Штат відділу


ІФТОДІЙ АНДРІЯН ГЕОРГІЙОВИЧ

    Проректор з лікувальної роботи, доктор медичних наук, професор
    

    Завідувач кафедри хірургії та урології

Буковинського державного медичного університету,

доктор медичних наук, професор

 Заслужений лікар України

Закінчив Чернівецький медичний інститут у 1975 році. Впродовж 1980-1982 рр. навчався в клінічній ординатурі на кафедрі госпітальної хірургії Чернівецького медичного інституту.

Працюючи практичним хірургом, закінчив заочну аспірантуру. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: „Применение электрокумуляции канамицина в очаге воспаления в комплексном хирургическом лечении больных острым осложненным холецистопанкреатитом ”.

З 1994 р. – доцент кафедри госпітальної хірургії.

У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему: „Комплексна профiлактика та лiкування деяких раннiх пiсляоперацiйних ускладнень з використанням постiйного струму в порожниннiй хiрургiї”. У 2000 р. отримав звання професора. З 2001 р. – завідувач кафедри хірургії та урології. З 2006 р. – проректор з лікувальної роботи. В 2012 р. присвоєне звання Заслуженого лікаря України.

Володіє широким діапазоном операційних втручань на органах черевної та грудної порожнини, впроваджує нові розробки в практику охорони здоров'я.

Є автором більше 300 наукових праць, з них – 3 підручників, 8 монографій, 27 навчальних посібників, 199 статей, 8 інформаційних листів, 25 патентів України на винахід.  Підготував 9 кандидатів медичних наук, є керівником ще 1 дисертаційної роботи. 

       

   

СЕГЕДІНА МАРИНА ІГОРІВНА

Провідний фахівець 
Comments