Про відділ

Лікувальний відділ є складовою частиною науково-лікувального відділу з сектором інноваційного розвитку. 

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, кодексами, законами України, законодавчими актами Президента України, постановами та рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров'я України. 

 

Завдання та функції лікувального відділу

1. Організація та контроль за консультативною та лікувально-діагностичною роботою клінічних кафедр університету.              

2. Організація роботи, координація, керівництво та здійснення контролю щодо виконання державних програм з питань лікувально-профілактичної роботи.

3. Співпраця з закладами практичної охорони здоров'я обласного та міського підпорядкувань. 

4. Організація роботи з підготовки інформаційних, довідкових матеріалів, звітів з питань лікувально-консультативної та діагностичної роботи в університеті в Міністерство охорони здоров’я України та в інші організації.

5. Організація роботи та проведення Клінічної ради університету.

6. Планування та організація роботи з підвищення лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету.

7. Організація та контроль виїздів бригад  спеціалізованої медичної допомоги у центральні районні лікарні для надання співробітниками університету спеціалізованої медичної допомоги населенню сільської місцевості.

8. Координація діяльності між ректоратом університету та Департаментом охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації та Управлінням забезпечення медичного обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради.

9. Підготовка статистичних звітів.

 

 
Ċ
Лікувальний відділ (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
10 лют. 2020 р., 01:55
Comments