Інформація про роботу відділу

ПЛАН РОБОТИ

Проректора з лікувальної роботи

Вищого державного навчального закладу України 

"Буковинський державний медичний університет"

на 2020 рік


п/п

Назва заходу

Кінцевий термін виконання

Кінцевий результат

1.

Участь в засіданнях колегій Департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації та управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Щомісяця

Інформація ректору

2.

Керівництво та здійснення контролю за складанням та виконанням планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоровя

Лютий

Плани

роботи

3.

Організація роботи з підготовки інформаційних, довідкових матеріалів, звітів з питань лікувально-консультативної та діагностичної роботи в університеті:

- в Департамент кадрової політики, освіти та науки МОЗ України;

- Статистичні форми «До аналізу діяльності вищого навчального закладу» до зведеної бази даних щодо головних показників діяльності вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації;

- Інформаційно-аналітичний матеріал щодо діяльності університету Січень

 

лютий

 

 березень

Звіти в органи самоврядування та МОЗ України

4.

Підготовка інформації щодо лікувальної діяльності клінічних кафедр (лікувально-консультативна робота, методична та санітарно-просвітницька робота)

Червень

(за півроку), грудень

(за рік)

Звіти

5.

Організація роботи та аналіз про хід впровадження нових методів діагностики та лікування в практику охорони здоровя

27.02.2020р.

 

Звіт

6.

Аналіз діагностично-лікувальної роботи клінічних кафедр університету за 2019 рік

27.02.2020р.

Доповідь на Вченій раді

7.

Підготовка інформаційних матеріалів ректору з питань лікувально-консультативної роботи співробітників клінічних кафедр

серпень

2020р.

 

Текстова – аналітична інформація

8.

Організація роботи та проведення Клінічної ради університету

Третій  вівторок:

лютий, квітень, жовтень, грудень

Протоколи

9.

Участь в засіданнях ректорату університету; підготовка інформації з питань, які пов’язані з лікувальною діяльністю співробітників клінічних кафедр

Два рази на місяць; згідно плану роботи ректорату

Інформація

на ректорат

10.

Планування й організація роботи по підвищенню лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету

Постійно

Довідка, посвідчення про кваліфікацію

11.

Організація та контроль виїздів бригад  спеціалізованої медичної допомоги у центральні районні лікарні для надання співробітниками університету спеціалізованої медичної допомоги населенню сільської місцевості

Графік виїздів (погоджений з Департаментом ОЗ)

 

Звіти про

виїзди

12.

Контроль за виконанням законодавчих актів та інших нормативних документів з лікувальної роботи, поданих пропозицій щодо покращання лікувально-консультативної роботи на клінічних кафедрах університету

Постійно

Накази, службові розпорядження

13.

Участь в підготовці та укладанні угод з закладами практичної охорони здоровя

Постійно

Угоди з закладами практичної охорони здоровя

14.

Здійснення переписки з іншими організаціями з питань лікувальної діяльності

Постійно

Накази, листи, службові розпорядження

15.

Участь в розробці і виконання заходів комплексного плану, охорони праці і санітарно-оздоровчих заходів й угод з охорони праці, Колективного договору

Постійно

Накази, комплексні плани

16.

Участь у засіданнях Атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації

Згідно графіку атестації лікарів на 2020 рік

Накази

17.

Проводити консультативну, організаційну та професійну роботу по здійсненню всіх необхідних заходів по створенню Університетської лікарні

Постійно

Матеріали по створенню університетської лікарні

18.

Організація та проведення комплексних заходів співробітників клінічних кафедр університету при надзвичайних станах (епідемія грипу, паводкова ситуації тощо)

В разі потреби

Заходи,

накази