Інформація про роботу відділу

ПЛАН РОБОТИ

Проректора з лікувальної роботи

Вищого державного навчального закладу України 

"Буковинський державний медичний університет"

на 2018 рік


п/п

Назва заходу

Кінцевий термін виконання

Кінцевий результат

1.

Участь в засіданнях колегій Департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації та управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Щомісяця

Інформація ректору

2.

Керівництво та здійснення контролю за складанням та виконанням планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоровя

Лютий

Плани

роботи

3.

Організація роботи з підготовки інформаційних, довідкових матеріалів, звітів з питань лікувально-консультативної та діагностичної роботи в університеті:

- в Департамент кадрової політики, освіти та науки МОЗ України;

- Статистичні форми «До аналізу діяльності вищого навчального закладу» до зведеної бази даних щодо головних показників діяльності вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;

- Інформаційно-аналітичний матеріал щодо діяльності університету Січень

 

лютий

 

 березень

Звіти в органи самоврядування та МОЗ України

4.

Підготовка інформації щодо лікувальної діяльності клінічних кафедр (лікувально-консультативна робота, методична та санітарно-просвітницька робота)

Червень

(за півроку), грудень

(за рік)

Звіти

5.

Організація роботи та аналіз про хід впровадження нових методів діагностики та лікування в практику охорони здоровя

22.02.2018р.

 

Звіт

6.

Аналіз діагностично-лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2016 рік

22.02.2018р.

Доповідь на Вченій раді

7.

Підготовка інформаційних матеріалів ректору з питань лікувально-консультативної роботи співробітників клінічних кафедр

серпень

2018р.

 

Текстова – аналітична інформація

8.

Організація роботи та проведення Клінічної ради університету

Третій  вівторок:

лютий, квітень, жовтень, грудень

Протоколи

9.

Участь в засіданнях ректорату університету; підготовка інформації з питань, які пов’язані з лікувальною діяльністю співробітників клінічних кафедр

Два рази на місяць; згідно плану роботи ректорату

Інформація

на ректорат

10.

Планування й організація роботи по підвищенню лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету

Постійно

Довідка, посвідчення про кваліфікацію

11.

Організація та контроль виїздів бригад  спеціалізованої медичної допомоги у центральні районні лікарні для надання співробітниками університету спеціалізованої медичної допомоги населенню сільської місцевості

Графік виїздів (погоджений з Департаментом ОЗ)

 

Звіти про

виїзди

12.

Контроль за виконанням законодавчих актів та інших нормативних документів з лікувальної роботи, поданих пропозицій щодо покращання лікувально-консультативної роботи на клінічних кафедрах університету

Постійно

Накази, службові розпорядження

13.

Участь в підготовці та укладанні угод з закладами практичної охорони здоровя

Постійно

Угоди з закладами практичної охорони здоровя

14.

Здійснення переписки з іншими організаціями з питань лікувальної діяльності

Постійно

Накази, листи, службові розпорядження

15.

Участь в розробці і виконання заходів комплексного плану, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів й угод з охорони праці, Колективного договору

Постійно

Накази, комплексні плани

16.

Участь у засіданнях Атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації

Згідно графіку атестації лікарів на 2018 рік

Накази

17.

Проводити консультативну, організаційну та професійну роботу по здійсненню всіх необхідних заходів по створенню Університетської лікарні

Постійно

Матеріали по створенню університетської лікарні

18.

Організація та проведення комплексних заходів співробітників клінічних кафедр університету при надзвичайних станах (епідемія грипу, паводкова ситуації тощо)

В разі потреби

Заходи,

накази

 


П Л А Н    Р О Б О Т И

клінічної ради Вищого державного навчального закладу України 

"Буковинський державний медичний університет" на 2017 рік

 

п/п

Назва  заходів

Термін виконання

Відповідальні

 

1.

 

 

 

1. Затвердження плану роботи Клінічної ради університету на 2017 рік.


 2. Розгляд та затвердження Графіку виїздів консультативних бригад в райони області згідно розподілу районів між клінічними кафедрами БДМУ.


 3. Затвердження Планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоровя.


 4. Поточні питання.

 

 

21

лютого

 

Проректор з ЛР,

зав. клінічними кафедрами, відповідальні

за лікувальну роботу на кафедрах 

2.

 

 

1. Обговорення звітів та аналіз лікувально-діагностичної роботи співробітників клінічних кафедр за 2016 рік.

                                                          

2. Обговорення рейтингових показників лікувально-консультативної роботи для оцінки практичної діяльності співробітників клінічних кафедр.

 

 3. Поточні питання.

 

18

квітня

Проректор з ЛР, зав. клінічними кафедрами, відповідальні

за лікувальну роботу на кафедрах

 

 

3.

 

 

1. Консультативно-методична робота клінічних кафедр університету в районах області.

 

2. Питання щодо лікарських кваліфікаційних категорій співробітників клінічних кафедр університету (наказ МОЗ України від 02.10.2015 року за № 650 "Про внесення змін до Положення про порядок проведення астетації лікарів". 

 

3. Поточні питання.

 

18 

жовтня

Проректор

з ЛР, зав. клінічними кафедрами, відповідальні

за лікувальну роботу на кафедрах

 

 

4.

 

1. Звіт керівників Центрів про проведену роботу. 


 2. Санітарно-просвітницька робота клінічних кафедр.

 

3. Про роботу інформаційної системи "Медичний консультативний центр Буковинського державного медичного університету".  


4. Поточні питання.

19

 грудня

Проректор

з ЛР, зав. клінічними кафедрами,

головний лікар МКЦ, керівники центрів,

відповідальні

за лікувальну роботу на кафедрах 

 КОНЦЕПЦІЯ

розвитку Буковинського державного медичного університету

на період 2011-2015 рр. (лікувальна робота)

 

          I. Загальні положення 

Напрямок Концепції з лікувально-діагностичної роботи розроблений на виконання Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації на 2002-2011 роки” затвердженої Постановою Кабінету міністрів України 14 січня 2002 року № 14, реалізації Закону України «Про затвердження загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини до 2012 року», міжгалузевої обласної комплексної програми “Охорона здоров’я буковинців на 2004-2011 рр.”, Закону України “Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 року № 667 “Про комплексні заходи боротьби з туберкульозом”, Національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, державної програми “Дитяча онкологія”, Програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії і спрямована на поліпшення стану здоровя усіх верств населення Буковинського краю, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості їх життя.


    З метою забезпечення конституційних прав та гарантій населення діяльність системи охорони здоров’я та медичної допомоги області спрямована на виконання заходів по реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я, визначеної Законами України відповідно до Концепції розвитку охорони здоров’я населення України з урахуванням Європейського вибору держави.

Зусилля галузі охорони здоров’я спрямовуються на реалізацію заходів, визначених Указами та розпорядженнями Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров’я та розпорядженнями обласної державної адміністрації, головна ціль яких підвищення якості та забезпечення доступності населення лікувально-профілактичною допомогою.

Визначені пріоритети:

-  покращення надання медичної допомоги матерям та дітям;

-  раннє виявлення та лікування соціально-значущих хвороб;

- подальше впровадження первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики сімейної медицини.

 II. Актуальність

Сьогодні існують  незаперечні докази, що здоров’я населення є одним з найважливіших (навіть більшим  важливим, ніж освіта)  чинників розвитку економіки будь-якої країни та добробуту населення. За останні півстоліття здатність системи охорони здоров’я впливати на здоров’я населення збільшилася в декілька разів. За визначенням ВООЗ,  сучасна система охорони здоров’я  повинна, забезпечувати  доступність медичних  послуги    для тих, хто їх найбільш потребує,  характеризуватися  високою якістю і безпечністю медичних послуг і забезпечувати максимально можливі результати для здоров’я на популяційному рівніЗа даними ВООЗ, система охорони здоров’я за умови її ефективної організації може забезпечити зменшення   загальної смертності в віці до 75 років − на 23% у чоловіків  і  на 32% у жінок; смертності від  ішемічної хвороби серця   − на 40-50%.

Стан здоров'я населення України на сучасному етапі розвитку оцінюється як незадовільний: високий рівень загальною смертності (16,3 на 1000 населення), який практично неухильно зростає (за даними Європейської бази даних "Здоров'я для всіх" більш високі, чим в Україні стандартизовані коефіцієнти смертності реєструються тільки в Росії, Казахстані і Молдавії); низькі рівні очікуваної тривалості життю (68,1 років,  нижче лише в Росії, Казахстані, Туркменістані і) і тривалість життя без інвалідності (59,2); найвищий в Європейському регіоні природний спад населення  (- 5,7 на 1000 населення у 2008 р.); відсутність ознак подолання епідемій туберкульозу і ВІЛ/СНІДу (захворюваність на туберкульоз  перевищує показники в ЄС в 5,3 рази, а смертність від цієї причини – майже в 20 разів; захворюваність на СНІД – в 7,1, на ВІЛ -   в 5 разів)

Водночас можливості впливу системи охорона  здоров'я на громадське здоров'я використовуються  вкрай недостатньо. Про це свідчать зокрема матеріали широкомасштабного дослідження запобіжної смертності в Україні, проведеного Українським центром  соціальних реформ. За  останні десять років позитивна динаміка смертності  населення працездатного віку  цілком залежала від  немедичної профілактики. Водночас смертність від причин, які можливо нейтралізувати  діями  системи охорони здоров’я не змінилася або навіть зросла. Відсутність, незважаючи на збільшення фінансування галузі, позитивної динаміки  показників смертності від причин, на які  охорона здоров’я  за умов своєчасної діагностики та якісного лікування може впливати, свідчить, що  вплив  системи охорони здоров’я  не лише не збільшується, а навіть зменшується.

 Забезпечення якості при наданні медичної допомоги у більшості країн розглядається як основа національної політики в сфері охорони здоров’я. В багатьох країнах прийняті і діють програми забезпечення якості медичної допомоги.

 За останнє десятиріччя як в державі, так і в Чернівецькій області склалася тенденція до погіршення показників здоров’я громадян, скорочується очікувана тривалість життя, погіршується фізичний розвиток майбутнього покоління.

Напружена екологічна  та  санітарно-епідемічна  ситуація,  що
склалася останніми  роками,  пов'язана  із  забрудненням
довкілля,  в  тому  числі  і  джерел  водопостачання,  неочищеними
стічними   побутовими   та   промисловими    водами,    відходами,
незадовільним санітарно-комунальним станом населених пунктів,
об'єктів харчування,  торгівлі.

 Основними пріоритетами в діяльності Головного управління охорони здоровя в Чернівецькій області є удосконалення системи охорони здоровя матері та дитини, боротьба з соціально-небезпечними хворобами (туберкульоз, ВІЛ/СНІД), реформування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної медицини, покращення матеріально-технічного стану установ охорони здоровя.

Враховуючи зазначене вище спонукало ректорат та співробітників клінічних кафедр БДМУ розробити Перспективну «Програму реформування та подальшого розвитку медико-санітарної допомоги науковців Буковинського державного медичного університету населенню Буковинського регіону на 2010-2015 роки».

Згідно Програми розроблена низка ініціативних організаційних заходів з боку клінічних кафедр університету, які дадуть можливість покращити рівень надання медичної допомоги населенню міста та області, ефективність диспансерного спостереження та оздоровлення, дієвість консультативної та методологічної допомоги практичній охороні здоров’я Чернівецької області:

 III. Мета

Поліпшення стану здоров’я усіх верств населення в Чернівецькій області, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості життя.

Напрямок Концепції з лікувально-діагностичної роботи передбачає подальший розвиток системи охорони здоров’я області на основі спільної співпраці співробітників клінічних кафедр БДМУ та практичної охорони здоров’я для подальшого забезпечення населення медичною допомогою, підвищення її ефективності, забезпечення якості медичної послуги та пошуку шляхів її забезпечення в умовах недостатнього матеріально-технічного, кадрового та фінансового забезпечення, виконання рішень колегій, наказів Головного управління охорони здоров’я.

 IV. Основні напрями реалізації

1. Підвищення рівня міжорганізаційної комунікації та удосконалення процесу управління на основі подальшого розвитку інформаційного середовища системи охорони здоров’я відповідно до програми створення єдиного інформаційного поля системи медичної допомоги області.

2. Забезпечення виконання заходів національних, галузевих та регіональних програм з питань охорони здоровя в Чернівецькій області.

3. Участь спеціалістів університету у лікувально-консультативній роботі з соціально-незахищеними верствами населення, сільськими жителями, дітьми, підлітками, вагітними, ветеранами війни, людьми похилого віку, особами з обмеженими фізичними можливостями, постраждалими від аварії на ЧАЕС та інш.

4. Участь спеціалістів університету у науковому супроводі виконання моделей кінцевих результатів основних показників роботи акушерсько-гінекологічної служби, покращання показників перинатальної, малюкової та пізньої неонатальної смертності та недопущення випадків материнської смертності.

5. Участь у впровадженні та розробці локальних протоколів надання невідкладної допомоги.

6. Впровадження сучасних технологій діагностики та лікування в галузь охорони здоровя краю.

7. Проведення сумісних з практичною охороною здоровя переривчастих курсів, тренінгів та циклів тематичного удосконалення з питань надзвичайних станів та інфекційних захворювань.

8. Впровадження сучасних методів скринінгу обстеження населення та груп ризику для виявлення, диспансеризації та кваліфікованого лікування хворих на туберкульоз та ВІЛ/СНІД-інфікованих.

9. Пропаганда здорового способу життя, підвищення медико-освітнього рівня мешканців територіальних громад по запобіганню захворюваності та залучення широких верств населення до збереження та зміцнення власного здоров’я.

 V. Державна підтримка

Основні законодавчі та нормативні документи МОЗ України про охорону здоровя.

 VI. Фінансове забезпечення реалізації

Реалізація напрямку з лікувально-консультативної роботи даної Концепції не потребує додаткових коштів та може виконуватися в межах фінансово-бюджетного регіонального кошторису міста, області та спеціального фонду Буковинського державного медичного університету.

 VII. Очікувані результати

Виконання заходів Концепції дасть змогу поліпшити стан здоров’я населення, подовжити активне довголіття та тривалість життя, задовольнити потреби в ефективній, якісній і доступній медико-санітарній допомозі, забезпечити ефективний підхід до вирішення питань охорони здоров’я, а саме:

● забезпечення покращення якості та наукової обґрунтованості всіх видів медичної допомоги, які надаються в області;

● позитивний вплив наукового потенціалу Буковинського державного медичного університету на розвиток системи охорони здоровя та, відповідно, стану громадського здоровя регіону;

● забезпечення спільної роботи практичної охорони здоровя та фахівців клінічних кафедр Буковинського державного медичного університету;

  VIII. Механізм для реалізації

Спільна робота з Головним управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації з надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню м. Чернівці та Чернівецької області

 1. Завідувачам кафедр акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю продовжити роботу по удосконаленню надання спеціалізованої допомоги вагітним та новонародженим Чернівецького регіону з метою зменшення материнської та дитячої смертності:

1.1. Враховуючи, що в структурі неонатальної смертності збільшилась частквщфщщга дітей, померлих до 1 місяця життя від множинних вад розвитку, співробітникам кафедр акушерського, педіатричного спрямування звертати увагу на якість проведення скринінгових досліджень під час вагітності з наступним обговоренням даної проблеми на засіданнях лікарів-педіатрів, лікарів акушер-гінекологів області та клінічних патологоанатомічних конференціях.

1.2. Адаптувати діючі Протоколи МОЗ України щодо надання допомоги новонародженим в умовах Чернівецької області.

1.3. Організувати консультативний супровід дітей новонароджених з тяжкою перинатальною патологією, малою масою тіла в катамнезі із залученням профільних провідних фахівців університету та практичної охорони здоровя.

1.4. На засіданнях Обласної асоціації педіатрів, курсах тематичного вдосконалення та на передатестаційних циклах зі спеціальності “педіатрія” та “неонатологія” розбирати питання:

1.4.1. діагностики та невідкладної допомоги при бактеріальних менінгітах, гострій менінгококцемії, гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку;

1.4.2. профілактики синдрому дихальних розладів у новонароджених та ефективного надання медичної допомоги згідно з рекомендаціями МОЗ України.

2. Завідувачам кафедр акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю продовжити роботи по впровадженню сучасних перинатальних технологій в практику лікувально-профілактичних закладів області, шляхом використання на циклах тематичного удосконалення, створенню тренінгового центру з перинатальних технологій та навчально-методичного центру на базі: кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології – тренінг з перинатальних технологій в акушерстві; кафедри акушерства, гінекології та перинатології -  тренінг з первинної реанімації новонароджених та «Лікарня, доброзичлива до дитини» щодо забезпечення пілотного проекту USAID «Здоров’я матері та дитини».

 3. Співробітникам кафедри педіатрії та медичної генетики продовжити впровадження в практичну охорону здоров’я сучасних методів інтранатальної діагностики генетично зумовлених вад розвитку плоду для забезпечення виконання заходів ГУОЗ ОДА профілактики спадкової патології в області.

 4. Кафедрам терапевтичного спрямування та сімейної медицини забезпечити консультативно-координаційну роботу практичній охороні здоров’я з виконання Загальнодержавної програми Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини до 2011 року.

 5. Клінічним кафедрам спільно з провідними спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації провести обґрунтування та адаптувати стандарти та уніфіковані клінічні протоколи МОЗ України надання медичної допомоги населенню на рівні первинної медико-санітарної допомоги, вторинної та спеціалізованої допомоги на засадах доказової медицини, індикатори якості первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернівецької області.

 6. Клінічним кафедрам спільно з провідними спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації розробити адаптовані нормативні документи диспансеризації населення Чернівецької області та уніфікації профілактичних та цільових медичних оглядів на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, онкологічні та серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, глаукому.

 7. З метою підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу співробітникам курсу фтизіатрії спільно з провідним спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації продовжувати впровадження адаптованої ДОТС-стратегії у всіх протитуберкульозних закладах міста та Чернівецької області.

 8. Співробітникам кафедри онкології розробити, запропонувати та впровадити спільно з провідними спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації уніфіковану методологічну документацію по скринінгу візуальних форм раку.

 9. Кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини спільно з провідним спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації здійснювати заходи щодо впровадження сучасних методів ранньої діагностики гострого інфаркту міокарда та лікування хворих з порушенням ритму серцевої діяльності.

 10. Забезпечити готовність співробітників університету до роботи на випадок виникнення надзвичайних станів у області (загроза спалахів інфекційних захворювань, зумовлених паводками тощо).

 11. Продовжити подальше застосування виїзних методів роботи співробітників клінічних кафедр в райони області для наближення кваліфікованої допомоги сільському населенню, зосередивши основну увагу на надання консультативної та методологічної допомоги медичним працівникам сільської місцевості.

 12. Кафедрам внутрішньої медицини та ендокринології, інфекційних хвороб на базі Обласного клінічного консультативно-лікувального Центру гастроентерології та гепатології провести ретроспективний аналіз даних про захворюваність на хронічні вірусні гепатити за останні 5 років, визначити вікові та професійні групи населення, які можуть бути віднесені до контингентів ризику. Створити компютерну базу даних хворих на хронічні вірусні гепатити в Чернівецькій області.

Спільно з головними спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації розробити методичні рекомендації для медичних працівників різних спеціальностей щодо раннього виявлення хронічних вірусних гепатитів серед населення Чернівецької області.

 13. Започаткувати та впровадити в практику спільні засідання клінічної ради університету та Головного управління охорони здоров’я ОДА, управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради з актуальних проблемних питань.

 14. Колективам клінічних кафедр спільно з головними фахівцями ГУОЗ за напрямками діяльності взяти участь в розробці локальних протоколів (клінічних маршрутів пацієнта) за фахами терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія та ін.

 15. Санітарно-просвітницьку роботу співробітників університету у засобах масової інформації спрямувати на запобігання виникненню інфекційних хвороб та туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІД; на зниження ризиків для здоров’я людини, пов’язаних із забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля; стимулювання умов для формування здорового способу життя; вдосконалення гігієнічного виховання населення краю.

 ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

1. Навчальному відділу внести зміни до навчальних програм додипломної та післядипломної підготовки, у зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я на засадах первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням сучасних вимог.

 2. Науковому відділу забезпечити подальший розвиток наукових досліджень у сфері клінічної профілактичної медицини та концентрації наукового потенціалу на вирішальних напрямках інноваційного розвитку галузі охорони здоров’я.

 3. Спільно з Головним управлінням охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації переглянути перелік клінічних баз для підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності загальна практика – сімейна медицина максимально приблизивши їх до реальних умов подальшої праці, в тому числі у сільській місцевості.

 4. З метою надання висококваліфікованої консультативно-лікувальної допомоги студентам, співробітникам БДМУ, населенню м. Чернівці та Чернівецької області на основі впровадження в медичну практику сучасних технологій, більш ефективного виконання наукових досліджень та впровадження розроблених високоефективних методів діагностики а лікування в практику охорони здоров’я, оптимізації навчального процесу на медичних, фармацевтичному, стоматологічному факультетах, факультеті післядипломної освіти шляхом ознайомлення студентів та інтернів з новітніми технологіями діагностики, лікування та профілактики захворювань в умовах ринкової економіки спільно з Чернівецькою облдержадміністрацією, Обласною радою та МОЗ України продовжити організаційні та юридичні заходи щодо відкриття університетської лікарні шляхом реорганізації обласної клінічної лікарні у відкрите акціонерне товариство “Чернівецька обласна університетська лікарня Буковинського державного медичного університету”.

 5. На виконання наказу МОЗ України № 261 від 26.03.2010 разом з Головним управлінням охорони здоров’я Чернівецької ОДА розпочати розробку регіональної програми забезпечення кваліфікованої  медичної допомоги, що надається  засобами телетехнологій   на 2010-2015 роки, здійснити заходи по підключенню центральних районних лікарень до мережі Інтернет та навчанню персоналу вказаних установ по роботі з телекомунікаційним обладнанням. Наявність Центру телемедицини в БДМУ дозволить: наблизити надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги населенню районів та сільської місцевості; скоротити час від початку захворювання до надання медичної допомоги; покращити показники здоров'я населення за рахунок більш якісної та швидкої діагностики і вибору правильних методів лікування; отримати економічну вигоду від скорочення витрат на надання екстреної медичної допомоги; більш ефективно використовувати консолідований потенціал спеціалістів високого рівня на всій території області.

 Концепція реалізується у відповідності з розробленими Заходами 


З А Х О Д И

щодо реформування та подальшого розвитку

медико-санітарної допомоги науковців Буковинського

державного медичного університету населенню

Буковинського регіону на 2010-2015 роки

 

№ п/п

Заходи

Відповідальні

Терміни виконання

I.           Спільна робота з Головним управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації з надання висококваліфікованої медичної допомоги населенню м. Чернівці та Чернівецької області

1.

Продовжити роботу по удосконаленню надання спеціалізованої допомоги вагітним та новонародженим Чернівецького регіону з метою зменшення материнської та дитячої смертності.

1.1. Співробітникам кафедр акушерського, педіатричного спрямування звертати увагу на якість проведення скринінгових досліджень під час вагітності з наступним обговоренням даної проблеми на засіданнях лікарів-педіатрів, лікарів акушер-гінекологів області та клінічних патологоанатомічних конференціях.

1.2. Адаптувати діючі Протоколи МОЗ України щодо надання допомоги новонародженим в умовах Чернівецької області.

1.3. Організувати консультативний супровід дітей новонароджених з тяжкою перинатальною патологією, малою масою тіла в катамнезі із залученням профільних провідних фахівців університету та практичної охорони здоровя.

1.4. На засіданнях Обласної асоціації педіатрів, курсах тематичного вдосконалення та на передатеста-ційних циклах зі спеціальності “педіатрія” та “неонатологія” розбирати:

1.4.1. питання діагностики та невідкладної допомоги при бактеріальних менінгітах, гострій менінгококцемії, гострих кишкових інфекціях у дітей раннього віку;

1.4.2. профілактики синдрому дихальних розладів у новонароджених та ефективного надання медичної допомоги згідно з рекомендаціями МОЗ України.

Завідувачі кафедр акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю, позаштатні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

Постійно

2.

Завідувачам кафедр акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю продовжити роботи по впровадженню сучасних перинатальних технологій в практику лікувально-профілактичних закладів області, шляхом використання на циклах тематичного удосконалення, створенню тренінгового центру з перинатальних технологій та навчально-методичного центру на базі: кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології – тренінг з перинатальних технологій в акушерстві; кафедри акушерства, гінекології та перинатології -  тренінг з первинної реанімації новонароджених та «Лікарня, доброзичлива до дитини» щодо забезпечення пілотного проекту USAID «Здоров’я матері та дитини».

Завідувачі кафедр акушерсько-гінекологічного та педіатричного профілю, позаштатні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

2010-2011 рр.

3.

Продовжити впровадження в практичну охорону здоров’я сучасних методів інтранатальної діагностики генетично зумовлених вад розвитку плоду для забезпечення виконання заходів ГУОЗ ОДА профілактики спадкової патології в області.

Співробітники кафедри педіатрії та медичної генетики, обласний діагностичний Центр

Постійно

4.

Забезпечити консультативно-координаційну роботу практичній охороні здоров’я з виконання Загальнодержавної програми Розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини до 2011 року.

Кафедрам терапевтичного спрямування та сімейної медицини, позаштатні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

Постійно

5.

Провести обґрунтування та адаптувати стандарти та уніфіковані клінічні протоколи МОЗ України надання медичної допомоги населенню на рівні первинної медико-санітарної допомоги, вторинної та спеціалізованої допомоги на засадах доказової медицини, індикатори якості первинної медико-санітарної допомоги сільському населенню Чернівецької області.

Провідні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА, клінічні

кафедри БДМУ

2010-2012 рр.

6.

Розробити адаптовані нормативні документи диспансеризації населення Чернівецької області та уніфікації профілактичних та цільових медичних оглядів на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, онкологічні та серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, глаукому.

Провідні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА, клінічні

кафедри БДМУ

Постійно

7.

З метою підвищення ефективності лікування та поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу продовжувати впровадження адаптованої ДОТС-стратегії у всіх протитуберкульозних закладах міста та Чернівецької області.

Співробітники курсу фтизіатрії, провідні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

Постійно

8.

Розробити, запропонувати та впровадити спільно з провідними спеціалістами Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації уніфіковану методологічну документацію по скринінгу візуальних форм раку.

Співробітники кафедри онкології, провідні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

2010-2011 рр.

9.

Здійснювати заходи щодо впровадження сучасних методів ранньої діагностики гострого інфаркту міокарда та лікування хворих з порушенням ритму серцевої діяльності.

Кафедрі внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини, спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

Постійно

10.

Забезпечити готовність співробітників університету до роботи на випадок виникнення надзвичайних станів у області (загроза спалахів інфекційних захворювань, зумовлених паводками тощо).

Ректорат БДМУ

Постійно

11.

Продовжити подальше застосування виїзних методів роботи співробітників клінічних кафедр в райони області для наближення кваліфікованої допомоги сільському населенню, зосередивши основну увагу на надання консультативної та методологічної допомоги медичним працівникам сільської місцевості.

Співробітники клінічних кафедр

Постійно

12.

Провести ретроспективний аналіз даних про захворюваність на хронічні вірусні гепатити за останні 5 років, визначити вікові та професійні групи населення, які можуть бути віднесені до контингентів ризику. Створити комп’ютерну базу даних хворих на хронічні вірусні гепатити в Чернівецькій області. Розробити методичні рекомендації для медичних працівників різних спеціальностей щодо раннього виявлення хронічних вірусних гепатитів серед населення Чернівецької області.

Кафедрам внутрішньої медицини та ендокринології, інфекційних хвороб, Центр гастроентерології та гематології, головні спеціалісти ГУОЗ ЧОДА

2010-2012 рр.

13.

Започаткувати та впровадити в практику спільні засідання клінічної ради університету та Головного управління охорони здоров’я ОДА, управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради з  актуальних проблемних питань.

Ректорат БДМУ, ГУОЗ ЧОДА, управління охорони здоров’я міської ради

За не обхід-

ністю

14.

Взяти участь в розробці локальних протоколів (клінічних маршрутів пацієнта) за фахами терапія, педіатрія, акушерство і гінекологія, хірургія та ін.

Колективи клінічних кафедр, головні фахівці ГУОЗ ЧОДА

Постійно

II. Організаційні питання

1.

Навчальному відділу внести зміни до навчальних програм додипломної та післядипломної підготовки, у зв’язку з реформуванням галузі охорони здоров’я на засадах первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням сучасних вимог.

Навчальний відділ БДМУ

2010-2011 рр.

2.

Забезпечити подальший розвиток наукових досліджень у сфері клінічної профілактичної медицини та концентрації наукового потенціалу на вирішальних напрямках інноваційного розвитку галузі охорони здоров’я.

Науковий

відділ

Постійно

3.

Переглянути перелік клінічних баз для підготовки лікарів-інтернів зі спеціальності загальна практика – сімейна медицина максимально приблизивши їх до реальних умов подальшої праці, в тому числі у сільській місцевості.

ГУОЗ ЧОДА, факультет після-дипломної освіти БДМУ

2010-2011 рр.

4.

Продовжити організаційні та юридичні заходи щодо відкриття університетської лікарні шляхом реорганізації обласної клінічної лікарні у відкрите акціонерне товариство “Чернівецька обласна університетська лікарня Буковинського державного медичного університету”.

Ректорат БДМУ,

ГУОЗ ЧОДА,

 Обласна рада ЧОДА,

МОЗ України

Постійно

5.

Здійснити заходи по підключенню центральних районних лікарень до мережі Інтернет та навчанню персоналу вказаних установ по роботі з телекомунікаційним обладнанням.

ГУОЗ ЧОДА,

ректорат БДМУ

2010-2012 рр.

III. Санітарно-просвітницька робота

1.

Санітарно-просвітницьку роботу співробітників університету у засобах масової інформації спрямувати на запобігання виникненню інфекційних хвороб та туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІД; на зниження ризиків для здоров’я людини, пов’язаних із забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля; стимулювання умов для формування здорового способу життя; вдосконалення гігієнічного виховання населення краю.

Колективи кафедр БДМУ

Постійно

 

Основними завданнями розроблених заходів є поліпшення стану здоров’я населення Буковинського краю, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття та тривалості життя, охорона материнства та дитинства, формування та заохочення здорового способу життя, оздоровлення довкілля, забезпечення ефективного попередження і здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками, оптимізація медичної допомоги всім верствам населення регіону, удосконалення інноваційної політики, планування наукових досліджень з пріоритетних напрямків охорони здоров’я, розширення Міжнародного співробітництва та партнерства, забезпечення інтеграції вітчизняної системи охорони здоров’я в Європейську систему.