на оперативне лікування.

– Постійно оновлювалась веб-сторінка Центру на сайтах БДМУ та Асоціації хірургів Чернівецької області.

– Силами співробітників кафедри № 1 для стійки БДМУ придбано робочий інсуфлятор (32000 грн.), проведено реставрацію тубуса лапароскопа (6000 грн.), проводився поточний мілкий ремонт коагулятора та інструментів.

– Проведено майстер-клас з малоінвазивної хірургії у рамках Міжнародної студентської конференції з використанням створених спеціальних тренажерів для засвоєння практичних навичок з лапароскопічної хірургії, техніки зав’язування вузлів та маніпуляцій на органах.

– Організовано проведення циклу тематичного удосконалення «Сучасні аспект малоінвазивної хірургії» на базі Центру.

– Наявне оснащення використовувалось в навчальному процесі зі студентами 4 та 6 курсів.

– Всі лікарі-інтерни слухачі виклу спеціалізації залучені до виконання малоінвазивних оперативних втручань в якості асистентів, а клінічні ординатори самостійно виконують окремі етапи оперативного втручання.

– Співробітниками Центру постійно надається консультативна допомога Заставнівській ЦРЛ та Хотинській ЦРЛ  щодо відбору хворих та виконання лапароскопічних оперативних втручань в цих районних лікарнях.

За 11 місяців 2019 року в Центрі виконано 584 (600 у 2018 році) малоінвазивних оперативних втручання, з них 206  - виконано співробітниками кафедри.

Серед них:

лапароскопічні холецистектомії з приводу хронічного калькульозного холециститу - 134 (2018р. - 198);

лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого калькульозного холециститу – 312 (327) в 12 (14) випадках виконано конверсії;

з приводу поліпозу жовчного міхура – 19 (16);

з приводу гострого апендициту – 55 (32);

діагностичні лапароскопії – 13 (8).

Започатковано проведення лапароскопічної відеохоледохоскопії з видаленням конкрементів позапечінкових жовчних шляхів при холежохоолітіазі – 5 хворих.

Питома  вага лапароскопічних операцій при гострому холециститі в Центрі склала майже 70%, що значно вище за аналогічні показники по Україні. Відсоток конверсій при гострому холециститі  - становить 2,6% (12 випадків).

Оперативні втручання з приводу діафрагммальної грижі, ахалазії кардії, ехінококової кістки печінки, абсцесу печінки, гриж черевної стінки виконуються тільки співробітниками кафедри.

Використання малоінвазивних технологій дало можливості скоротити терміни стаціонарного лікування на 2-5 діб, зменшити вартість післяопераційного лікування та знизити частоту післяопераційних ускладнень.

 

Міський центр нейро-дегенеративних захворювань ока створено на базі офтальмологічного відділення для дорослих КМУ «Міська клінічна лікарня №2» та кафедри офтальмології ім. Б.Л. Радзіховського БДМУ у вересні 2013 року та надає спеціалізовану допомогу хворим з нейро-дегенеративними захворюваннями ока (наказ № 75/02-0 від 15.11.2013р.).

У 2019 році офтальмологічна допомога була надана 1441 хворому, якими було проведено 10193 ліжко-дня. Середній ліжко-день  зменшився з 7,2 до 7,0.

За результатами лікування виписано:

                         -  з одужанням                   - 20,0%

                         -  з поліпшенням               - 73,2% 

                         -  без змін                           -   4,7% 

                         -  з погіршенням                -    -

Офтальмологічна допомога, в основному, надавалась міським жителям. Питома вага сільських жителів – 5,9%. Госпіталізація на 10 тис. дорослого населення – 66,5.

В структурі госпітальної захворюваності на першому місці, як і в минулому році,  знаходиться патологія сітківки – 31,3%. Друге місце займає первинна глаукома – 25,5%, третє місце належить аномаліям рефракції – 12,2%. Патологія кришталика знаходиться на четвертому місці – 11,8% .

Аналізуючи хірургічну роботу відділення, треба відмітити зростання хірургічної активності з   22,7% до 24,8%.

Прооперовано 357 хворих, яким проведено 420 операційних втручань.

Середній ліжко-день оперованих хворих 1,1.

На мікрохірургічному рівні проведено 96,6% операційних втручань.

У звітному році впроваджено нову методику  хірургічного лікування судинної патології ока – інтравітреальне введення ліків. Такою методикою прооперовано 31 хворих.

Хірургія катаракти методом ФЕК склала 37,6% всіх операційних втручань.

  

Обласний Центр ендоскопічної урології (наказ № 719/02-0 від 03.10.2018 року) створений на базі урологічного відділення ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» та кафедри урології та нейрохірургії Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет». Керівник Центру – професор кафедри урології та нейрохірургії БДМУ Зайцев Валерій Іванович. 

Головним завданням створення Центру було запровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування урологічних захворювань, перш за все з використанням новітньої ендоскопічної апаратури. Головний напрямок роботи Центру – лікування хворих онкоурологічного профілю та інших категорій пацієнтів із складною урологічною патологією. Центр є клінічною та навчальною базою БДМУ.

Центр оснащений сучасним комплексом для ендоскопічних операцій кампаній Шторц, що дозволило вперше на Буковині у 2019 р. почати виконувати складні малоінвазивні оперативні втручання за сучасними методиками (як лапароскопічна радикальна простатектомія при раку простати або лапароскопічна резекція нирки при раку нирки). Водночас Центр є єдиним закладом на Буковині, де виконують і відкриті радикальні операції при онкологічній патології (як радикальна простатектомія, цистектомія з пластикою сечового міхура, радикальна нефректомія та резекція нирки при раку нирки).

Центр активно співпрацює з ОКУ «Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер» та кафедрами онкології та радіології, анестезіології та реаніматології БДМУ, що дозволяє пацієнтам отримати висококваліфіковане лікування - як оперативне, так і консервативне.

Виконання оперативних втручань у Центрі проводиться лікарями з достатнім досвідом, які мають сертифікати проходження курсів з ендоскопічної хірургії чи урології, більшість з них неодноразово стажувалась за кордоном у провідних клініках.

В Центрі проводяться міжнародні клінічні дослідження, в тому числі при онкоурологічній патології, що дозволяє надавати такі варіанти сучасного лікування, які неможливо отримати в інших лікувальних закладах Буковини.

Спільно з Департаментом охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації та Асоціацією урологів Буковини на базі Центру заплановано проведення циклів тематичного удосконалення для лікарів різних спеціальностей, а також для практичної підготовки англомовних студентів при проведенні занять. Влітку на базі Центру було проведено стажування 2 студентів з Латвії в рамках програми обміну.

  В 2019 році у ЦЕУ було проведено наступні малоінвазивні втручання.

Вид втручання

Кількість

Доброякісні новоутворення нирок

9

Злоякісні новоутворення нирок та простати

5

Інші операції

49

Всього

63

 

 Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги

З метою покращення якості, ефективності надання медичної допомоги населенню села, проходження практики студентами старших курсів і лікарями-інтернами медичного та стоматологічного факультетів, профорієнтації випускників для роботи в сільській місцевості, відповідно до ст. 30 та ст. 63  Закону України «Про вищу освіту», погодження Коровіївської сільської ради від 23.05.2012 року рішення № 5-35/2012 та рішення XI сесії VI скликання Глибоцької районної ради від 25.05.2012 року рішення № 76-11/12, створено університетський навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с. Коровія Глибоцького району та згідно рішення XIV сесії VI скликання Новоселицької районної ради від 20.12.2012р. та погодження Новоселицької районної ради від 11.01.2013 року № 20, створено університетський Навчально-практичний центр первинної медико-санітарної допомоги на базі Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоселицького району» (с. Бояни).

На базах навчально-практичних центрів проводяться практичні заняття із студентами 6 курсу, лікарями-інтернами I та II року навчання за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Студенти та лікарі-інтерни мають можливість відпрацювання практичних навичок: оцінка фізичного та психомоторного розвитку дитини, проведення та розшифровка ЕКГ, оцінка вигодовування дитини, вимірювання та оцінка АТ, інтерпретація лабораторних методів діагностики, класифікація стану дитини згідно стратегії ІВХДВ, оцінка вакцинального статусу дитини тощо.

Проведено 2 семінари-тренінги з ІВХДВ для лікарів загальної практики та лікарів інтернів на базі навчально-практичного центру с. Бояни. Проводиться лікувально-консультативна допомога лікарям амбулаторій загальної пратики. Кількість консультацій по НПЦ с. Коровія: 75 дорослих та 32 дитини. Кількість консультацій по НПЦ с. Бояни: 49 дітей та 32 дорослі особи.

Оновлена наочність навчально-практичного центру с. Бояни 3 таблицями, 3 буклетами по ІВХДВ, 10 наборами клінічних завдань.

 

Медичний консультативний центр БДМУ (МКЦ БДМУ)

 

МКЦ БДМУ це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей.

МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру професорського складу нашого медуніверситету. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація хвороб.

Станом на 31.12.2019 року в консультативному центрі задіяні 235 консультантів (в т.ч. 99 англомовних) з числа провідних спеціалістів університету.

Проконсультовано за період роботи МКЦ БДМУ – 14058 чоловік.

У 2019 році проконсультовано пацієнтів – 9134 (за 2017 рік – 568, за 2018 рік - 7222),  проведено консультацій (в т.ч. повторних) 11452 (за 2017 рік – 727, за 2018 рік - 8662).

 

Кільк. консультацій проведених 1-м консультантом за звітній період

Кільк. консультантів

%

Кільк. консонсультацій  за звітній період (всього)

%

більше 200

14

5,957

3900

42,6976133

100 - 200

16

6,809

2240

24,5237574

50 - 100

21

8,936

1546

16,9257718

0 - 50

104

44,26

1448

15,8528575

0

80

34,04

0

0

235

Всього

9134

Всього

 

В університеті створено сучасний центр симуляційної медицини, який оснащений багатофункціональними манекенами-роботами за новітнім зразком, здатними відтворювати будь-які клінічні ситуації для відпрацювання практичних навичок та лікарських маніпуляцій.

У даному центрі викладачі за допомогою спеціальних гаджетів і за  попередньо розробленими сценаріями моделюють різноманітні клінічні ситуації та контролюють визначення правильного діагнозу й алгоритму дій студентами та лікарями практичної охорони здоров’я.

 

Актуальними питаннями на наступний рік, які потребують наукового супроводу та консультативно-методичної допомоги практичній охороні здоровя  співробітниками клінічних кафедр університету визначені:

1. Розширення навчально-лікувального структурного підрозділу університету «Університетська клініка» із залученням доступних ресурсів університету.

2. Мобілізація співробітників університету до переходу на безперервний професійний розвиток (семінари, тренінги, конференції) для успішної підготовки до ліцензування лікарської кваліфікації в 2020-2024 роках.

3. Забезпечення повноцінного функціонування Медичного консультативного центру БДМУ на базі медичної інформаційної системи Helsi.

4. Створення нових центрів різного спрямування для потреб Університетської клініки.

5. Регулярна закупівля лікувально-діагностичної апаратури для впровадження нових сучасних методів діагностики та лікування на перспективу в університетській лікарні.


Підсторінки (1): Робота в районах області
Comments