Інформація про виконання

Санітарно-просвітницька робота клінічних кафедр 

за 2019 рік


Нарівні з навчальною, науковою та лікувально-консультативною роботою співробітники клінічних кафедр ведуть активну пропагандистську роботу з питань різних сфер життєдіяльності людини, образу життя, які спрямовані на забезпечення здоров’я, довголіття, наснаги від оточуючого середовища та життя. Дана робота включає різні форми та спрямування - прес-конференції, круглі-столи, акції, лекції, бесіди, заняття з питань здорового способу життя.

Санітарно-просвітницька робота співробітниками клінічних кафедр проводиться згідно плану, який  розробляється  на кожне півріччя. Це дає можливість ретельно контролювати етапи виконання даної роботи та проводити її систематизацію.

Кожні півроку проводиться аналіз проведеної роботи та готується розширений звіт ректору щодо проведення санітарно-просвітницької діяльності клінічних кафедр університету з наданням підтверджуючої первинної документації.

За 2019 рік була проведена достатня інформаційно-просвітницька робота, спрямована на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях.

Були проведені наступні методи санітарно-просвітницької роботи:

-        індивідуальний санітарно-просвітницький вплив у процесі прямого або посередкованого спілкування з пацієнтом, що дозволяє максимально враховувати індивідуальні особливості пацієнта.

Проводиться кожним співробітником кафедри під час консультацій та курацій хворих.

-        Санітарно-просвітницька консультація як форма прямого міжособистісного спілкування між лікарем і пацієнтом, яка використовувалась для повідомлення рекомендацій з питань здорового способу життя, первинної і вторинної профілактики захворювань, використання окремих предметів догляду за хворими, ліків тощо.

     Проводилась кожним співробітником кафедри під час консультацій та ку рацій хворих. 

-        методи групової санітарно-просвітницької інформації як диференційованого санітарно-просвітницького впливу на різні вікові, статеві і професійні групи населення у вигляді лекцій, доповідей у відділеннях баз клінічних кафедр університету.

-        Курсове гігієнічне навчання як цикл занять за спеціальними навчальними програмами за окремими групами населення з метою повідомлення певних медико-гігієнічних знань і вироблення практичних навичок, адекватних до інтересів осіб, що навчаються.

Проводилась в формі шкіл здоров’я під час виїздів у райони області.

-        методи масової санітарно—просвітницької інформації з використанням засобів масової інформації:

виступи на радіо,

виступи на телебаченні,

публікації в загальні пресі;

інші види санітарно-просвітницької роботи (підготовка та проведення круглих столів; проведення телемостів; лекції-бесіди в школах здоров’я, в ЗОШ, ДДЗ м. Чернівці та області; розповсюдження науково-популярних брошур, пам’яток, листівок; випуск санбюлетенів; підготовка та участь в благодійних акціях тощо).

За 2019 рік проведено 1101 інформаційне та санітарно-просвітницьких заходів (2018р – 1079), з них:

77 - виступів на телебаченні (2018р. – 71);

53 - виступи на радіо (2018р. – 64);

657 – публікацій у періодичній пресі та електронних ЗМІ (2018р. – 640);

314 - інші види санітарно-просвітницької роботи (2018р. – 304).

 

Інформація щодо проведених заходів постійно висвітлюється у періодичній пресі, на сайті університету та в електронних ЗМІ.

З метою підвищення рівня санітарно-просвітницької діяльності університету, надання відкритого доступу до інформації, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо профілактики та лікування різних захворювань було створено веб-сайт університету «Сторінки здоров’я».

Лікувальний відділ тісно співпрацює з групою по іміджевій політиці університету задля покращання інформаційно-просвітницької роботи серед населення краю та з метою висвітлення інформації про діяльність нашого навчального закладу у засобах масової інформації. Ця робота проводиться на належному рівні, і як результат всі заходи, які відбулися в університеті були висвітлені в друкованих, електронних ЗМІ та у випусках новин місцевих телеканалів.

Comments