Інформація про виконання

Санітарно-просвітницька робота клінічних кафедр 

за 2016 рік


Нарівні з навчальною, науковою та лікувально-консультативною роботою співробітники клінічних кафедр ведуть активну пропагандистську роботу з питань різних сфер життєдіяльності людини, образу життя, які спрямовані на забезпечення здоров’я, довголіття, наснаги від оточуючого середовища та життя. Дана робота включає різні форми та спрямування - прес-конференції, круглі-столи, акції, лекції, бесіди, заняття з питань здорового способу життя.

Санітарно-просвітницька робота співробітниками клінічних кафедр проводиться згідно плану, який  розробляється  на кожне півріччя. Це дає можливість ретельно контролювати етапи виконання даної роботи та проводити її систематизацію.

Кожні півроку проводиться аналіз проведеної роботи та готується розширений звіт ректору щодо проведення санітарно-просвітницької діяльності клінічних кафедр університету з наданням підтверджуючої первинної документації.

За 2016 рік була проведена достатня інформаційно-просвітницька робота, спрямована на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях.

Були проведені наступні методи санітарно-просвітницької роботи:

-         індивідуальний санітарно-просвітницький вплив у процесі прямого або посередкованого спілкування з пацієнтом, що дозволяє максимально враховувати індивідуальні особливості пацієнта.

Проводиться кожним співробітником кафедри під час консультацій та курацій хворих.

-    Санітарно-просвітницька консультація як форма прямого міжособистісного спілкування між лікарем і пацієнтом, яка використовувалась для повідомлення рекомендацій з питань здорового способу життя, первинної і вторинної профілактики захворювань, використання окремих предметів догляду за хворими, ліків тощо.

     Проводилась кожним співробітником кафедри під час консультацій та курацій хворих. 

-         методи групової санітарно-просвітницької інформації як диференційованого санітарно-просвітницького впливу на різні вікові, статеві і професійні групи населення у вигляді лекцій, доповідей у відділеннях баз клінічних кафедр університету.

-         Курсове гігієнічне навчання як цикл занять за спеціальними навчальними програмами за окремими групами населення з метою повідомлення певних медико-гігієнічних знань і вироблення практичних навичок, адекватних до інтересів осіб, що навчаються.

Проводилась в формі шкіл здоров’я під час виїздів у райони області.

-         методи масової санітарно—просвітницької інформації з використанням засобів масової інформації:

виступи на радіо,

виступи на телебаченні,

публікації в загальні пресі;

інші види санітарно-просвітницької роботи (підготовка та проведення круглих столів; проведення телемостів; лекції-бесіди в школах здоров’я, в ЗОШ, ДДЗ м. Чернівці та області; розповсюдження науково-популярних брошур, пам’яток, листівок; випуск санбюлетенів; підготовка та участь в благодійних акціях тощо).

За 2016 рік проведено  1006 інформаційних та санітарно-просвітницьких заходів, з них:

• 95 - виступів на телебаченні;

• 43 - виступи на радіо;

494 - публікацій у періодичній пресі та електронних ЗМІ;

374 - інші види санітарно-просвітницької роботи.

Інформація щодо проведених заходів постійно висвітлюється у періодичній пресі, на сайті університету та в електронних ЗМІ.

З метою підвищення рівня санітарно-просвітницької діяльності університету, надання відкритого доступу до інформації, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо профілактики та лікування різних захворювань було створено веб-сайт університету «Сторінки здоров’я». На сайті 79  тематичних рубрик, на яких розміщено інформаційні повідомлення з різної тематики. Найбільш актуальними для широкої загали населення залишаються питання артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, інсульту, цукрового діабету, питання сучасної контрацепції та медико-генетичне консультування, скринінгу раку молочної залози тощо. Інформація у тематичних рубриках постійно оновлюється.

Лікувальний відділ тісно співпрацює з групою по іміджевій політиці університету задля покращання інформаційно-просвітницької роботи серед населення краю та з метою висвітлення інформації про діяльність нашого навчального закладу у засобах масової інформації.

Ця робота проводиться на належному рівні, і як результат всі заходи, які відбулися в університеті були висвітлені в друкованих, електронних ЗМІ та у випусках новин місцевих телеканалів.

Були відзначені: Всесвітній день боротьби з онкологічними захворюваннями та Міжнародний день дітей, хворих на рак, Всесвітній день боротьби з глаукомою, Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз, День нефролога, Всесвітній день імунітету, Всесвітній День охорони здоров’я, Європейський тиждень імунізації, Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертензією, День пульмонолога, Всесвітній день травматолога, Всеукраїнський тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я, День захисту дітей, Всесвітній день зору та день сліпих, Всесвітній день боротьби з лімфомами, День алерголога, Всесвітній день дитини, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День Гідності та Свободи, День інвалідів тощо.


В рамках проведеннях комплексних заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофиідповідно до підпункту 2 пункту 2 доручення Прем’єр-Міністра України Яценюка А. від 21.12.2015р. № 47387/1/1-15 до постанови Верховної Ради України від 12.11.2015р. № 793-VIII «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»  та на виконання листів МОЗ України від 16.01.2016р. № 7.03-10/3145-15/876  та від 29.01.2016р. № 7.03-10/163-16/486) співробітниками  кафедр університету проведено наступні заходи:

– у 2016 році відповідно плану заходів щодо іміджевої політики БДМУ заплановано проведення круглих столів на теми: «Наслідки впливу аварії на ЧАЕС на структури нервової системи, корекція неврологічних розладів», «Чорнобиль – біль української землі», «Причини Чорнобильської трагедії. Наслідки. Прип'ять в наші дні...», «Вплив іонізуючого випромінювання на організм людини», «Чорнобиль – рана українського народу», «Раннє виявлення та профілактика жіночих онкологічних захворювань» тощо.

Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології проводила круглий стіл на тему: «Захворювання щитоподібної залози: сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики». В рамках круглого столу студенти БДМУ виступили з доповідями, присвяченими найбільш актуальним проблемам сучасної тиреоїдології: «Наявність природного дефіциту мікронутрієнтів в Україні», «Структура патології щитоподібної залози в Україні», «Анатомо-фізіологічні особливості щитоподібної залози», «Фізіологічна дія тиреоїдних гормонів», «Сучасні підходи до лабораторної діагностики щитоподібної залози», «Інструментальна діагностика тиреопатій різного генезу», «Йододефіцитні стани», «Діагностика йодного дефіциту», «Профілактика йододефіцитних захворювань згідно сучасних настанов», «Стандарти надання медичної допомоги при виникненні радіаційних аварій», «Аварійна йодна профілактика  при загрозі або виникненні ядерного інциденту».

– Спільно з КМУ «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» кафедра фтизіатрії та пульмонології організовувала та провела місячник по консультативному рентгенологічному профілактичному обстеженню (квітень, 2016р.) постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

–  26.04.2016 – Проведено зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

– Впродовж квітня проведено інформаційні слухання на факультетах університету на теми Міжнародного дня памяті Чорнобиля.

       Проведено тематичні бесіди з використанням презентації зі студентами університету, коледжу.

– Протягом 2016 року проводився прийом ліквідаторів ЧАЕС на базі Навчально-лікувального стоматологічного центру «Університетська клініка».

– Випуск санітарно-просвітницької наглядної документації на кафедрах університету на тему: «Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС» (квітень 2016р.).

– На кафедрі дерматовенерології проведено наступні заходи: тематичний виступ про вплив радіаційного випромінювання на шкіру для лікарів-слухачів на циклі ТУ “Актуальні питання дерматовенерології” (зав. кафедри, проф. Денисенко О.І.);  проведено круглий стіл та перегляд документального фільму “Трагедія Чорнобильської катастрофи” зі студентами 1 групи 4 курсу медичного факультету №4 спеціальності “Педіатрія” (доц. Гаєвська М.Ю.); зроблено тематичні повідомлення та проведено круглі столи зі студентами 4 курсу медичних факультетів №1, №2, №3 на теми: “Особливості перебігу дерматозів у ліквідаторів аварії на ЧАЕС” (доц. Перепічка М.П.), “Масштаби та наслідки Чорнобильської трагедії в Україні” (ас., к.мед.н. Гулей Л.О.), “Прояви променевої хвороби на шкірі” (ас., к.мед.н. Шуленіна О.В.), “Радіаційні ураження шкіри” (ас. Степан Н.А.), “Radiation sickness and skin” (ас. Карвацька Ю.П.).

– На 2016 рік проведено науково-практичних конференцій за тематикою:

Заходи включені до Реєстру МОЗ України на 2016 рік

-         Науково-практична конференція з міжнародною участю «Дефіцит вітаміну D та йоду:вплив на здоров'я та старіння людини» (21-22 квітня, м. Чернівці);

-         Науково-практична конференція «Горбунковські читання - 2016. Екологічний стан і здоров'я жителів міських екосистем» (5-6 травня, м. Чернівці);

-         Науково-практична конференція з міжнародною участю «Природничі читання» (19-20 травня, м. Чернівці);

-         Науково-практична конференція з міжнародною участю «Лікарі ХХІ століття. Міждисциплінарний підхід до діагностики та лікування» (25 травня, м. Чернівці).

 

Інформаційні повідомлення на сайті університету, публікації у періодичних видання та електронних ЗМІ.

В рамках Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я були проведені заходи:

Організувані виступи спеціалістів у засобах масової інформації з питань профілактики захворювань репродуктивної системи, здорового способу життя, панування сімї, безпечного материнства:

- Стаття в газеті «Буковинська правда» на тему: «Студенти-медики розповіли чернівчанам про важливість планування сім’ї» (ас. Маринчина І.М.);

- інформація на сайті Департаменту освіти  і науки ЧОДА  (ас. Маринчина І.М.);

- повідомлення щодо інформаційно-просвітницької акції «Майбутнє варто планувати» (ас. Маринчина І.М.);

- сайт БДМУ на тему: «Бар’єрні методи контрацепції» (проф. Кравченко О.В.);

- сайт БДМУ на тему: «Спланована вагітність – здорова дитина» (ас. Гошовська А.В.);

- сайт БДМУ на тему: «Здорова вагітність – здорова дитина» (ас. Печеряга С.В.);

- сайт БДМУ на тему: «Чим завинили ми перед лелеками» (доц. Бирчак І.В.);

-  сайт БДМУ на тему: «Ранні сексуальні зв’язки у підлітків причини і наслідки» (ас. Печеряга С.В.);

- сайт БДМУ на тему: «Майбутнє варто планувати» (ас. Маринчина І.М.);

- сайт БДМУ на тему: «Рання вагітність» (ас. Маринчина І.М.);

- на сайті «Сторінки здоровя» - «Дієтотерапія в плануванні вагітності» - (ас. Булик Т.С.).

Проведані «круглі столи» на теми: «Добробут сімї – міцна держава», «Репродуктивне здоровя», «Планування родини», «Безпечне материнство», «Відповідальне батьківство» тощо:

- із студентами 4 курсу на тему: «Планування сім’ї серед сексуально активної молоді» (ас. Маринчина І.М.);

- із студентами 5 курсу на тему: «Бар’єрний метод контрацепції» (Ас. Гошовська А.В.);

- із вагітними відділення патології вагітності пологового будинку №2  на тему: «Сучасна контрацепція після пологів» (доц. Юр’єва Л.М.);

- із вагітними та породіллями пологового будинку №2 «Відповідальне батьківство» (доц. Юр’єва Л.М.);

- З іноземними студентами  на тему: «Сучасні засоби контрацепції» (доц. Юр’єва Л.М.);

- із студентами 6 курсу на тему: «Все про сучасні методи контрацепції» (доц. Бирчак І.В.);

- із студентами 6 курсу на тему: «Безпечне материнство» (доц. Ясніковська С.М.);

- для лікарів – інтернів II року навчання «Преконцепційна підготовка у жінок із хронічними захворюваннями сечовидільної системи» (доц. Ринжук Л.В.);

- для лікарів - слухачів «Репродуктивне здоров’я молоді» (. Юзько О.М.);

- для лікарів – слухачів «Преконцепційна підготовка до вагітності» (доц. Рак Л.М.);

-  для лікарів – слухачів ПАЦ на тему: «Вплив ТОRCH – інфекції на репродуктивне здоровя»  (доц. Рак Л.М.);

- для лікарів-інтернів на тему: «Планування родини» ( проф. Каліновська І.В.);

- для лікарів слухачів циклу спеціалізації з дитячої гінекології на тему: «Репродуктивне здоров’я молоді» (ас. Боднарюк О.І.)

- круглий стіл - «Усвідомлене батьківство - щаслива сім'я» (ас. Гресько М.Д.).

Організовані та проведені семінари та акції з питань репродуктивного здоров’я, безпечного материнства та підтримки сім’ї:

-  Семінар на тему: «Гормональна контрацепція» для лікарів загальної практики – сімейної медицини» (доц. Дикусаров В.В.);

Лекції для студентів 4- 6 курсів на теми:

- «Контрацепція у жінок прекліматеричного віку»;

- «Невідкладна контрацепція», «Гормональне безпліддя, причини та наслідки»;

-  «Особливості контрацепції підліткового віку»;

- «Безпліддя асоційоване з ендометріозом».

● Були залучені громадські  організації волонтерів до проведення Всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я - проведена інформаційно-просвітницької акції «Майбутнє варто планувати» (ас. Маринчина І.М.).

В рамках Всесвітнього дня меланоми (на виконання листа Міністерства охорони здоров’я України від 18.04.2016 р. № 3.41-58/1488-16/9663 про проведення 22 квітня 2016 року заходів з нагоди Всеукраїнського Дня меланоми) кафедрою дерматовенерології проведено низку заходів, зокрема «День відкритих дверей для населення» (21-22 квітня 2016 р.) з метою обстеження на наявність ознак меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри (всього оглянуто і дерматоскопічно обстежено 56 осіб, з них 20 студентів та 36 мешканців м. Чернівці і області), зроблено тематичні виступи у засобах масової інформації щодо проблеми меланоми (завідувач кафедри, проф. Денисенко О.І., доц. Перепічка М.П., ас., к.мед.н. Шуленіна О.В.), проведено тематичні виступи на практичних заняттях зі студентами, круглі столи зі студентами-гуртківцями та лікарями-інтернами тощо). Співробітниками кафедри онкології та радіології в рамках санітарно-просвітницької роботи опубліковано статтю на тему: «Меланома: азбука поводження» (газета «Версії» № 17 від 28.04.2016 року).

Відповідно запланованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в рамках реалізації глобальної кампанії «Антибіотики: використовуйте обережно!» Другого Всесвітнього тижня  правильного застосування антибіотиків та на виконання листа Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2016 № 05.1-12-2144 співробітниками кафедр БДМУ проведено наступні заходи:

● Виступи спеціалістів університету  у засобах масової інформації:

- стаття на тему: «Системні антибіотики при піодерміях: використовуйте обережно» (сайт БДМУ в рубриці  «Дайджест» – проф. Денисенко О.І.)

- стаття на тему: «Раціональне застосування системних антибактеріальних засобів при піодерміях» (сайт БДМУ в рубриці  «Дайджест» – проф. Денисенко О.І.)

- стаття на тему:  «Застосування антибіотиків при лікуванні захворювань, що передаються статевим шляхом» (сайт БДМУ в рубриці  «Дайджест» – доц. Гаєвська М.Ю.);

- стаття на тему:  «Сучасні дані про ген стійкості до антибіотиків» (сайт БДМУ в рубриці  «Сторінки здоров’я» ас. Гулей Л.О.);

- стаття на тему:  «Ген стійкості до антибіотиків: що це?» (сайт БДМУ в рубриці  «Дайджест» – ас. Гулей Л.О.);

- стаття на тему: «Раціональне застосування місцевої антибіотикотерапії вугрової хвороби» (сайт БДМУ в рубриці  «Сторінки здоров’я» – ас. Шуленіна О.В.);

- стаття на тему: «Антибактеріальне мило: друг чи ворог?» (сайт БДМУ в рубриці  «Дайджест» – ас. Шуленіна О.В.);

- стаття на тему: «Антибактеріальне мило замініть туалетним» (сайт газети «Погляд» » – ас. Шуленіна О.В.);

- подано для опублікування на сайті БДМУ в рубриці «Дайджест» статтю на тему: «Проблема антибіотико-резистентності при застосуванні системних антибактеріальних засобів у комплексному лікуванні вугрової хвороби» - ас. Карвацька Ю.П.;

- подано до друку 2 статті у журнал «Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія»,

- стаття  на тему: «Пневмонії: сучасний погляд на стару проблему» - спецвипуск «Захворювання дихальних шляхів»;

- підготовлена та подана прес-секретарю університету статтю до публікації у періодичному виданні на тему: «Антибіотик: самолікування неможливе» (доц. Малкович Н.М.);

- на сайті університету - на тему: «Грип при вагітності» (доц. Бирчак І.В.);

- на сайті університету - на тему:  «Грип -  реальна небезпека» (доц. Бирчак І.В.).

- на сайті університету  - на тему:  «Антибіотики: використовуйте обережно» (ас. Венгловська, ас. Богачик Н.А.).

● Проведення «круглого столу»:

- з лікарями гінекологічного відділення на тему: «Раціональна антибіотикопрофілактика та антибіотикотерапія при гінекологічних оперативних втручаннях» (доц. Рак Л.М.);

- з лікарями гінекологічного відділення на тему: «Профілактика розвитку дисбактеріозу на тлі антибіотикотерапії» (ас. Боднарюк О.І.);

- з лікарями – слухачами ПАЦ «Вплив антибактеріальної терапії на стан плода» (доц. Косілова С.Є16.);

- з лікарями – слухачами ПАЦ «Сучасні підходи до профілактики кандидозу у жінок із запальними захворюваннями геніталій» (доц. Дикусаров В.В.);

- зі студентами VI курсу на тему: «Дискусія щодо необхідності проведення антибіотикопрофілактики» (доц. Ніцович І.Р., доц. Семеняк А.В.);

- зі студентами 6 курсу на тему: «Запальні захворювання жіночих статевих органів, методи лікування та профілактики. Раціональне застосування антибіотиків» (доц. Ніцович І.Р., доц. Семеняк А.В.);

- зі студентами 6 курсу на тему: «Післяпологові септичні стани, раціональне та правильне застосування антибіотиків» (доц. Ніцович І.Р.);

- з лікарями-курсантами ПАЦ «Пульмонологія», «Фтизіатрія», лікарями протитуберкульозного диспансеру «Стратегія безпечного застосування антимікробних засобів при неспецифічних запальних захворюваннях легень та туберкульозі» (співробітники кафедри фтизіатрії та пульмонології);

- зі студентами на тему «Facts on antimicrobial resistance»

(ас. Шуленіна О.В.);

- круглий стіл: кафедра дитячої хірургії спільно з асоціацією дитячих хірургів Чернівецької області (на базі КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» м. Чернівці);

- зі студентами 6 курсу на тему: «Шляхи подолання резистентності мікроорганізмів до сучасних антибактеріальних препаратів» (доц. Малкович Н.М.);

- з породіллями І акушерського відділення Пологового будинку №2 м. Чернівців на тему: «Антибіотики при грудному вигодовуванні» (доц. Ясніковська С.М.);

- з породіллями ІІ акушерського відділення Пологового будинку №2 м. Чернівців на тему: «Місцева терапія розладів вагінальної екосистеми – рекомендації жінкам, які годують груддю» (ас. Печеряга С.В.);

- з вагітними відділення патології вагітних Пологового будинку № 2 м. Чернівці на тему: «Чим небезпечне самостійне лікування антибіотиками під час вагітності?» (ас. Гошовська А.В.);

● Організація та проведення семінарів, лекцій, акцій тощо:

-  Семінар – колоквіум з лікарями-інтернами 1 року навчання «Антибіотикотерапія безсимптомної бактеріурії у вагітних:версії та контраверсії» (доц. Ринжук Л.В.);

- Семінар із студентами – гуртківцями «Фармакотерапія в акушерстві» (ас. Приймак С. Г.);

- Проведено дискусійний клуб зі студентами «Антибіотики: використовуйте обережно!» (кафедра фтизіатрії та пульмонології);

- Виступ з повідомленням на тему: «Антибіотики: використовуйте обережно!» під час читання лекції студентам 4 курсу мед.факультету № 2 (тема лекції «Алергодерматози» -  проф. Денисенко О.І.);

- Виступ з повідомленням на тему: «Антибіотики: використовуйте обережно!» під час читання лекції студентам 4 курсу мед.факультету № 1 (тема лекції «Алергодерматози» - доц. Перепічка М.П.);

- Виступила з повідомленням на тему: «Антибіотики: використовуйте обережно!» під час проведення практичного заняття з лікарями-інтернами 1-го року навчання зі  спеціальності «Дерматовенерологія»оц. Гаєвська М.Ю.);

- Проведено анкетування студентів 4 курсу медичних факультетів №1 та №2 на тему: «Що ви знаєте про стійкість до антибіотиків?» (ас. Шуленіна О.В.);

- Прочитана лекція, присвячена раціональній антибіотикотерапії в педіатрії з демонстрацією відеоролика «Антибіотики: використовуйте обережно» для лікарів-слухачів ЦТУ «Клінічна та лабораторна діагностика в педіатрії» (доц. Хільчевська В.С.);

- Проведено науковий семінар з лікарями акушерами-гінекологами жіночих консультацій № 1 та № 2, Глибоцької ЦРЛ на тему «Сучасні підходи до використання антибіотиків при мікст-інфекціях» (проф. Кравченко О.В.);

- Засідання студентського наукового товариства присвяченого Всесвітньому тижню правильного використання антибіотиків (доц. Бирчак І.В., доц. Юр’єва Л.М.);

- Науковий семінар з лікарями акушерами-гінекологами жіночих консультацій № 1 та № 2, Глибоцької ЦРЛ на тему: «Сучасні підходи до використання антибіотиків при мікст-інфекціях» (проф. Кравченко О.В.);

- Засідання студентського наукового товариства присвяченого Всесвітньому тижню правильного використання антибіотиків (доц. Бирчак І.В., доц.  Юр’єва Л.М.);

- Медична рада з лікарями акушерами-гінекологами пологового будинку №2 м. Чернівців на тему: «Сучасні підходи до використання антибіотиків в акушерстві та гінекології» (доц. Юр’єва Л.М.);

- Студентам медичного факультету №1 (групи № 5-6) було продемонстровано пізнавальний фільм про формування стійкості бактерій за умов нераціональної антибіотикотерапії (доц. Бобкович К.О);

- Прочитана лекція на тему: "Сепсис. Аспекти раціональної антибактеріальної терапії»,  хірургічне відділення № 1 ЛШМД м. Чернівці (кафедра хірургії № 2);

- Проведені бесіди із пацієнтами кардіологічного відділення Міської клінічної лікарні №3 м. Чернівці про правила прийому антибіотиків для максимальної оптимізації якості та вартості лікувального процесу;

- Проведено акцію санітарно-просвітницького характеру «Антибіотики використовуйте обережно». В рамках акції було надано роз’яснення для населення м. Чернівці та області, щодо небезпечності неконтрольованого застосування антибіотиків та самолікування (кафедра внутрішньої медицини, фіз.реабілітації та спортивної медицини.

● Проведення науково-практичних конференцій:

- Міжрегіональна НПК з міжнародною участю  «Проблеми діагностики та лікування захворювань органів дихання та їх коморбідності – реалії сьогодення» (кафедра фтизіатрії та пульмонології спільно з СТМО «Фтизіатрія»;

- Всеукраїнська НПК «Актуальні питання діагностики та лікування алергічних та неалергічних захворювань респіраторної системи у дітей, де висвітлювались питання раціональної антибіотикотерапії у дітей (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб);

- Проведена НПК «Проблеми впровадження доказової медицини в клінічну педіатрію»,  де обговорені питання в т.ч. раціональної антибіотикотерапії  у дітей (кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб);

- Проведена науково-методична конференція з лікарями акушерами-гінекологами Новоселицької ЦРЛ «Сучасні підходи до використання антибіотиків в акушерстві з метою профілактики антибіотико-резистентності» (проф. Кравченко О.В.);

-  Проведено НПК «Актуальні питання діагностики та лікування коморбідної патології внутрішніх органів» (сумісний захід Департаменту охорони здоров’я ЧОДА та БДМУ):

лекція «Обережно – антибіотики. Оптимізація антибіотикотерапії, шляхи подолання резистентності» - (доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб Чурсіна Т.Я.);

лекція «Токсичні пошкодження печінки в умовах формування кардіологічної патології» - (зав. кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації, спортивної медицини та фізичного виховання, проф. Тащук В.К.);

лекція «Сучасні аспекти діагностики та лікування функціональної та органічної патології товстої кишки» (зав. кафедри внутрішньої медицини та інфекційних хвороб, проф. Федів О.І.);

лекція «Особливості клінічного перебігу НАЖХП за коморбідності з кардіальною та цереброваскулярною патологією» - (зав. кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, проф. Хухліна О.С.);

лекція «Артеріальна гіпертензія: особливості корекції у пацієнтів із захворюванням ШКТ» - (зав. кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, проф. Ілащук Т.О.).

● Випуск санбюлетнів, флаєрів, листівок

- Випущені та розміщені у відділеннях ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» санбюлетні (плакати) для медичного персоналу та батьків на тему: «Стійкість до антибіотиків, що Ви можете зробити?»;

- Розроблені флаєри «Антибіотики: використовуйте обережно»,  які були поширені серед медичного персоналу, батьків та студентів кафедра педіатрії та дитячих інфекційних хвороб);

- Роздано інформаційні листівки пацієнтам гінекологічного відділення Пологового будинку № 2 про важливість своєчасних профілактичних оглядів як засобів попередження захворювань жіночої статевої сфери, що потребують лікування антибіотиками (ас. Маринчина І.М.).

В рамках підготовки та проведення Всесвітнього Дня охорони здоровя в університеті було проведено ряд тематичних заходів:

викладачі кафедри дерматовенерології взяли участь в профілактичній акції співробітників БДМУ «Життя та здоров'я - найбільші людські цінності» з обстеження населення міста у парку «Жовтневий», всього проконсультовано 26 осіб на різні дерматози.

У рамках Всесвітнього дня псоріазу у жовтні 2016 р. проведено низку заходів:       проведення тематичної лекції для лікарів-слухачів на ПАЦ з дерматовенерології (зав. кафедри, проф. Денисенко О.І.);    тематичні повідомлення для студентів медичних факультетів (викладачі кафедри); консультацію хворих на псоріаз із роздачею тематичних листівок-рекомендацій відносно профілактичних заходів з метою попередження розвитку загострень дерматозу, дотримання здорового способу життя, а також тематичних листівок-рекомендацій щодо дієтичного харчування хворих на псоріаз (доц. Перепічка М.П.);          Акцію зі студентами БДМУ до Дня боротьби із псоріазом (зав. кафедри, проф. Денисенко О.І., доц. Перепічка М.П.);      Акцію зі студентами-іноземними громадянами БДМУ до Дня боротьби із псоріазом (асистент, к.мед.н., Шуленіна О.В., куратор 47 групи 5 курсу ІІІ медичного факультету).

До дня алерголога студенти 5 курсу медичного та стоматологічного факультетів БДМУ провели анкетування та бесіди в школах міста. Студенти в ході опитування та під час бесід інформували відповідачів: чому виникає алергія, які продукти харчування викликають алергічні реакції найчастіше, які прояви алергії бувають і як вони перебігають,  як попереджати виникнення харчової алергії, чого слід уникати у харчуванні дітей та дорослих – алергіків.

До Всесвітнього дня профілактики остеопорозу  Впродовж тижня студентами 12 групи 6-го курсу під керівництвом доцента кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології Павлович Л.Б. проведено скринінг-анкетування мешканців міста Чернівці з метою виявлення серед населення ризику розвитку остеопорозу. Особам, у яких за даними опитування виявлено схильність до цього захворювання, було  рекомендовано звернутися до відповідних фахівців.

19 жовтня на кафедрі клінічної імунології, алергології та ендокринології відбувся круглий стіл з нагоди Всесвітнього дня профілактики остеопорозу, у якому взяли участь студенти та викладачі кафедри. Студенти 6 курсу виступили з повідомленнями «Обмін кальцію», «Остеопороз при ендокринних захворюваннях», «Лікування та профілактика остеопорозу». Всі доповіді викликали значний інтерес та жваву дискусію серед присутніх.

До Всесвітнього дня діабету

Напередодні Дня діабету було проведено анкетування населення з метою раннього виявлення цукрового діабету студентами 4 та 6 курсу БДМУ. 11 листопада співробітниками кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, Чернівецького обласного ендокринологічного центру, студентами БДМУ для жителів міста та області проведено акцію «Об‘єднаємося у боротьбі з діабетом», під час якої всім бажаючим було проведене визначення глюкози в крові із подальшою консультацією фахівців, які поширювали листівки з інформацію про цукровий діабет, тематичну літературу, а також проводили анкетування перехожих на предмет встановлення ступеня ризику цього захворювання.

З нагоди Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, професор Наталія Пашковська виступила на лікарській конференції у КМУ «Міська поліклініка №3» з лекцією «Діагностика та лікування цукрового діабету згідно сучасних клінічних настанов» та на обласному семінарі ендокринологів «Сучасні підходи до інсулінотерапії».

Також були проведені прямі ефіри по телебаченню завідуючою кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології БДМУ, професором Пашковською Н.В., присвячені проблемі цукрового діабету.

14 листопада співробітники кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології, Чернівецького обласного ендокринологічного центру та студенти БДМУ провели акцію у геріатричному пансіонаті м. Чернівці.  Всім пацієнтам було проведено скринінгове обстеження рівня глюкози в крові із подальшою консультацією ендокринологів. З мешканцями пансіонату проведені бесіди з питань профілактики та раннього виявлення цукрового діабету, поширена тематична література, а хворим на цукровий діабет презентовані фіточаї та допоміжні засоби для інсулінотерапії. Доцент Оленович О.А. прочитала лекцію для іноземних студентів на тему «Діабет в моїй країні».

Comments