Головна

За роки існування наш навчальний заклад зробив вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та медичної науки в Україні і став сьогодні справжньою кузнею підготовки медичних кадрів та одним із центрів медичної науки західного регіону України. 

         Становлення і розвиток університету, його медичного потенціалу пов'язані з іменами ректорів: доцента Д.С.Ловлі, доцента М.Б.Маньковського, професора М.М.Ковальова, доцента О.Д.Юхимця, професора В.К.Патратія. Вагомий внесок для створення і розвитку клінічних шкіл зробили завідувачі кафедр Є.Р.Цитрицький, І.І.Федоров, О.Ю.Мангейм, С.П.Закривидорога, М.М.Зотін, З.Н.Гржебін, В.Л.Хенкін, Л.І.Роман, Б.А.Пахмурний, П.М.Гудзенко, О.С.Сокол, С.А.Кац, Г.А.Троян, О.О.Волощук, Л.С.Клочкова, П.С.Драчук, відомі вчені Б.Д.Радзіховський С.М. Савенко, Г.Ю.Маліс, Я.Д.Кіршенблат, М.Г.Туркевич та інші. В університеті сформувалися відомі в Украіні школи ендокринологів (М.М.Ковальов, Н.М.Шинкерман, БВ.Роднянський, Я.Д.Кіршенблат), гастроентерологів (Н.Б.Шупак, В.А.Трігер, О.О.Волощук, О.І.Самсон), патології центральної нервової системи (С.М.Савенко, Г.Ю.Маліс, І.К.Владковський), дослідження, джерел мінеральних вод Буковини (Ф.В.Лапшин). 

        Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з пріоритетних складових обсягу обов’язків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров'я населення України. 

        Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 31 клінічній кафедрі, які розміщуються в лікувально-профілактичних і спеціалізованих медичних закладах, підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я Чернівецької міської ради та Департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 55 професорів, 76 докторів медичних наук, 170 доцентів та 246 кандидатів медичних наук. На клінічних кафедрах працює 363 клініциста. З них: мають вищу атестаційну лікарську категорію 238 співробітників, першу – 34, другу – 33, сертифікати лікаря-спеціаліста мають 58 співробітників.             

53 співробітника клінічних кафедр БДМУ є обласними позаштатними спеціалістами та консультантами Департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА та управління охорони здоров'я Міської ради. 15 співробітників університету мають звання "Заслужений лікар України".

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я міської ради, постійно проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів при надзвичайних станах.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров'я Буковини, є різноманітною і багатопланової. Вона включає в себе: консультативну роботу, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я по всім спрямування – проведення ТУ, циклів стажування, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, медичних нарад лікарів базових закладів, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Спільна робота кафедр та органів практичної охорони здоров'я сприяє як підвищенню кваліфікації лікарів первинної ланки охорони здоров'я, так і підвищенню якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області.

    Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у закладах практичної охорони здоров’я, а саме: в 17 закладах обласного підпорядкування, 7 - міського підпорядкування та 15 - спеціалізованих закладах та приватної форми власності.

     Співробітники клінічних кафедр тісно співпрацюють з лікарськими товариствами (асоціаціями) з метою більш тісної координації щодо проведення з’їздів та конференцій, навчальних та наукових семінарів, майстер-класів тощо. Університет спільно з асоціаціями та товариствами розробляє та удосконалює вже існуючі стандарти діагностики і лікування, протоколи надання медичної допомоги, реалізації державної політики у сфері виконання Національних державних та реґіонарних програм. 

     Не менш важливим у роботі клінічних кафедр є ведення санітарно-просвітницької роботи, спрямованої на підвищення обізнаності та компетентності громадян щодо діяльності системи охорони громадського здоров’я на центральному та місцевому рівнях. 

       Серед населення Буковинського краю постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань профілактики захворювань, пропаганди здорового способу життя, планування сім’ї шляхом проведення бесід, лекцій, виступів на радіо, телебаченні, випуску санітарних бюлетенів тощо. 

        Колективами клінічних кафедр в середньому за рік проводяться біля 100 тис. консультацій та  більше 6 тис. операційних втручань та асистенцій.

       Поєднання клінічної, наукової та освітньої діяльності багатопрофільного закладу охорони здоров’я ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» за умови максимального використання потенціалу Буковинського державного медичного університету стало підґрунтям для створення на базі ЧЛШМД університетських центрів: 

- обласний центр ендоурології та літотрипсії, 

- обласний центр ендоскопічної хірургії, 

- центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії, 

- обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету, 

- обласний центр термічних, нейротрофічних уражень та дермопластики, 

- обласний центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта

- кабінет УЗД НЛЦ "Університетська клініка"

Окрім того, у БДМУ створені та функціонують:

- центр малоінвазивної хірургії та гінекології, 

- ендоскопічної урології, 

- навчально-лікувальний центр "Університетська клініка",

- медичний консультативний центр БДМУ

       Навчально-лікувальний стоматологічний центр «Університетська клініка» є навчально-науково-лікувальним підрозділом Буковинського державного медичного університету і створений на базі кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології. Основними завданнями Центру є: проведення лікувально-діагностичного процесу; забезпечення навчального процесу з використанням нових форм та методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я; навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, аспірантів, післядипломної підготовки; перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів; надання платної стоматологічної допомоги населенню; проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хворих; експертна оцінка результатів наукових досліджень; апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо. Постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року Центр внесено до переліку закладів охорони здоров'я України з правом надання платних послуг населенню. Функціонує сайт клініки. Інформація про діяльність також розміщується у соціальних мережах Facebook, Instagram та ін. Всі працівники клініки зареєстровані в електронній системі eHealth. Лікарі постійно беруть участь у різноманітних акціях, відвідують дитячі будинки, активно займаються волонтерством.

     З 2017 року в університеті функціонує Медичний консультативний центр (МКЦ БДМУ) HELSI - це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей. МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру професорського складу нашого медичного університету. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація хвороб.  На виконання Постанови КМУ від 16.02.2022 року № 126 БДМУ приєднаний до Електронної системи охорони здоров’я. Створено 7 місць надання медичних послуг: кафедра стоматології дитячого віку (Чернівці, вул. Руська, 87 та вул. Винниченка, 119); кафедра ортопедичної стоматології (Чернівці, вул. Марка Вовчка, 2 та вул. Фастівська, 20); хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Чернівці, вул. Старицького, 1 та вул. Головна, 137); навчально-лікувальний центр «Університетська клініка» (Чернівці, вул. Руська, 87). Створено 18 профілів співробітників Навчально-лікувального центру «Університетська клініка». У консультативному центрі задіяно 262 консультанти з числа провідних спеціалістів університету. За період роботи МКЦ БДМУ проведено більше 30 тисяч консультацій.

        В 2016 році в університеті створена навчально-наукова лабораторія (наказ від 26.12.2016р. № 14-0). Лабораторія володіє свідоцтвом про підтвердження технічної компетентності з правом на проведення імунологічних та біохімічних досліджень та відповідає критеріям атестації й атестована на право проведення вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології. Персонал лабораторії складається із висококваліфікованих лікарів та наукових співробітників, оснащена сучасними автоматичними аналізаторами, які підтвердили свою високу точність та безумовну якість проведення вимірювань в багатьох діагностичних лабораторіях світу. Лабораторія проводить загальноклінічні, біохімічні, цитологічні, алергологічні, онкологічні, гормональні, генетичні – ПЛР-діагностика, імуногістохімічні дослідження. Налагоджено співпрацю з такими медичними закладами міста, як ТОВ "Інститут скринінгу раку", ТОВ "ЛІСОД БУКОВИНА", клінікою персоніфікованої медицини "НАТУРЕЛЬ", медичним центром "БАЗИСМЕД".

    Завдячуючи спільному пошуку варіантів прийняття рішень по багатьом питанням, які виникають у процесі лікувальної діяльності серед практичних лікарів та співробітників клінічних кафедр, створюються умови для плідної співпраці, яка спрямована на зміцнення здоров’я населення Буковинського краю. Конструктивний, діловий та дружній підхід між науковим потенціалом університету та практичною охороною здоров’я і в подальшому буде кріпнути та розвиватися.