Інформація про виконання

Санітарно-просвітницька робота клінічних кафедр 

за 2015 рік


Нарівні з навчальною, науковою та лікувально-консультативною роботою співробітники клінічних кафедр ведуть активну пропагандистську роботу з питань різних сфер життєдіяльності людини, образу життя, які спрямовані на забезпечення здоров’я, довголіття, наснаги від оточуючого середовища та життя. Дана робота включає різні форми та спрямування - прес-конференції, круглі-столи, акції, лекції, бесіди, заняття з питань здорового способу життя.

Санітарно-просвітницька робота співробітниками клінічних кафедр проводиться згідно плану, який  розробляється  на кожне півріччя. Це дає можливість ретельно контролювати етапи виконання даної роботи та проводити її систематизацію.

Кожні півроку проводиться аналіз проведеної роботи та готується розширений звіт ректору щодо проведення санітарно-просвітницької діяльності клінічних кафедр університету з наданням підтверджуючої первинної документації.

За 2015 рік була проведена достатня інформаційно-просвітницька робота, спрямована на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях.

Були проведені наступні методи санітарно-просвітницької роботи:

-         індивідуальний санітарно-просвітницький вплив у процесі прямого або посередкованого спілкування з пацієнтом, що дозволяє максимально враховувати індивідуальні особливості пацієнта.

Проводиться кожним співробітником кафедри під час консультацій та курацій хворих.

-    Санітарно-просвітницька консультація як форма прямого міжособистісного спілкування між лікарем і пацієнтом, яка використовувалась для повідомлення рекомендацій з питань здорового способу життя, первинної і вторинної профілактики захворювань, використання окремих предметів догляду за хворими, ліків тощо.

     Проводилась кожним співробітником кафедри під час консультацій та курацій хворих. 

-         методи групової санітарно-просвітницької інформації як диференційованого санітарно-просвітницького впливу на різні вікові, статеві і професійні групи населення у вигляді лекцій, доповідей у відділеннях баз клінічних кафедр університету.

-         Курсове гігієнічне навчання як цикл занять за спеціальними навчальними програмами за окремими групами населення з метою повідомлення певних медико-гігієнічних знань і вироблення практичних навичок, адекватних до інтересів осіб, що навчаються.

Проводилась в формі шкіл здоров’я під час виїздів у райони області.

-         методи масової санітарно—просвітницької інформації з використанням засобів масової інформації:

виступи на радіо,

виступи на телебаченні,

публікації в загальні пресі;

інші види санітарно-просвітницької роботи (підготовка та проведення круглих столів; проведення телемостів; лекції-бесіди в школах здоров’я, в ЗОШ, ДДЗ м. Чернівці та області; розповсюдження науково-популярних брошур, пам’яток, листівок; випуск санбюлетенів; підготовка та участь в благодійних акціях тощо).

За 2015 рік проведено  950 інформаційних та санітарно-просвітницьких заходів, з них:

• 119 - виступів на телебаченні;

• 44 - виступи на радіо;

418 - публікації у періодичній пресі та електронних ЗМІ;

369 - інші види санітарно-просвітницької роботи.

Інформація щодо проведених заходів постійно висвітлюється у періодичній пресі, на сайті університету та в електронних ЗМІ.

З метою підвищення рівня санітарно-просвітницької діяльності університету, надання відкритого доступу до інформації, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо профілактики та лікування різних захворювань було створено веб-сайт університету «Сторінки здоров’я». На сайті 79  тематичних рубрик, на яких розміщено інформаційні повідомлення з різної тематики. Найбільш актуальними для широкої загали населення залишаються питання артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, інсульту, цукрового діабету, питання сучасної контрацепції та медико-генетичне консультування, скринінгу раку молочної залози тощо. Інформація у тематичних рубриках постійно оновлюється.

Лікувальний відділ тісно співпрацює з групою по іміджевій політиці університету задля покращання інформаційно-просвітницької роботи серед населення краю та з метою висвітлення інформації про діяльність нашого навчального закладу у засобах масової інформації.

Ця робота проводиться на належному рівні, і як результат всі заходи, які відбулися в університеті були висвітлені в друкованих, електронних ЗМІ та у випусках новин місцевих телеканалів.

Були відзначені: Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями та Міжнародний день дітей, хворих на рак, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз, День нефролога, Всесвітній день імунітету, Всесвітній День охорони здоров’я, Європейський тиждень імунізації, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією, День пульмонолога, Всесвітній день травматолога, Всеукраїнський тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, День захисту дітей, Всесвітній день зору та день сліпих, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День алерголога, Всесвітній день дитини, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Гідності та Свободи, День інвалідів тощо.

 

Заходи на виконання «Українських днів атопічного дерматиту»

- Розроблено й затверджено ректором університету «План заходів по проведенню «Українських днів атопічного дерматиту» МОЗ України.

- У період до 28 лютого 2014 року інформацію про проведення співробітниками кафедри дерматовенерології БДМУ низки заходів у рамках «Українських днів атопічного дерматиту» було доведено до керівництва лікувально-профілактичних закладів міста й області.

- З метою широкого ознайомлення жителів міста й області із запланованими співробітниками кафедри дерматовенерології університету заходами щодо проведення «Українських днів атопічного дерматиту» інформація була представлена в засобах масової інформації – в обласній пресі (газети: «Буковина», «Буковинське віче»), а також на офіційному сайті БДМУ.

- У рамках заходу співробітниками кафедри дерматовенерології з 03 березня по 07 березня 2014 року проведено «Дні відкритих дверей для хворих на атопічний дерматит» (на базі кафедри дерматовенерології, щоденно з 12.30 до 16.00), впродовж яких хворим чи батькам хворих дітей надавали рекомендації щодо сучасних методів лікування, режиму праці й відпочинку та дієтичного харчування. Всього проконсультовано 19 хворих на атопічний дерматит (направлених із лікувально-профілактичних закладів та осіб, які звернулися самостійно), з них 15 дітей. У трьох осіб атопічний дерматит був діагностований вперше, 7 пацієнтів було направлено на госпіталізацію.

- З метою кращого ознайомлення студентів та пацієнтів з аспектами атопічного дерматиту співробітниками кафедри дерматовенерології  підготовлено та розміщено в холі кафедри фотоілюстрований інформаційний стенд «Атопічний дерматит. Сучасні аспекти етіопатогенезу, клінічного перебігу, лікування та профілактики».

- На базі бібліотеки БДМУ за участі співробітників кафедри дерматовенерології було створено тематичну виставку сучасних фахових публікацій з актуальних аспектів атопічного дерматиту.

- На базі аудиторії кафедри дерматовенерології БДМУ за сприяння адміністрації ОШВД 04 березня 2014 р. проведено онлайн-семінар з атопічного дерматиту, на якому виступили з доповідями головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дерматовенерологія», професор Літус О.І., головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча дерматовенерологія», професор Калюжна Л.Д., а також професор Проценко Т.В. та інші провідні науковці країни. В онлайн-семінарі прийняли участь співробітники кафедри дерматовенерології, лікарі-інтерни спеціальності «Дерматовенерологія», а також лікарі – дерматовенерологи ОШВД та інших лікувально-профілактичних закладів міста й області.

- У рамках «Українських днів атопічного дерматиту» для лікарів-інтернів спеціальності «Дерматовенерологія» прочитано тематичну лекцію на тему: «Сучасні аспекти етіопатогенезу, клінічного перебігу та лікування атопічного дерматиту» (зав. кафедри, проф. Денисенко О.І., доц. Перепічка М.П.). Прочитано тематичну лекцію для студентів факультету фізичної культури і здоров’я людини Чернівецького національного університету ім. Федьковича на тему: «Атопічний дерматит в умовах фізичного навантаження» (ас. Карвацька Ю.П.), а для батьків та співробітників дошкільного  навчального закладу № 18 на тему: «Особливості догляду за шкірою у дітей з атопічним дерматитом» (ас., к.мед.н. Гулей Л.О.)

- На засіданні студентського наукового гуртка кафедри дерматовенерології студентами-гуртківцями підготовлено й обговорено тематичні доповіді, присвячені актуальним питанням атопічного дерматиту: «Сучасні дані з етіопатогенезу та особливості клінічного перебігу    атопічного дерматиту на сучасному етапі», «Особливості клінічного перебігу псоріазу на сучасному етапі», «Сучасні методи та засоби  лікування хворих на атопічний дерматит» (керівник СНГ – доц. Перепічка М.П.).

- На сторінках офіційного сайту університету співробітниками кафедри підготовлено й розміщено ряд статей та повідомлень з актуальних проблем псоріазу:

«До Українських днів атопічного дерматиту. Атопічний дерматит – сучасний стан проблеми» («Дайджест») – зав. кафедри, проф. Денисенко О.І.;

«Сучасні аспекти етіопатогенезу та  клінічного перебігу атопічного дерматиту» («Сторінки здоров’я») – зав. кафедри, проф.        Денисенко О.І.;

«Сучасні методи та засоби лікування атопічного дерматиту» («Сторінки здоров’я») – доц. Гаєвська М.Ю.;

«Особливості догляду за шкірою хворих на атопічний дерматит» («Сторінки здоров’я») – асистент, к.мед.н. Височанська Т.П.;

«Особливості харчування пацієнтів з атопічним дерматитом» («Сторінки здоров’я») – асистент Карвацька Ю.П.

-          Надруковані статті в обласнай пресі: газета «Буковинське віче» – стаття «Атопічний дерматит – поради дерматолога» (зав. кафедри, проф. Денисенко О.І.); газета «Буковина» – стаття «Атопічний дерматит – як правильно доглядати за шкірою» (асистент, к.мед.н. Височанська Т.П.).

 До Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на туберкульоз співробітниками кафедри фтизіатрії та пульмонології:

Організовано та проведено круглий стіл на тему: «Здоровий спосіб життя, запорука здоров’я», співробітниками кафедри фтизіатрії та пульмонології на базі педагогічного коледжу ЧНУ ім. Ю. Федьковича (05.03.2014р. доц. Сливка В.І., асист. Сем’янів І.О., Підвербецький О.Я., Підвербецька О.В., Ільчишин Т.І.).

Взята участь у проведенні профорієнтаційної роботи серед учнів Берегометської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 та №3 та прочитані лекції «Профілактичні заходи щодо попередження виникнення туберкульозу» – (07.03.2014р. асистент Єременчук І.В., асистент Єременчук І.В.); учням 9-11 класів Глибоцького ліцею прочитана лекція на тему: «Профілактика туберкульозу» – (13.03.2014р. доцент Бойко А.В.).

Організовано та проведено інформаційно-пропагандистське інтерв’ю для Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії «Буковина» на тему: «Шляхи реалізації національної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки» (м. Чернівці, 12 березня 2013 року, проф. Тодоріко Л.Д.).

Організовано та проведено круглий стіл на тему: «Туберкульоз як соціальна проблема», співробітниками кафедри фтизіатрії та пульмонології на базі Центру дитячої творчості м. Чернівці (13.03.2014р. доц. Сливка В.І., асист. Сем’янів І.О., Підвербецький О.Я., Підвербецька О.В., Ільчишин Т.І.).

Взята участь у проведенні на обласному радіо радіорубрики «Точка дотику» на тему: «Інфекційні та соціальні хвороби» (13 березня 2014 р. проф. Тодоріко Л.Д.).

Тодоріко Л.Д. – організатор інформаційно-пропагандистського інтерв’ю для Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії «Буковина» до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом  19 березня 2014 р.

Співробітниками, студентами-гуртківцями та студентами, кураторами яких є викладачі кафедри, опубліковано та поширено серед населення буклет «День боротьби з туберкульозом» (березень 2014 року).

Проведено акцію з іміджевої політики «Майбутні лікарі застерігали чернівчан від інфікування туберкульозом» (березень 2014р., організатор асист. Єременчук І.В.).

До Всесвітнього дня імунітету співробітниками кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології проведено ряд заходів спрямованих на підвищення інформованості та популяризації серед населення знань про імунітет та здорового способу життя в закладах охорони здоров’я, медичної освіти II-IV рівнів акредитації, ЗМІ.

Проведена акція в дитячій школі-інтернаті за участю студентів.

Проведена бесіда про імунітет з учнями ЗОШ № 15 та вікторина з школярами про дослідження імунітету.

В рамках Всесвітнього тижня імунізації співробітниками клінічних кафедр були проведені наступні заходи:

Проведення санітарно – просвітницьких занять з  хворими  інфекційного відділенні ОКЛ на тему: «Питання профілактики керованих інфекцій» (кафедра інфекційних хвороб та епідеміології).

Круглі столи:

 зі студентами 4 та 6 курсів на тему: «Вакцинопрофілактика в дітей на сучасному етапі. Календар щеплень»;

з лікарями ОКЛ «Підходи до вакцинації людей з алергічними захворюваннями».

Читання лекцій та проведення бесід зі студентами медичних факультетів.

Санітарно-освітня робота лікарів-інтернів 2-го року навчання на базі КМУ «Міська дитяча поліклініка» на тему: «Імунопрофілактика дітей. Проблеми та перспективи».

Повідомлення на сайті університету на теми: «Сучасні перспективи імунізації дітей в Україні», «Щеплення – як засіб імунізації дітей», «Еволюція імунізації: від Л.Пастера до сьогодні».

Взяли участь у телепередачі «Доброго ранку, Буковино» за темою: «Актуальні питання проведення щеплень».

Випуск санбюлетнів у відділеннях ОДКЛ, тематика: Проблеми вакцинації

Лекції для медичного персоналу та вихователів сімейного будинку дитини під час виїзду в  Мольницький монастирна тему: «Альтернативи вакцинації не має».

Виготовлення флаєрів та проведення бесід з батьками дітей, що знаходяться на лікуванні в ОДКЛ «Вакцинація – надійний захист вашої дитини», «Вакцинація – міфи та реальність».

 

В рамках Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я були проведені заходи:

- Статті в газеті «Здоровя Буковини»  на теми: «Все про добровільну хірургічну стерилізацію як метод контрацепції» (до Всесвітнього дня контрацепції) – вересень 2014р. (к.мед.н. Бирчак І.В.), «Невідкладна контрацепція для людей, що живуть з ВІЛ»  – вересень 2014р. (проф. Кравченко О.В.), «Контрацепція сексуально активної молоді»  – вересень 2014р. (ас. Маринчина І.М.);

- Статті в газеті «Молодий буковинець»  на теми: «Місце транcдермальної терапії в системі планування сім’ї» – квітень 2014р. (проф. Кравченко О.В.), «Як профілактувати небажану вагітність після пологів» (до дня матері в Україні) – травень 2014р. (доц. Юр’єва Л.М.), «Методи планування сім’ї (до Міжнародного дня  сім’ї)» – травень 2014р. (к.мед.н. Бирчак І.В.);

- Повідомлення на сайті БДМУ на теми: «Увага! Сексульно-трансмісивна інфекція» – 26.09.2014р. (ас. Гошовська А.В.), «Плануємо майбутнє після пологів разом» – 26.09.2014р. (доц. Юр’єва Л.М.), «Місце транcдермальної терапії в системі планування сім’ї» – 14.03.2014р. (проф. Кравченко О.В.);

- Проведення круглого столу з лікарями-інтернами на теми: «Добробут сімї – міцна держава», «Репродуктивне здоровя молоді» (22.09.2014р. - проф. Юзько О.М.); «Безпечне материнство» (22.09.2014р. - доц. Ринжук Л.В.), «Профілактика вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції від матері до плода» (23.09.2014р. - доц. Рак Л.М.); з лікарями-загальної практики – сімейної медицини на тему: «Сучасні аспекти планування сім’ї  у жінок із екстрагенітальною патолгією» (09.2014р. - доц. Ясніковська С.М.).

- Проведено засідання студентського наукового товариства на тему: «Сучасні підходи до питань планування сім’ї з урахуванням періодів життя жінки» (доц. Юрєва Л.М.).

- Проведення семінарів:

• з породіллями КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м.Чернівці на тему «Безпечне материнство. Післяпологова контрацепція» - 23.09.2014р. (доц. Ніцович І.Р.);

• з вагітними та хворими гінекологічного відділення КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м. Чернівці на тему: «Безпечне материнство. Післяабортна контрацепція» – 23.09.2014р. (доц. Семеняк А.В.);

• із студентами 4 курсу (ІІ потік) на тему: «Запліднення та розвиток плідного яйця. Аномалії розвитку плідного яйця» –23.09.2014р. (доц. Ніцович І.Р.);

• з вагітними відділення патології вагітних КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м. Чернівці на тему «Безпечне материнство. Післяпологова контрацепція» – 23.09.2014р. (доц. Бербець А.М.);

• проведення семінару з породіллями післяпологового відділення КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м. Чернівці на тему: «Безпечне материнство. Грудне вигодовування» – 24.09.2014р.  (доц. Ніцович І.Р.);

• з вагітними та хворими гінекологічного відділення КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м. Чернівці на тему: «Безпечне материнство. Профілактика запальних захворювань жіночих статевих органів» – 24.09.2014р. (доц. Семеняк А.В.);

• зі студентами 4 курсу (І потік) на тему: «Запліднення та розвиток плідного яйця. Аномалії розвитку плідного яйця» – 24.09.2014р. (доц. Ніцович І.Р.);

• з хворими-підлітками гінекологічного відділення КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м. Чернівці на тему: «Здорова дівчинка сьогодні – здорова нація в майбутньому» – 26.09.2014р. (ас. Боднарюк О.І.);

•  з породіллями КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» м. Чернівці на тему: «Грудне вигодовування – запорука здоровя малюка» - 26.09.2014р. (ас. Гресько М.Д.).

- Провели лекції-семінари в навчальних закладах м. Чернівці з питань репродуктивного здоров'я, планування родини та статевого виховання:

• серед учнів ЗОШ №22 на тему: «Гігієна статевого дозрівання дівчинки» – 24.09.2014р. (доц. Ринжук Л.В.);

•  серед учнів Чернівецької гімназії №4 на тему: «Становлення менструального циклу у дівчаток-підлітків» – 25.09.2014р. (доц. Семеняк А.В.);

•  серед співробітників Чернівецької гімназії №4 на тему: «Безпечне материнство. Контрацепція у різні вікові періоди життя жінки» – 25.09.2014р. (доц. Ніцович І.Р.);

- Проведення вуличної  інформаційно-просвітницької  акції «Майбутнє варто планувати!» - провели cтуденти-волонтери 5 курсу під керівництвом співробітників кафедри акушерства, гінекології та перинатології.

 

В рамках підготовки та проведення Всесвітнього Дня охорони здоровя в університеті було проведено ряд тематичних заходів:

Проведення круглих столів

Напередодні Всесвітнього дня здоров'я на кафедрі педіатрії та дитячих інфекційних хвороб організовано круглий стіл з лікарями-слухачами передатестаційного циклу за спеціальністю «Педіатрія» та лікарями-інтернами, де висвітлювалися особливості клінічних проявів, виявлення, лікування та запобігання малярії у дітей (куратор – к.мед.н., дитячий інфекціоніст О.В.Бєлашова).

Круглий стіл англійською мовою, проведений доцентом кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Н.К.Богуцькою серед студентів та VI курсу медичного факультету №3 на тему: «Малярія: світова проблема та шляхи її вирішення» (02.04.2014р.), під час якого слухачі мали змогу ознайомитися із сучасним станом захворюваності та смертності на малярію у світі, особливостями симптоматики захворювання у дітей, труднощами у лікуванні резистентних випадків та малярії у дитячому віці, доступними засобами хіміопрофілактики.

 4 квітня на кафедрі гігієни та екології керівником студентського наукового гуртка кафедри ст.викл. О.В.Кушнір та кураторами доц. Н.М.Фундюр, ас. І.Д. Візнюк, ас. О.М.Іфтодою, ас. О.П.Коротун був організований круглий стіл під гаслом «Твоє здоров'я - у твоїх руках». До просвітницько-профілактичної роботи активно долучилися студенти курованих груп та гуртківці.

15.04.2014р. – круглий стіл студентами наукового товариства на тему: «Сучасні підходи до діагностики та профілактики сексуально-трансмісивних інфекцій» (доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології І.В.Бирчак).

16.04.2014р. – круглий стіл з лікарями педіатрами, інтернами на етму: «Хвороба Лайма (кліщовий бореліоз). Клініка, Діагностика. Лікування.» (асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб М.Н.Гарас).

Круглі столи зі студентами 4-5-6 курсів  (14-21.04.2014р.) на теми: «Перинатальні наслідки сексуально-трансмісивних інфекцій», «Сексуально-трансмісивні інфекції – шляхи передачі та профілактики», «Синдром набутого імунодефіциту –питання профілактики передачі від матері та дитини. Особливості розродження», «Сучасні підходи до діагностики та профілактики сексуально-трансмісивних інфекцій» (кафедра акушерства, гінекології та перинатології – доценти: Л.М.Юр’єва, І.В.Бирчак, асистенти: І.М. Маринчина, А.В. Гошовська).

Тематичні публікації у періодичних виданнях та виступи в ЗМІ

• Громадсько-політична газета «Буковина» – стаття доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Н.В.Васильєвої на тему: «Хвороба з красивою назвою».

Виступ 07.04.2014р. на телеканалі ТВА на тему: «Сторонні тіла шлунково-кишкового тракту, профілактика виникнення хірургічних ускладнень» (професор кафедри дитячої хірургії та отоларингології О.Б.Боднар).

Публікація в газеті «Молодий буковинець» на тему: «Дитячі іграшки бувають небезпечні» (проф. кафедри дитячої хірургії та урології О.Б.Боднар).

Взята участь у проведенні радіорубрики «Точка дотику» на тему: «Інфекційні та соціальні хвороби» (проф. Тодоріко Л.Д. – кафедра фтизіатрії та пульмонології).

Співробітниками кафедри дерматовенерології опубліковано наступні статті:

«Чим небезпечний укус кліща?» («Буковинське віче» – проф. О.І.Денисенко);

«Хвороби країн з жарким кліматом» («Буковинське віче» – доц. М.П.Перепічка).

Публікація в газеті «Молодий буковинець» на тему: Кохайтеся, але з контрацептивами (професор О.В.Кравченко).

Опублікована інформація співробітників кафедри інфекційних хвороб та епідеміології з подальшим розміщенням на сайті університету на теми: «Профілактика малярії», «Пам’ятай про малярію!», «Профілактика трансмісивних інфекційних хвороб», «Кліщовий вірусний енцефаліт -  актуальна природно-вогнищева проблема», «Дирофіляріоз – трансмісивний гельмінтоз».

 Висвітлення питання за тематикою Всесвітнього дня здоровя на сайті університету

Інтернет–публікація на тему: «На нас полюють маленькі кровопивці. Як вберегтись від небезпеки» (доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Є.П.Ортеменка).

Інформація асистента кафедри педіатрії та медичної генетики, дитячого анестезіолога, к.мед.н. Д.Р.Андрійчука «Особливості кліщового енцефаліту в дітей» з рекомендаціями та метою попередження нападу кліщів при відвідуванні місць, де можуть бути кліщі.

Інформація фахівців БДМУ – кафедра дерматовенерологгії – на теми:

 «Прояви на шкірі та способи попередження кліщового бореліозу (хвороби лайма)» (проф. Денисенко О.І. – зав.кафедри дерматовенерології, Денисенко О. – викладач інфекційних хвороб Чернівецького медичного коледжу БДМУ);

«Кліщовий бореліоз (хвороба Лайма). Прояви на шкірі, способи попередження» (проф. О.І.денисенко, доц. М.П.Перепічка);

«Етіопатогенез, клінічні прояви, лікування та профілактика лейшманіозу шкіри» (доц. М.П.Перепічка);

«Лейшманіоз – трансмісивне захворювання» (к.мед.н. Л.О.Гулей).

Інформація–презентація стосовно хвороби Лайма на тему: «Обережно, кліщі» доцента кафедри анестезіології та реаніматології, к.мед.н. М.М.Кокалко.

Інформація для населення на веб-сайті кафедри внутрішньої медицини щодо профілактики трансмісивних захворювань.

З метою ознайомлення англомовних студентів із трансмісивними шкірними захворюваннями підготовлено та представлено на сервері дистанційного навчання БДМУ в середовищі «Moodle» тематичну лекцію «Leishmaniasis» (кафедра дерматовенерології, к.мед.н. Т.П.Височанська).

• Інформація професора кафедри інфекційних хвороб А.М.Сокола на тему: «Що необхідно знати про хворобу Лайма».

Проведення акцій та заходів

07 квітня з нагоди Всесвітнього Дня Здоров‘я студенти БДМУ провели акцію “Ранкова зарядка”. В понеділок вранці  у спорткомплексі БДМУ зібралися студенти та викладачі, які,  разом виконали комплекс ранкової гімнастики. Ідею такого відзначення свята дуже активно підтримали студенти. За ініціативи студентської ради медичного факультету №1 (голова студради – Богдан Хомко), яку підтримав і медичний факультет №2,  вранці 8 квітня біля гуртожитку №1 зібралися студенти і також провели комплекс ранкової гімнастики прямо на площі Філармонії.

• Відкритий урок «Основи здоров’я» проведений доцентом кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Н.В.Васильєвою в 1-А класі ЗОСШ № 11. Інформацію розміщено на сайті БДМУ.

• 23 квітня сумісно із І терапевтичним відділенням (зав.Ганжа В.Д.) ЛШМД, співробітниками кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб був проведений «День донора», в якому прийняли участь студенти БДМУ. За їх підтримки було отримано 4,5 літра крові для банку крові ЛШМД.

Співробітниками кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології та Чернівецького обласного ендокринологічного центру 4 квітня 2014 року проведена акція, присвячена профілактиці та ранньому виявленню цукрового діабету. Всім бажаючим проведене безкоштовне визначення глюкози в крові із подальшою консультацією співробітниками кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, фахівцями центру.

• Співробітниками кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб проведено майстер-клас з вимірювання артеріального тиску та прочитано лекцію на тему: «Модифіковані та немодифіковані фактори ризику артеріальної гіпертензії» для студентів лікувального та стоматологічного факультетів. Місцем проведення заходу була КМУ “Міська клінічна лікарня №3”  м. Чернівці.

Проведення санітарно-просвітницьких занять, бесід, лекцій, випуск санбюлетенів до Всесвітнього дня здоров’я

• Випуск санітарних бюлетенів та розміщення їх у відділеннях ОДКЛ на теми: «Що необхідно знати про хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт», «Трансмісивні хвороби та їх перебіг у дітей» (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб).

• На засіданні студентського наукового гуртка кафедри дерматовенерології студентами-гуртківцями підготовлено та обговорено тематичні доповіді, присвячені актуальним питанням трансмісивних захворювань шкіри: «Січасні дані про кліщовий бореліоз», «Шкірний та вісцеральний лейшманіози – особливості клініки, лікування та профілактики» (керівник СНГ – доцент М.П.Перепічка).

• Інформаційне повідомлення для лікарів базової лікувальної установи, відділення патології вагітних на тему: «Сексуально-трансмісивні інфекції – сучасні підходи до їх лікування під час вагітності» (15.04.2014р. – доцент кафедри акушерства, гінекології та перинатології С.М. Ясніковська.

• Тематична лекція «Дерматологічні прояви кліщового бореліозу(хвороби Лайма» для лікарів-слухачів спеціальності «Дерматовенерологія» (17.04.2014р. – доцент кафедри дерматовенерології М.П.Перепічка).

• В межах передатестаційного циклу стажування «Терапія» з 17.03. по 15.04.2014р. для лікарів-терапевтів та лікарів-гастроентерологів Чернівецької області був проведений цикл лекцій за темою: «Хронічні вірусні гепатити – сучасний стан проблеми» (співробітники кафедри внутрішньої медицини).

• Кураторами академічних груп студентів медичних факультетів №1 та №3 проведено бесіди зі студентами присвячені особливостям  перебігу трансмісивних захворювань шкіри та слизових оболонок, засобам їх лікування та профілактики (доцент кафедри дерматовенерології М.П.Перепічка, асистенти: Т.П.Височанська, Л.О.Гулей, Ю.П.Карвацька).

• Мультимедійна презентація на тему: «сучасні епідеміологічні особливості малярії та контроль за нею» Виступ на BIMCO-14 «Clinical Medicine».

• Проведено санітарно-просвітницькі заняття з питань профілактики трансмісивних захворювань з хворими, що перебувають на лікуванні в інфекційному відділенні та терапевтичних відділеннях КУ «Обласна клінічна лікарня».

• Співробітниками кафедри інфекційних хвороб та епідеміології проведено цикл бесід з профілактики трансмісивних захворювань зі студентами 5-6 курсів медичних факультетів та 4-го курсу стоматологічного факультету.

 

До дня алерголога співробітниками кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології та студентами 5 курсу в Чернівецькій та Кіцманській школі та гімназіях було проведено акцію серед школярів 7-11 класів «Міжнародний день для здорового харчування» (15 жовтня 2014 року, з подальшим висвітленням у газетах «Чернівці», «Буковина», інтернет-видання «Buknews»).

16 жовтня 2014р. у ЗОШ № 1 м. Чернівці студентами 5 курсу проведено акцію. Учням та вчителям була надана цікава інформація про поширеність алергопатології в нашому регіоні. Проведено опитування серед присутніх школярів та роздано памятки для батьків дітей-алергіків.

До Всесвітнього дня діабету Акція «Об‘єднаємося у боротьбі з цукровим діабетом» відбулася 14 листопада у приміщенні поліклінічного відділення Чернівецького обласного ендокринологічного центру за ініціативи співробітників БДМУ та Чернівецького обласного ендокринологічного центру. Всім бажаючим було проведене безкоштовне визначення глюкози в крові із подальшою консультацією ендокринологів – співробітників кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології. Учасники акції також мали можливість отримати консультацію інших кваліфікованих фахівців – імунолога-алерголога (доцент Каспрук Н.М.), нефролога (професор Зуб Л.О.), невролога, офтальмолога, ангіохірурга, гінеколога, медичного психолога – фахівців Чернівецького обласного ендокринологічного центру. В рамках акції для хворих на цукровий діабет проводилися майстер-класи з питань дієтотерапії та самоконтролю захворювання, поширювалася корисна інформаційна література.

Упродовж листопада студенти-волонтери університету виступили з лекціями на тему «Обережно, діабет!» в середніх навчальних закладах міста та області, в яких свого часу навчалися, зокрема:

-         Чернівецький медичний ліцей № 3 (лектори Пилип Б.М. – студент 26 групи 4 курсу)

-         Чернівецька гімназія № 1 (лектори Романчук В.В., Яшан О.В. – студенти 10 групи 4 курсу)

-         Чернівецька гімназія № 1 (лектори Шваб А.М., Пастернак Н.І.  – студенти 5 групи 6 курсу)

-         Чернівецька ЗОШ № 20 (лектори Каліновська Н.М., Бандабура А.Л. – студенти 5 групи 6 курсу)

-         Брусницька ЗНЗ ім. Івана Миколайчука (лектор Кміть Н.В. – студент 5 групи 6 курсу)

Співробітниками університету в рамках акції були проведені інформаційні виступи в лікувально-профілактичних закладах міста та області з актуальних питань діабетології.

На вулицях та площах міста члени студентського наукового гуртка кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології впродовж місяця поширювали та продовжують поширювати листівки з інформацією про це захворювання та проводять анкетування городян з метою встановлення ступеня ризику виникнення цукрового діабету.

Доцент Оленович О.А. провела круглий стіл з іноземними студентами на тему «Діабет у моїй країні».

Доцент Маслянко В.А. з 10.11.2014 р. по 14.11.2014 р. в Сторожинецькій центральній районній лікарні провів наступні заходи до «Дня діабету»:

«Круглий стіл» щодо щодо раннього виявлення цукрового діабету, його профілактики та ускладнень за участю лікаря-ендокринолога, зав.відділенням Сторожинецької АЗПСМ РЦ ПМСД Балакіної О.М., лікаря-методиста Козловської В.П. в присутності 15 чоловік;

-                       проводилось вимірювання цукру крові 450 особам, у т.ч. 230 особам амбулаторно;

-                       прочитано 3 лекції для хворих на тему цукрового діабету;

-                       проведені бесіди з хворими на дільницях та у відділеннях.

 

Заходи, направлені на реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою

1.          Проведення акцій для населення міста та області

- 15 вересня була проведена акція «Контроль артеріального тиску на вулицях міста» (усі співробітники кафедри) по вимірюванню артеріального тиску та інформуванню населення про дію Пілотного проекту. За час проведення акції всім бажаючим було виміряно артеріальний тиск та надані консультації, розповсюджено матеріали з рекомендаціями щодо лікування і профілактики артеріальної гіпертензії.

- «День контролю артеріального тиску». У рамках проекту «Майстерня Здоров'я» 15 вересня у ТРЦ DEPO't center відбувся День контролю артеріального тиску. Всі бажаючі могли безкоштовно виміряти артеріальний тиск, дізнатись інформацію про профілактичні заходи щодо попередження артеріальної гіпертензії та про дію Пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою на 2014 рік, кожен бажаючий зміг отримати фахову консультацію лікарів-співробітників університету та лікарів відділення гіпертонічної хвороби Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, розповсюджені флаєри та листівки з рекомендаціями щодо лікування артеріальної гіпертензії (усі співробітники кафедри внутрішньої медицини, фіз.реабілітації та спортивної медицини).

 

2.     Виступи на телебаченні,на  радіо

-         Каналу «Буковина» 15.09.2014 о 19 та 22 год у програмі «Тиждень» репортаж про акцію - у рамках проекту «Майстерня Здоров'я».

-         Проф. Тащук В.К. брав участь у програмі «Телевізійна студія А-3» телеканалу «Буковина» 02.10.2014 о 18.00 з повтором 02.10.2014 о 21.00 та 03.10.2014 о 14.30 на тему «Серцево-судинні недуги – профілактика та лікування. Боротьба з гіпертонією. Державна програма зі зниження цін на ліки».

-         Радіо «Буковина», передача «Точка дотику», тема «Профілактика серцево-судинних захворювань» 5 лютого 2014р (запис) - 11.02.14, 15.00, 19.02.14-16.00.

 

3.                     Розміщення інформаційних повідомлень на сайтах університету та ЗМІ:

-          «Онлайн-лекція «Новітні досягнення в кардіології»» 16.01.2014 - Міжнародна наукова онлайн-лекція «Новітні досягнення в кардіології» (15.01.2014) у рамках співпраці між БДМУ та Університетом медицини та фармації ім. Г.Т.Поппи (м. Ясси, Румунія), професор Тащук В.К.

-         «Як правильно виміряти артеріальний тиск» 13.05.2014 - до Дня боротьби з артеріальною гіпертензією, професор Тащук В.К., доцент Іванчук П.Р.

-         на сайті «Чернівецький промінь» (www.promin.cv.ua) - професор В.К.Тащук, стаття «Для здорового серця достатньо гуляти 30 хвилин на день», 14.05.2014.

-         на сайті «Чернівецький промінь» (www.promin.cv.ua) - професор В.К.Тащук, стаття «Найбільше інфарктів трапляється у чернівчан вранці», 16.05.2014.

-         «Професор БДМУ взяла участь у Зимовій школі лікарів-інтерністів (Австрія)» 12.03.2014 - 28 лютого - 7 березня у Австрії  (Земмеринг) проходив міжнародний освітній курс ХIV Зимової школи лікарів-інтерністів “Шляхи впровадження нових методів діагностики та лікування в клінічну практику лікаря внутрішньої медицини”, який був проведений Асоціацією лікарів-інтерністів України. Від БДМУ у міжнародному семінарі Зимової школи брала участь професор Полянська О.С., яка була головуючою на ІІІ науковому засіданні та виступила з доповіддю “Гострий коронарний синдром: тромболітична терапія”.

-         повідомлення на сайті БДМУ: Асоціацією кардіологів Чернівецької області 30 жовтня проведено науково-практичну конференцію «Сучасні аспекти лікування та профілактики серцевої недостатності».

 

4.                     Проведення лекцій для лікарів, конференцій з практичною охороною здоровя, профілактичні бесіди із пацієнтами, у кураторських групах студентів, з учнями та їх батьками

-           в районах області під час виїздів у райони, ЛПЗ Чернівецької області - співробітники кафедри (доц. Турубарова-Леунова Н.А., доц. Гречко С.І. та ін. згідно графіку).

-           профілактичні бесіди з учнями та їх батьками про ведення здорового способу життя у ліцеї № 5 - до кінця року, доцент Амеліна Т.М.

-           30 жовтня перед лікарями-кардіологами міста та області з доповіддю виступив д.мед.н., професор Л.Г. Воронков, керівник відділу серцевої недостатності Національного наукового центру «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеско» НАМН України, президент Української Асоціації спеціалістів з серцевої недостатності, д.мед.н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, ФР та СМ БДМУ В.К. Тащук про практичне застосування рекомендацій та тактику дії клініцистів. У роботі науково-практичної конференції взяли участь співробітники кафедри внутрішньої медицини, ФР та СМ БДМУ, лікарі Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, кардіологічних відділень поліклінік та лікарень міста і області.

-           Проводяться профілактичні бесіди із пацієнтами на серцево-судинні захворювання, що перебувають на стаціонарному лікуванні в ОККД та із пацієнтами в районах області (співробітники терапевтичних кафедр).

5.                     Друк та розповсюдження інформаційних листівки  та буклетів для населення

-           Розповсюдження серед пацієнтів пам’яток, буклетів, листівок по профілактиці гіпертонічної хвороби, інструкцій для правильного вимірювання артеріального тиску - усі співробітники кафедри. (співробітники терапевтичних кафедр університету).

 

 

Comments