Впровадження наукових розробок в практичну медицину

                                      ВПРОВАДЖЕННЯ


нових методів  діагностики та лікування Буковинським державним


медичним університетом у практику охорони здоров'я у 2015 році

 
        За результатами патентування у звітному 2015 році співробітниками нашого університету подано 63 заявки на корисну модель, отримано патентів - 69. Результатом удосконалення існуючих методів лікування, діагностики та профілактики є 103 посвідчення на раціоналізаторські пропозиції (табл.1). Таким чином предметом для впровадження в практику охорони здоровя була достатня кількість власних пропозицій (172).

Динаміка винахідницько-раціоналізаторської діяльності

Рік

Отримано патентів на корисну модель

Отримано посвідчень на раціоналізаторські пропозиції

2011

51

83

2012

107

172

2013

124

120

2014

92

126

2015

69

103

 

Динаміка патентування протягом року показує, що БДМУ  залишається в групі медичних вузів України з найбільшою кількістю заявок і отриманих патентів. Так, у виданні Українського інституту інтелектуальної власності України (Укрпатент) за 9 місяців 2015 року зазначено, що найактивнішими серед організацій Міністерства охорони здоров’я України» були:

-  Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця – 151 заявка (18,2% від загальної 

   кількості заявокподаних заявниками МОН України);

-    Харківська медична академія післядипломної освіти – 61 заявка (понад 7%);

-    Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького – 60 заявок (понад 7%);

-     Вінницький національний  медичний університет  ім.   М.І.Пирогова – 53 заявки (понад 6%);

-      Буковинський державний медичний університет – 50 заявок (6%);

-      Вищий державний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» - 46 заявок 

    (близько 6%);

-     Одеський державний медичний університет – 46 заявок (близько 6%);

-     Запорізький державний медичний університет – 40 заявок (близько 5% від загальної кількості заявок,

    поданих заявниками цього міністерства).

Таким чином, у 2015 році виникло пожвавлення патентування серед медичних вузів України в порівнянні з 2014 роком.


У додатку 12 видання "Промислова власність у цифрах" (2016р.) висвітлено рейтинг закладів «Освіта» за результатами патентної активності за 2015 р., в якому Буковинський державний медичний університет за кількістю заявок (63) серед вищих медичних навчальних закладів посів 6-7 сходинку. Попереду опинилися: Національний медичний університет ім.. О.О.Богомольця (205 заявок), Львівський національний медичний університет ім. Д.Галицького (83 заявки), Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова (72 заявки), Харківська медична академія післядипломної освіти (72 заявки), Одеський державний медичний університет (71 заявка), Харківський національний медичний університет (67 заявок).

Проте, важливим результатом для БДМУ за звітний період є 15 позиція у рейтингу підприємств та організацій
України, які отримали найбільшу кількість патентів на винаходи і корисні моделі у період 2011-2015 рр. (додаток 20).
У цьому ж рейтингу за кількістю отриманих патентів у період 2011-2015 рр. БДМУ серед вищих медичних навчальних закладів посідає почесне четверте місце, тобто входить у ТОП-5 найбільш активних навчальних закладів МОЗ України. 

Отримавши патент на корисну модель чи винахід, можна здійснити ефективні форми впровадження, які мають інформаційний супровід і можуть бути використані лікарями всієї України.


Динаміка високоефективних форм впровадження


Роки

Методичні рекомендації

Інформаційні

листи

Нововведення (Реєстр галузевих нововведень)

2011

4

15

4

2012

-

12

18

2013

1

17

22

2014

6

30

31

2015

10

20

35

 

За даними МОЗ України вказані форми впровадження за п’ятибальною системою мають найбільшу оцінку практичних лікарів: методичні рекомендації – 4,76; інформаційні листи – 4,6; в той час: курси інформації і стажування – 3,53; публікації науковців в журналах та збірниках – 2,57; виставки різних рівнів – 2,52.


Участь клінічних кафедр БДМУ у впровадженні передових технологій у лікувальних закладах різного рівня у 2015 році (за актами впроваджень)


№ п/п

Назва кафедри, курсу

 

 

 

 

 

Кількість

впроваджень

заплановано/

здійснено у 2015

Запроваджено

в тому числі

методів

Отрима-но

актів впрова-

дження

Заплано-вано впрова-джень на 2016 рік

діагностики

лікування

профілактики

1

Акушерства і гінекології

12/52

7

38

7

2162

15

2

Акушерства, гінекології та перинатології

17/16

9

6

1

173

18

3

Анестезіології та реаніматології

10/10

3

6

1

10

12

4

Внутрішньої медицини

10/12

3

7

2

21

10

5

Внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

10/18

2

-

16

33

14

6

Внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини

5/10

2

6

2

19

6

7

Дерматовенерології

10/26

6

18

2

26

15

8

Дитячої хірургії та отоларингології

6/7

1

6

-

15

6

9

Догляду за хворими та вищої медсестринської освіти

4/3

1

2

-

3

3

10

Загальної хірургії

2/7

-

7

-

23

3

11

Інфекційних хвороб та епідеміології

5/14

1

13

-

37

8

12

Клінічної імунології, алергології та ендокринології

5/10

2

8

-

30

6

13

Нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім.С.М.Савенка

22/26

-

26

-

54

21

14

Онкології та медичної радіології

2/2

-

2

-

12

7

15

Ортопедичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

16

Офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського

3/1

-

1

-

1

2

17

Педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

10/21

5

14

2

38

18

18

Педіатрії та медичної генетики

10/8

1

7

-

17

4

19

Педіатрії, неонаталогії та перинатальної медицини

5/3

3

-

-

3

3

20

Пропедевтики внутрішніх хвороб

4/7

1

5

1

12

6

21

Сімейної медицини

3/4

1

-

3

4

4

22

Терапевтичної стоматології

1/1

-

1

-

1

1

23

Травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій

4/19

-

19

-

31

5

24

Фтизіатрії та пульмонології

7/13

2

10

1

61

5

25

Хірургії

4/4

-

2

2

4

4

26

Хірургії та урології

3/3

-

3

-

3

1

27

Хірургічної та дитячої стоматології

2/1

-

1

-

1

1

ВСЬОГО за 2015 рік

178/299

60

199

40

795

199

ВСЬОГО за 2014 рік

183/321

73

223

25

967

178


     
   Всі клінічні кафедри взяли участь у впровадженні наукових здобутків у практику охорони здоров’я. Аналізуючи  результати, необхідно зазначити, що планувалось впровадити 178 пропозицій, проте впроваджено 299. Отримано 795 актів впровадження, що менше (понад 200 актів), як у 2014 році (967). Ця тенденція може посилюватися, оскільки впровадження за актами впровадження для кафедрального та індивідуального рейтингів додаткових балів не несуть. Було б справедливим оцінити впровадження в базових лікувальних установах хоча б в 1 бал, а впровадження в інших регіонах України – оцінити не менше 2 балів. Географія впроваджень залишається широкою: міста Київ, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Одеса, Львів та інші.

Джерелами для впровадження були: патенти – 66; інформаційні листи – 8; нововведення – 12; раціоналізаторські пропозиції – 17; власні друковані праці – 142; з інших друкованих робіт - 54.

Структура розробок: а) методи діагностики – 20 %; б) методи лікування – 67%; методи профілактики – 13%.

Левову частку, біля 80% впроваджень, становлять впровадження власних здобутків: патенти, рацпропозиції, нововведення, друковані праці (кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), загальної хірургії (зав. проф. Польовий В.П.), педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), педіатрії та медичної генетики (зав. проф. Сорокман Т.В.), травматології, ортопедії, нейрохірургії та медицини надзвичайних ситуацій (зав. проф. Васюк В.Л.), фтизіатрії та пульмонології (зав.проф. Тодоріко Л.Д.), хірургії (зав. проф. Полянський І.Ю.) та ін.

Передові технології з відкритих джерел (запозичені методики) становлять – 20 %.

За місцем отримання актів про впровадження:

А) Базові лікувальні заклади – 26 % (кафедри: травматології, ортопедії, та нейрохірургії (зав. проф. Васюк В.Л), дерматовенерології (зав. проф. Денисенко О.І.), акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), анестезіології та реаніматології (зав. проф. Коновчук В.М.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко  Л.Д.)  та ін.

Б) Лікувальні установи м.Чернівці та Чернівецької області – 52 %

(кафедри: акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.),  фтизіатрії та пульмонології  (зав. проф. Тодоріко  Л.Д.), внутрішньої медицини (зав. проф. Федів О.І.)  та ін.

         В) Лікувальні заклади інших регіонів України – 22% (кафедри: педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.), інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.), внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.), акушерства та гінекології (зав. проф. Юзько О.М.), акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.), фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) та ін.

 

Найбільшу кількість впроваджень і актів впровадження отримали кафедри: акушерства, гінекології та перинаталогії (зав. проф. Кравченко О.В.) – 16/173, акушерства та гінекології  (зав. проф. Юзько О.М.) – 52/162, фтизіатрії та пульмонології (зав. проф. Тодоріко Л.Д.) – 13/61, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології (зав. проф. Пашковський В.М.) – 26/54, педіатрії та дитячих інфекційних хвороб (зав. проф. Колоскова О.А.) – 21/38, інфекційних хвороб та епідеміології (зав. проф. Москалюк В.Д.) – 14/37, внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб (зав. проф. Хухліна О.С.) – 18/33, клінічної імунології, алергології та ендокринології (зав. проф. Пашковська Н.В.) – 10/30.  

Висновки:

1.     Буковинський державний медичний університет має значний потенціал і резерв для впровадження високоефективних форм впровадження – методичних рекомендацій, інформаційних листів, нововведень з огляду на динаміку отримання патентів на винаходи і корисні моделі (366 за 2011-2015 рр.).

2.     На етапі впровадження в медичну практику результатів інноваційного процесу на основі патентів кожній клінічній кафедрі необхідно взяти за пріоритет оформлення високоефективних форм впровадження – інформаційних листів, нововведень та методичних рекомендацій.

3.      При впровадженні досягнень медичної науки в практику у формі актів впровадження джерелом інформації переважно мають бути методичні рекомендації, інформаційні листи та нововведення, а не патенти, рацпропозиції та друковані роботи.

4.     Оскільки впровадження за актами впровадження для кафедрального та індивідуального рейтингів додаткових балів не несуть, було б доцільно оцінити - впровадження в базових лікувальних установ в 1 бал, а впровадження в інших регіонах України – в 2 бали. Це сприяло б більш активному впровадженню в практику прогресивних технологій.
        

ĉ
Лікувальний відділ (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
6 жовт. 2015 р., 23:27
Comments