Клінічна робота співробітників

       Лікувально-консультативна та діагностична робота                         клінічних кафедр університету у 2022 році


Лікувально-консультативна разом з навчальною, науковою та виховною роботою є однією з головних складових обсягу обов’язків професорсько-викладацького складу клінічних кафедр університету. Вона спрямована перш за все на виконання завдань, визначених концепцією розвитку охорони здоров’я населення України та Буковинського краю.

 Лікувально-консультативна робота в університеті здійснюється у відповідності до Законів України: «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», «Про екстрену медичну допомогу», «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII, «Про освіту» (із змінами і доповненнями) від 05.09.2017 № 2145-VIII, Постанов КМУ та наказів МОЗ України «Про порядок проведення атестації лікарів» (від 22.02.2019р. № 446), «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 22 лютого 2019 року N 446» (від 18.08.2021р. № 1753 та від 24.03.2022р. № 520), «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я», «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги», «Про затвердження Типового положення про університетську клініку вищого навчального закладу (закладу післядипломної освіти), державних та цільових програм, Положення про організацію лікувально-діагностичної роботи клінічних кафедр БДМУ.

Лікувально-консультативна робота здійснюється в університеті на 31 клінічній кафедрі. Потужний потенціал професорсько-викладацького складу клінічних кафедр складають 55 професорів, 76 доктора медичних наук, 170 доцентів та 246 кандидатів медичних наук.

Сумарно на клінічних кафедрах працює 363 клініциста. З них: мають вищу атестаційну лікарську категорію 238 (65,6%) (2021р. - 245 що склало 64,5%),  першу – 34 (9,4%) (2021р. - 35 (9,2%), другу – 33 (9,1%) (2021р. - 31 (8,2%),  сертифікати лікаря-спеціаліста мають 58 (15,97%) (2021р. - 69 чол., (18,15%).

15 співробітників університету мають звання «Заслужений лікар України».

Підтвердженням високо професійного рівня викладачів університету є призначення 53 співробітника клінічних кафедр БДМУ експертами та консультантами Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА та Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради. 118 (32,5%) співробітників клінічних кафедр університету внесені до реєстру лікарів НСЗУ.

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА, беруть участь у засіданнях колегії ДОЗ ЧОДА та управління охорони здоров’я міської ради, постійно проводять роботу з питань реформування та розвитку медицини в області. Є постійними учасниками в організації та проведенні комплексних заходів при надзвичайних станах.

Професорами та доцентами згідно графіку проводяться клінічні обходи хворих, консультативні прийоми в поліклініках та огляди хворих у стаціонарах лікувально-профілактичних закладів. Виконується великий обсяг організаційно-методичної роботи: виїзди у районні лікувально-профілактичні заклади, рецензії історій хвороб, робота в експертних та атестаційних комісіях, проведення конференцій та ін. Значна лікувально-профілактична робота здійснюється викладачами клінічних кафедр під час літньої виробничої практики.

Лікувально-консультативна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі практичної охорони здоров’я Буковини, є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе окрім консультативної роботи, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я за всіма спрямуваннями – проведення ТУ, циклів стажування, лекцій з актуальних проблем, організація і проведення науково-практичних конференцій, випуск методичних рекомендацій, експертна оцінка в веденні хворих тощо. Важливим розділом спільної лікувально-профілактичної роботи клініцистів університету та лікарів практичної охорони здоров’я є консультативна та науково-методична робота у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я. Вона систематично проводиться у базових та позабазових установах, у поліклініках міста та області.

За 2022 рік співробітниками клінічних кафедр проведено 103474 консультацій у лікувально-профілактичних закладах міського та обласного підпорядкування, з них: в базових установах – 74460 консультацій, в поліклініках – 12326,  в позабазових установах – 13590, в районах області – 3098. Зроблено діагностичних досліджень (УЗД, ЕКГ, КТГ, ВЕМ, інвазивні маніпуляції тощо) – 7052, ведення хворих співробітниками університету - 7434 хворих, проведено 4507 операційних втручань, 1517 асистенцій; прийнято пологів – 18.

У зв’язку з введенням воєнного стану на території України та великою кількістю осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання та з метою недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації, наказом по університету «Про надання консультативної допомоги співробітниками БДМУ внутрішньо переміщеним особам» від 10.05.2022 року № 164-Адм затверджено список консультантів (52 особи) з числа співробітників клінічних кафедр БДМУ для надання консультативної допомоги біженцям та внутрішньо переміщеним особам. Консультативна робота проводилась за графіком кожного дня в медичному пункті гуртожитку № 4 БДМУ. 

        Відповідно Договору про співпрацю між ОКНП «Чернівецький обласний перинатальний центр» Чернівецької обласної ради (від 11.01.2022 року) та на підставі листа в.о. генерального директора з метою забезпечення закладу консультантами з числа фахівців клінічних кафедр БДМУ наказом по університету призначено 16 співробітників клінічних кафедр консультантами за окремими спеціальностями в ОКНП «Чернівецький обласний перинатальний центр».

         Станом на 31.12.2022 року між БДМУ та закладами практичної охорони здоров’я обласного підпорядкування (13 комунальних підприємств) укладено договори оренди, по виплаті комунальних послуг та співпраці.

Ведеться робота щодо аудиту наявних площ клінічних кафедр університету та їх ефективного використання.

Продовжено термін дії договорів з закладами практичної охорони здоров’я міського підпорядкування на період дії воєнного стану в Україні.

В результаті багаточисельних перемовин з міською владою на період з 01.10.2022 року і до скасування дії воєнного стану надано орендну знижку у розмірі 50% від встановленої договорами місячної орендної плати за всіма цільовими призначеннями використання нерухомого майна комунальної власності Чернівецької міської територіальної громади.

Підписані договори про співпрацю між БДМУ та

-   Шведсько-Українським медичним центром «ANGELHOLM»;

-   Товариством з обмеженою відповідальністю «БАЗИСМЕД» (з можливістю безоплатного використання площ закладів для проведення навчального процесу окремими кафедрами університету);

-    Національним інститутом серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова;

-     Державною установою «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»;

-     Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр відновлення зору «ВІЗІУМ»;

-      Центром мікрохірургії ока «Ваш Зір».

   Ведуться перемовини щодо укладання договору між БДМУ та Державною установою «Територіальне медичне об`єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області» про можливе використання приміщень лікарні (з поліклінікою) для розміщення клінічних кафедр університету.

     Досягнуто домовленості щодо підписання договору про співпрацю між БДМУ та Чернівецьким обласним комунальним підприємством «Бальнеологічний санаторій Брусниця».

 

Заклади практичної охорони здоров’я, де співробітниками клінічних кафедр проводилась консультативна робота за договорами про співробітництво:

-         Медичний центр лікування безпліддя;

-         Обласний центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи;

-         Чернівецький обласний центр служби крові;

-         Обласне комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»;

-         Військовий госпіталь № 376 м. Чернівці;

-         ТОВ «Центр травматології та ортопедії»;

-         КНП «Міська поліклініка № 2»;

-         Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча поліклініка»;

-         Багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей;

-         Чернівецький обласний наркологічний диспансер;

-         Комунальне некомерційне підприємство «Хотинська районна лікарня».

Підвищення лікарської кваліфікації. Планування й організація роботи по підвищенню лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету у лікувальному відділі постійне і дає дієвий ефект. Введена комп’ютерна система обліку та контролю направлення та отримання категорій, терміну дії на кожного співробітника. Ксерокопії посвідчень про проходження підвищення кваліфікації та посвідчення про атестацію в Центральній атестаційній комісії поступають в відділ кадрів та в лікувальний відділ.

Організаційні питання процедури представлення звітних матеріалів та ксерокопій посвідчень у лікувальний відділ та відповідно у відділ кадрів розглянуті на засіданні Клінічної ради (протокол № 1 від 08.02.2011р.), де були сформульовані чіткі організаційні моменти проведення даної процедури.

Незважаючи на введення в країні воєнного стану, деякі викладачі клінічних кафедр протягом року продовжили підвищувати фаховий рівень за рахунок проходження курсів підвищення лікарської кваліфікації, стажування, проходження циклів тематичного удосконалення.

За 2022 рік пройшли:


Стажування за кордоном

Співробітники БДМУ прийняли участь в україно-латвійському проекті щодо реалізації програми реабілітації пацієнтів після ампутації кінцівок. Професор Оксана ПОЛЯНСЬКА та доцент Петро КОВАЛЬЧУК відвідали з 7 по 11 листопада 2022 року Республіканський реабілітаційний центр VAIVARI (Юрмала, республіка Латвія). Під час стажування відбувся обмін досвідом з колегами з різних лікувальних закладів України та Литви, щодо реалізації програм реабілітації  пацієнтів після ампутації кінцівок, а також забезпечення технічними засобами. Знайомство з новими технологіями, які використовуються при реабілітації пацієнтів, дадуть можливість доносити інформацію для студентів, лікарів інтернів та лікарів слухачів, запроваджувати нові методики реабілітаційних програм та ефективно відновлювати втрачені функції.

Послідовно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого  2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні», пункт 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затверджене постановою КМУ від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови КМУ від 24 січня 2020 року № 90), та  з призначенням забезпечення надання платіжної, безперервної допомоги населенню в умовах військового стану, наказом МОЗ від 04.08.2022 року № 1415 «Про особливості атестації працівників сфери охорони здоров’я та продовження терміну дії сертифікатів спеціаліста, посвідчень про кваліфікаційну категорію в період воєнного стану» призупинено проведення атестації на присвоєння (підтвердження) кваліфікаційних категорій лікарям (провізорам), атестації на підтвердження звання спеціаліста…  на період дії воєнного стану в Україні. Проведення атестації буде поновлено через 60 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

    Термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста, який спливає у період дії воєнного стану, та посвідчень лікарів про кваліфікаційну категорію, які планували пройти атестацію протягом року після закінчення п’ятирічного строку, з дати попередньої атестації, продовжується на 1 рік.

Згідно наказів по університету від 11.03.2022 року № 85-Адм, від 14.06.2022 року № 212-Адм, від 14.06.2022 року № 213-Адм, від 14.10.2022 року № 426-Адм продовжено термін дії посвідчень про кваліфікаційну категорію та сертифікатів лікаря-спеціаліста 133 співробітникам клінічних кафедр університету на один рік. 


Робота Університетських центрів

Обласний Центр ендоурології та літотрипсії (наказ від 25.01.2011 року № 30/02-о) надає спеціалізовану планову допомогу хворим урологічного профілю відповідно до переліку захворювань і об’єму оперативних втручань та невідкладну урологічну допомогу дорослим жителям області та жителям м. Чернівці цілодобово. В екстрених та планових випадках (сечокам’яна хвороба) центр надає допомогу дітям області та м. Чернівці шляхом дистанційного ударно-хвильового дроблення конкрементів.

Організаційно-методичне керівництво центру доручено завідуючому відділення урології ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» Арійчуку І.К. та завідувачу кафедри урології та нейрохірургії БДМУ професору Федоруку О.С.

В травні 2011 року центр обладнаний сучасним апаратом для дистанційної літотрипсії (дроблення) Duet Magna фірми Direx Group (Ізраїль) з блоками ультразвукової та рентген-діагностики. В листопаді 2018 року центр обладнаний сучасним апаратом для біполярної коагуляції та фіброуретерореноскопом.

За звітній період в центрі:

·  Прооперовано 2091 хворих.

·  Трансуретральних резекцій простати та сечового міхура – 708.

 

Показники діяльності та оперативна активність центру 

Таблиця1.docx

Лапароскопічні оперативні втручання

Таблиця 2.docx

Впровадження нових технологій дало змогу покращити надання допомоги хворим з сечокам’яною хворобою. Велика кількість хворих не потребує матеріальних затрат для виїзду за межі області для лікування. Значно зменшився термін непрацездатності хворих із сечокам’яною хворобою (в середньому 1 випадок складає 6 днів). В той же час, кількість лапароскопічних операцій на органах сечостатевої системи збільшується (37 операцій за рік). З 2020 року започатковано нову опцію в лікуванні сечокамʼяної хвороби - перкутанну нефролітотрипсію. На даний час є тенденція до зростання відсотку перкутанних ендоурологічних втручань при патології нирок.

 

З метою надання медичної допомоги хворим з хірургічними захворюваннями панкреатобіліарної системи створено Обласний центр ендоскопічної хірургії  на базі 1-го хірургічного відділення ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» (спільний наказ ДОЗ ЧОДА та БДМУ від 08.09.2014 року № 57/03-О).

Спільне організаційно-методичне керівництво Центром забезпечують: завідувач кафедри хірургії № 2 БДМУ, професор Шкварковський І.В. та завідувач хірургічним відділення № 1 Філіпець О.І.

Проф. Шкварковський І.В. пройшов курси тематичного удосконалення по ендоскопічній хірургії панкреатобіліарної ділянки  (на базі хірургії та ендоскопічної хірургії ЛНМУ ім. Д.Галицького); пройшов первинні курси спеціалізації  по ендоскопії (на базі хірургії та ендоскопічної хірургії ЛНМУ ім. Д.Галицького).

Центр надає спеціалізовану медичну допомогу хворим хірургічного профілю із механічною жовтяницею різної етіології, біліарним панкреатитом, холедохолітіазом, утвореннями підшлункової залози, гострим холангітом, кістами підшлункової залози, дисфункцією сфінктера Одді, стенозом великого дуоденального сосочка, стриктурами і норицями жовчовивідних шляхів та пухлинами дуоденального сосочка, що направлені фахівцями інших лікувально-профілактичних закладів та звернулись самостійно, з дотриманням стандартів, протоколів та нормативів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України. Центр впроваджує в практику сучасні методи діагностики та лікування зазначених патологій та категорій хворих, приймає участь в розробці та впровадженні локальних протоколів лікування хворих, що потребують малоінвазивного ендоскопічного лікування, надає консультативну допомогу міським та районним підрозділам практичної медицини щодо зазначених категорій хворих.

 

Перелік операційних втручань та маніпуляцій, які проводяться у центрі

 

1. Ендоскопічна папілосфінктеротомія.

2. Ендоскопічне лікування холедохолітіазу.

3. Проведення балонної дилатації жовчевивідних шляхів.

4. Встановлення стента з метою декомпресії проксимальних відділів жовчевивідних шляхів та вірсунгової протоки.

5. Дренування “сліпого мішка” (синдром «сладжа» у термінальному відділі холедоха після накладання холедоходуоденального анастомозу).

6. Отримання доступу до панкреатичної протоки.

10. Встановлення стентів при доброякісних або злоякісних стриктурах, норицях, підтіканні жовчі після операцій, а також при великих конкрементах загальної жовчної протоки, які не вдалося видалити.

11. Встановлення назобіліарного дренажу.

12. Дренування псевдокісти при наявності відповідних умов.

13. Біопсія панкреатичної або жовчної проток.

14. Лікування гострого біліарного панкреатиту.

 

За 2022 рік виконано 188 ендоскопічних оперативних втручання.

- З приводу жовчокам’яної хвороби холедохолітіазу ускладненого механічною жовтяницею прооперовано 90 хворих;

- з приводу новоутворення органів гепатопанкреатобіліарної системи 66 пацієнта;

- стентування вірсунгової протоки з приводу хронічного панкреатиту виконано у 4 осіб.

Об’єм оперативного втручання залежав від основного діагнозу та складався з:

- ЕРХПГ у 184;

- супрапапілярна холедоходуоденостомія виконана у 50 хворих;

- ЕПСТ канюляційним методом у 140 осіб;

- ендобіліарне дренування виконано у 71 осіб.

 

Обласний центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії (наказ від 03.08.2015 року № 548/02-О). Організаційно-методичне керівництво центру доручено асистенту кафедри хірургії № 2 БДМУ – Фундюру В.Д. З 2021 року координаційне керівництво центром здійснюється завідувачем кафедри хірургії № 2 БДМУ професором  Шкварковським І.В.

У зв’язку з реорганізацією роботи ЛШМД та створенням ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги», з 2021 року основний обєм практичної роботи центру пластичної хірургії почав виконуватись на базі хірургічного відділення Сторожинецької багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування та приватної  клініки "ВІПМЕД". Частково аналогічна робота продовжує виконуватись на базі хірургічного відділення №1ЛШМД м. Чернівці та координується з керівництвом зазначених лікувальних закладів і відповідними керівниками хірургічних відділень (зав. відділеннями: Кушнір В.І, Філіпець О.І.).

Центр надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам з патологією: гепато-біліарної системи, шлунково-кишкового тракту, рановими дефектами після операцій з приводу синдрому стопи діабетика, наслідками старіння, келоїдними рубцями і контрактурами, ожирінням, гормональними розладами, естетичними вадами обличчя та тулуба.

Центр пластичної реконструктивної та естетичної хірургії є клінічною базою Буковинського державного медичного університету, а також, основною базою для підготовки лікарів-інтернів на очному та заочному циклах.

 

За звітній період  виконано операційних втручань:

Загальна кількість операцій за 2022 рік  становить – 205 операцій.

1. Лапароскопічних холецистектомій – 42.

2. Заміщення складних дефектів м’яких тканин стопи після органозберігаючих операційних втручань - 32 хворих.

3. Реконструктивних операційних втручань у хворих з патологією шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної зони – 2.

4. Доброякісних новоутворень шкіри та підшкірної клітковини – 16.

5. Баріатричних операцій (сумісно з співробітниками національного інституту хірургії трансплантології АМН України  - шунтуючі операційні втручання на органах ШКТ з ліподермектомією) – 2 (0,2% від всіх операційних утручань.

6.  Естетичні операції на голові та шиї (всі види фейсліфтингу, верхня та нижня блефаропластики, кантопексія та кантопластика) – 6.

7. Операції на молочних залозах: збільшувальна за допомогою імплантів та редукційна мамопластики, переміщення та реконструкція сосково-ареолярного комплексу, мамопексія, реконструкція молочної залози після мастектомії (експандерна техніка та власними тканинами) – 3.

8. Ревізія та видалення рубців з переміщенням ліній натягу – 11.

9. Ліпосакція проблемних зон – 10 (0,89%).

10. Видалення доброякісних пухлин м'яких тканин (ліпома, атерома, гігрома, канділома, тератома, дермоїдні кісти тощо) – 18.

11. Операційне лікування гінекомастії у чоловіків (ліпосакція, резекція залозистої частини, корекція форми та об'єму грудних залоз) – 3.

12. Операції по корекції форми та розмірів вушних раковин  - 3.

13. Ліпофілінг обличчя  - 4.

14. Внутрішньовенна озонотерапія – 53.

 

Працівники центру впроваджують в практику сучасні методи діагностики і лікування хірургічних захворювань, розробляють та впроваджують локальні протоколи лікування хірургічних хворих,  надають консультативну, організаційну та методичну допомогу міським та районним хірургічним кабінетам та відділенням де лікуються хворі з хірургічною патологією.

Впровадження нових технологій дало змогу суттєво покращити надання допомоги хворим з жовчекам’яною хворобою в Сторожинецькому районі Чернівецької області. Велика кількість хворих не потребує матеріальних затрат для виїзду за межі області для лікування. Значно зменшився термін непрацездатності хворих із ЖКХ, хронічним та гострим холециститом, та ускладненими формами синдрому стопи діабетика (в середньому 1 випадок складає від 4-5 днів  (при ЖКХ, хронічному холециститі) та до 13-15 днів при синдромі стопи діабетика.

 

Обласний центр гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету (наказ від 03.08.2015 року № 549/03-О). Організаційно-методичне керівництво Центру покладено на хірурга вищої кваліфікаційної категорії хірургічного відділенням №1 Качмара В.Й. від ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» та професора кафедри хірургії №2, д.мед.н., Колотила О.Б. від Буковинського державного медичного університету в межах компетенції визначеної посадовими інструкціями.

Основними завданнями центру є надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим із дефектами м’яких тканин гнійно-некротичного характеру, мікро-макро ангіапатіями, синдромом стопи діабетика, великими рановими поверхнями та трофічними виразками нижніх кінцівок.

Захворювання, які підлягають скеруванню на обстеження та лікування в обласний центр діабетичної стопи та гнійних ран: 

1. Гнійні рани та некрози будь-якого походження та локалізації.

2. Пролежні.

3. Флегмони, абсцеси, фасциіти, некротичні форми бешихи.

4. Гнійні ускладнення цукрового діабету такі як: сухі та вологі гангрени верхніх та нижніх кінцівок.

5. Гнійно-некротичні захворювання кисті.

6. Мікро-, макроангіопатії нижніх кінцівок.

7. Нейротрофічні виразки та гіперкератози стоп.

8. Післятромбофлебетична хвороба, виразкова форма.

 

Діагностичні заходи та операційні втручання, які проводяться у центрі

Діагностичні заходи:

1.     Рентгенологічні обстеження.

2.     Бак. засів  на флору і чутливість до антибіотиків.

Види операційних втручань:

·        Органозберігаючі операції на нижніх кінцівках.

·        Хірургічне лікування гнійно-некротичних захворювань мяких тканин з використанням новітніх технологій.

·        Вологе загоєння ран по Европейському протоколу (вакуумна та ультразвукова санація, волога камера з використанням дермальних сіток та поверхневих сорбентів).

·        Хірургічна та ендоваскулярна корекція мікро- та макроциркуляторного русла нижніх кінцівок.

 

За звітній період в центрі:

Прооперовано 467 хворий (2021р. – 458).

Таблиця звітності центру гнійних ран та хірургічних ускладнень цукрового діабету за  2022 рік 

Таблиця 3.docx

 В значній частині виконаних операцій було використано універсальний хірургічний лазер „Ліка-хірург‟ (лазерна вапоризація гнійно-некротичних ран, лазерна ендоваскулярна коагуляція при ПТФХ набряково-виразковій формі).

 

Обласний центр термічних уражень та дермопластики (наказ від 03.08.2015 року № 550/04-О). Центр здійснює свою діяльність на базі опікового, хірургічного відділення №1 та інших структурних підрозділів ЛШМД, які функціонально співпрацюють з Центром.

    Спільне організаційно-методичне керівництво центру доручено лікарю-хірургу вищої кваліфікаційної категорії опікового відділення ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» Проняєву В.В. та доценту кафедри хірургії № 2 БДМУ, к.мед.н. Козловській І.М. Центр є клінічною та навчальною базою Буковинського державного медичного університету, а також основною базою для підготовки лікарів-інтернів на очному та заочному циклах. Центр надає висококваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу хворим хірургічного профілю із опіками, відмороженнями та електротравмами всіх ступенів важкості, площі та глибини ураження, що направлені фахівцями інших лікувально-профілактичних закладів та звернулись самостійно, з дотриманням стандартів, протоколів та нормативів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України; впроваджує в практику сучасні методи діагностики та лікування зазначених патологій та категорій хворих, приймає участь в розробці та впровадженні локальних протоколів лікування хворих, що потребують вакуумної терапії, вологого загоєння ран, дермопластики та інших пластично-реконструктивних хірургічних втручань, надає консультативну допомогу міським та районним підрозділам практичної медицини щодо зазначених категорій хворих.

 

Перелік оперативних втручань та маніпуляцій, які проводяться в

Обласному центрі термічних уражень та дермопластики

 

1.  Вологе загоєння поверхневих опікових ран по Европейських протоколах European Wound Management Association (вакуумна та ультразвукова санація, волога камера з використанням дермальних сіток та поверхневих сорбентів).

2.  Органозберігаючі операції на кінцівках при глибоких опіках та відмороженнях.

3.  Корекція келоїдних рубців (колагенові пластини, переміщення по лініям натягу, компресійна депресія рубців).

4.  Операції з переміщенням повношарових клаптів (технологія Філатова, на судинній ніжці, зустрічними клаптями).

5.  Дермопластика розщепленими шкірними лоскутами.

6.  Гостра некректомія, вирощування грануляційної тканини.

7.  Загоєння ран вторинним натягом до повної їх епітелізації.

 

Таблиця звітності медичного університетського обласного центру термічних уражень та дермопластики за 2022 р. 


Таблиця 4.docx

* Проняєв В.В.

** Козловська І.М.

 

Обласний «Центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта» створено на базі травматологічного відділення для дорослих ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» та кафедри травматології та ортопедії БДМУ спільним наказом Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації та Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет» № 120/02-О від 15.03.16р. Організаційно-методичне керівництво центру покладено на завідувача відділення травматології для дорослих ОКНП «Лікарня швидкої медичної допомоги» - Яким’юка Д.І., а науково-методичне керівництво - на завідувача кафедри травматології та ортопедії БДМУ професора Васюка В.Л.

За звітний період на лікуванні в Центрі знаходилося 1487 пацієнтів, яким було виконано 1267 операційних втручань. При цьому оперативна активність склала 75,91%. Переважали планові пацієнти, які склали 61%.

Основними завданнями обласного Центру є надання спеціалізованої медичної допомоги хворим із патологією опорно-рухового апарату, що направлені фахівцями інших лікувально-профілактичних заходів з дотриманням стандартів, протоколів та нормативів надання медичної допомоги; впровадження в практику сучасних методів лікування та діагностики ортопедичних та травматологічних хворих; участь в розробці та впровадженні локальних протоколів лікування хворих з патологією хребта та суглобів, надання консультативної, науково-методичної допомоги міським, районним травматологам ЦРЛ та міських поліклінік; організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів; організація та впровадження в практику показових операцій із залучення спеціалістів із провідних клінік та інститутів травматології та ортопедії; проводити на базі Центру післядипломну освіту слухачів ПАЦ, ТУ, лікарів-інтернів.

Оперативна діяльність Центру за 2022 рік 

Таблиця 5.docx

Центр травматології, ендопротезування, патології суглобів та хребта підтримує стосунки з Німецькою клінікою Шаріте, шведською клінікою Ангельхолм, з якою є договір про співпрацю. Кафедра травматології та ортопедії БДМУ приймає участь в україно-латвійському проекті щодо реалізації програми реабілітації пацієнтів після ампутації кінцівок.

 

Навчально-лікувальний стоматологічний центр "Університетська клініка" є навчально-науково-лікувальним підрозділом Буковинського державного медичного університету і створений на базі кафедр терапевтичної та ортопедичної стоматології. Основними завданнями Центру є: проведення лікувально-діагностичного процесу; забезпечення навчального процесу з використанням нових форм та методів навчання, досягнень медичної науки і практики охорони здоров’я; навчання студентів стоматологічного факультету, лікарів-інтернів, аспірантів, післядипломної підготовки; перепідготовка та підвищення кваліфікації медичних кадрів; надання платної стоматологічної допомоги населенню; проведення наукових досліджень, розробка ефективних методів діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хворих; експертна оцінка результатів наукових досліджень; апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих; апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів, організація та проведення наукових семінарів, клінічних, науково-методичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо.

Постановою КМУ від 14 грудня 2016р.  центр внесено до переліку закладів охорони здоров’я України з правом надання платних послуг населенню.  

  Протягом 2022 року в НЛЦ «Університетська клініка» пройшли літню та зимову виробничу практику 30 студентів третього, четвертого та п’ятого курсів стоматологічного факультету БДМУ. Навчаються 35 лікарів – інтернів, першого та другого року навчання. Для відпрацювання практичних навичок студенти мають можливість використовувати матеріально-технічну базу клініки, кафедр ортопедичної та терапевтичної стоматології, зуботехнічної лабораторії.

За вказаний період лікарі клініки удосконалювали свої професійні вміння та навички, публікували свої роботи в журналах, брали участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Прийняли участь у сесії Україно-Швейцарського проекту «Криза, як можливість. Стратегувати чи латати діри?».

Взяли участь у Всеукраїнській стоматологічній конференції «Інноваційні технології в практиці лікаря-стоматолога», у міжнародній науково-практичній конференції «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку» та ін.

Під керівництвом лікарів НЛЦ «Університетська клініка» було проконсультовано та проліковано 421 первинних пацієнтів та близько 100 вторинних. Було надано 1368 стоматологічних послуг та отримано надходжень  на суму 338498 грн.

Для забезпечення надання якісних лікувальних послуг у клініці наявне все необхідне обладнання. Усі приміщення утримуються у відповідному стані, та відповідають санітарним нормам. Функціонує сайт клініки. Інформація про діяльність також розміщується у соціальних мережах Facebook, Instagram та ін.

Всі працівники клініки зареєстровані в електронній системі eHealth.

Лікарі постійно беруть участь у різноманітних благодійних акціях, відвідують дитячі будинки. З початком війни на території України - активно займаються волонтерством.

 

За 2022 рік Центром малоінвазивної  хірургії та гінекології (наказ № 05-О/230 від 31.05.2011р.) виконана наступна робота:

1.  Продовжується дійовий зв'язок з усіма районними лікарнями та поліклініками міста Чернівці в плані скерування хворих на виконання планових та ургентних малоінвазивних оперативних втручань.

2.  В консультативному підрозділі ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» щоденно проводився прийом співробітників  Центру для обстеження хворих та направлення їх на оперативне лікування.

3.  Постійно оновлювалась веб-сторінка Центру на сайтах БДМУ та кафедри хірургії №1.

4.  Проведено цикл тематичного удосконалення «Сучасні аспекти малоінвазивної хірургії» у жовтні 2022 року.

5.   Всі лікарі-інтерни залучені до виконання малоінвазивних оперативних втручань в якості асистентів, а аспіранти самостійно виконують окремі етапи оперативного втручання.

6.   Співробітниками Центру постійно надається консультативна допомога центральним районним лікарням щодо відбору хворих та виконання лапароскопічних оперативних втручань в цих районних лікарнях.

На даний час в Центрі функціонує чотири лапароскопічні стійки хірургічного підрозділу ОКЛ.

       За 2022 рік в Центрі виконано 401 (2021р. - 269) малоінвазивних оперативних втручання, з них 103 операційних втручання виконано співробітниками кафедри.

 Серед них:

-   Лапароскопічні холецистектомії з приводу хронічного калькульозного холециститу – 40;

- Лапароскопічні холецистектомії з приводу гострого калькульозного холециститу – 198, в 8 випадках виконано конверсії;

-   Лапароскопічні холецистектомії з приводу поліпозу жовчного міхура – 2;

-   Відеохолангіоскопія з видаленням конкрементів з інтрапечінкових жовчних шляхів – 1

-    Лапароскопічні апендектомії з приводу гострого апендициту – 63, в 3 випадках виконано конверсії.

-    Діагностичні лапароскопії  – 44;

-    Лапароскопічні втручання з приводу діафрагмальної грижі – 3;

-    Лапароскопічна кардіоміотомія з приводу ахалазії - 4

-    Лапароскопічна герніопластика пахової грижі – 4

-    Лапароскопічне розкриття та дренування абсцесів печінки - 1

-    Лапароскопічне розкриття та дренування кісти селезінки - 1

-    Лапароскопічна санація та дренування очеревинної порожнини при панкреатогенному перитоніті – 2

-    Лапароскопічна резекція сигмоподібної кишки – 5

-    Лапароскопічна правобічна геміколонектомія – 4

-    Лапароскопічна лівобічна геміколонектомія – 1

-    Лапароскопічна передня резекція прямої кишки – 1

-    Лапароскопічна резекція  тонкої кишки - 1

-    Лапароскопічна дуоденопластика з СПВ  - 1

-    Лапароскопічні оперативні втручання з приводу гінекологічної патології – 3.

-    Торакоскопічні операції – 6:

-    УЗД контрольовані пункції абсцесів та кіст очеревинної порожнини та заочеревинного простору – 13.

-    Ендоскопічні папілосфінктеротомії з літоекстракціями, стентування  - 13

       У 2022 році співробітниками кафедри вперше виконано лапароскопічну лівобічну геміколонектомію при раці ободової кишки, лапароскопічну дуоденопластику з СПВ при виразковому дуоденостенозі, резекцію тонкої кишки при її пухлинному ураженні, висічення кіст селезінки.

       Більше 90% випадків гострого апендициту в клініці оперується лапароскопічно.

       Використання малоінвазивних технологій дало можливості скоротити терміни стаціонарного лікування на 2-5 діб, зменшити вартість післяопераційного лікування та знизити частоту післяопераційних ускладнень.

  

Обласний Центр ендоскопічної урології (наказ № 719/02-0 від 03.10.2018 року) створений на базі урологічного відділення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» та кафедри урології та нейрохірургії Буковинського державного медичного університету. Керівник Центру – професор кафедри урології та нейрохірургії БДМУ, д.мед.н., професор Зайцев Валерій Іванович. 

Головним завданням створення Центру було запровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування урологічних захворювань, перш за все з використанням новітньої ендоскопічної апаратури. Головний напрямок роботи Центру – лікування хворих онкоурологічного профілю та інших категорій пацієнтів із складною урологічною патологією. Центр є клінічною та навчальною базою БДМУ.

За звітній період всього було проведено 469 операцій, в т.ч. було вперше на Буковині виконано лапароскопічну аденомектомію та пластику міхурово-піхвової нориці.

Керівник ЦЕУ проф. Зайцев В.І. підвищував свою кваліфікацію у січні 2020р. у м. Манхайм (Німеччина), де пройшов практичний курс «Лапароскопічна урогінекологія»., пройшов спеціалізацію з онкології, що збільшило можливості надання допомоги хворим з онкологічною патологією.

Оперативна діяльність Центру у 2022 році 

Таблиця 6.docx

      Організація ЦЕУ дозволила покращати умови навчання інтернів та лікарів на кафедрі. Інтерни регулярно залучаються для проведення ендоскопічних операцій, що дозволяє отримати практичні навички підготовки пацієнта, проведення самої операції та ведення п/о періоду. Це сприяє отриманню сучасних знань на відповідному рівні навчання.

Були проведені курси тематичного удосконалення для лікарів по лапароскопічній урології та 2 майстер-класи. Наявність сучасного обладнання та можливість показати сучасні методики дозволяє проводити їх на високому рівні.

 

 Кабінет УЗД НЛЦ «Університетська клініка» БДМУ (наказ № 02-О від 12.02.2020 року).

Кабінет УЗД НЛЦ «Університетська клініка» БДМУ створено на базі НЛЦ «Університетська клініка» та розташовується в ОКНП «Чернівецька лікарня швидкої медичної допомоги» на кафедрі хірургії № 2 БДМУ та надає послуги з висококваліфікованої спеціалізованої діагностики населенню та пацієнтам, що направлені фахівцями інших лікувально-профілактичних закладів та звернулись самостійно, з дотриманням стандартів, протоколів та нормативів надання медичної допомоги, затверджених МОЗ України.

      Керівництво кабінетом доручено кандидату медичних наук, доценту кафедри хірургії № 2 БДМУ Русаку О.Б. Кабінет УЗД є клінічною та навчальною базою БДМУ, а також для підготовки студентів та лікарів-інтернів та лікарів, які проходять спеціалізацію з ультразвукової діагностики.

 

Таблиця звітності кабінету УЗД НЛЦ «Університетська клініка»  БДМУ

Таблиця 7.docx

А також було виконано низку маніпуляцій під контролем ультразвуку.

Таблиця 8.docx

Навчально-наукова лабораторія БДМУ

Упродовж 2022 року робота навчально-наукової лабораторії (ННЛ) була спрямована на реалізацію її основних завдань, як-от:

1) виконання досліджень на замовлення науковців БДМУ, лікувально-профілактичних установ міста й області; 

2) створення умов для опанування практичних навичок щодо проведення лабораторних досліджень фахівців зі спеціальностей «Технології медичної діагностики та лікування» (освітній ступінь «бакалавр»), «Медсестринство» (освітній ступінь «магістр»);

3) розширення спектру лабораторних досліджень з метою збільшення потоку пацієнтів.

1. Відповідно до плану співробітники ННЛ пройшли післядипломну підготовку, зокрема: спеціалізація з клінічної лабораторної діагностики, курси з питань визначення груп крові за системою АВО, резус та імунних

Антитіл на базі Чернівецького обласного центру служби крові, спеціалізацію з клінічної біохімії, ПАЦ з лабораторної генетики.

2. Налагоджено співпрацю з такими медичними закладами міста: ТОВ «Інститут скринінгу раку»; ТОВ «ЛІСОД БУКОВИНА»; клінікою персоніфікованої медицини «НАТУРЕЛЬ»; медичним центром «БАЗИСМЕД».

3. Завдяки злагодженій роботі керівництва Університету, лікувального відділу, ННЛ, кафедр, зросла кількість пацієнтів, скерованих співробітниками БДМУ. Особливо активною була співпраця з такими кафедрами: акушерства та гінекології; пропедевтики внутрішніх хвороб; фтизіатрії та пульмонології; клінічної імунології, алергології та ендокринології; педіатрії та дитячих інфекційних хвороб; стоматології дитячого віку; онкології та радіології; дерматовенерології.

4. За звітній період виконано 2838 досліджень для науковців університету.

5. Наразі триває виконання гістологічних, імуногістохімічних досліджень для аспірантів кафедри гістології, цитології та ембріології; стоматології дитячого віку, а також біохімічні дослідження для аспірантів кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини.

6. За звітній період для пересічних громадян виконано 13583 лабораторних досліджень на суму 538134,70 грн., з них: 9860 – біохімічні дослідження; 3489 – клінічні дослідження; 84 – імуногістохімічні дослідження; 57 – гістологічні дослідження; 93 – ПЛР-дослідження.

7. Для вимушено переміщених осіб та ЗСУ виконано 1539 лабораторних досліджень.

8. Отримано гуманітарну допомогу (хімічні реактиви, вироби медичного призначення) на суму 163746,36 грн. від асоціації «Medicos del Mundo»; стерилізатор паровий у кількості 2 шт. на суму 35279,18 грн. від благодійного фонду «Світ Майбутнього». Заплановано, у позичку терміном на один рік від ТОВ «ВСМ» Україна, отримати обладнання (промивач для мікропланшетів, термошейкер для планшетів, мікропланшетний рідер) для проведення досліджень методом імуноферментного аналізу.

9. Підготовлено документацію для проведення тендерної закупівлі за ДК 021-2015 33690000-3 Лікарські засоби різні (ЛОТ 1: Хімічні реактиви для проведення клінічних, біохімічних досліджень (для навчального процесу). ЛОТ 2: Хімічні реактиви для проведення гістологічних, імуногістохімічних досліджень (для навчального процесу). ЛОТ 3: Хімічні реактиви для проведення полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу (для навчального процесу).

Для розширення спектру лабораторних досліджень у 2023 році планується закупити і встановити: програмне забезпечення для дослідження поліморфізмів методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу; імуноферментний аналізатор; pH-метр; програмне забезпечення для реєстрації пацієнтів та видачі результатів лабораторних досліджень; обладнання для  проведення рідинної цитології.

З метою належної оцінки якості й точності лабораторних досліджень заплановано взяти участь у циклі зовнішнього контролю якості результатів вимірювань, який проводиться Українським референт-центром з клінічної лабораторної діагностики та метрології «ОХМАТИД» МОЗ України за програмами «Клінічна біохімія в клінічній лабораторній діагностиці», «Імунохімія», «Гематологія», «Гемостаз», «Сеча», «Загальний аналіз, морфологічне дослідження периферичної крові».

 

Медичний консультативний центр БДМУ (МКЦ БДМУ) HELSI

 

МКЦ БДМУ – це якісно новий рівень доступу до висококваліфікованої медичної допомоги для населення Буковини та інших областей.

МКЦ БДМУ відкриває абсолютний on-line доступ усім громадянам до реєстру професорського складу нашого медуніверситету. Ознайомившись із профілем лікаря, пацієнти можуть за допомогою інтернету записатись до нього на прийом. Водночас дана інформаційна система орієнтована на допомогу не лише пацієнтам, а й лікарям. Це велика база медичної документації, куди заведена класифікація медичних препаратів та міжнародна класифікація хвороб.

На виконання Постанови КМУ від 16.02.2022 року № 126 БДМУ приєднаний до Електронної системи охорони здоров’я (13.06.2022р.). Створено 7 місць надання медичних послуг: кафедра стоматології дитячого віку (Чернівці, вул. Руська, 87 та вул. Винниченка, 119); кафедра ортопедичної стоматології (Чернівці, вул. Марка Вовчка, 2 та вул. Фастівська, 20); хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Чернівці, вул. Старицького, 1 та вул. Головна, 137); навчально-лікувальний центр «Університетська клініка» (Чернівці, вул. Руська, 87).

Створено 18 профілів співробітників Навчально-лікувального центру «Університетська клініка».

Станом на 31.12.2022 року в консультативному центрі задіяно 262 консультанти з числа провідних спеціалістів університету (158 – активних консультантів).

За 2022 рік проведено 7784 консультацій (враховуючи повторні); з них: 1754 телемедичних (on-line). Запущено оновлений функціонал телемедичних консультацій через сервіс Helsi.me.

 

З 8 березня 2022 року співробітники БДМУ активно беруть участь у прийомі дзвінків і проведенні телефонних консультацій лікарями та психологами на гарячій лінії МОЗ України 0800602019

(20 співробітників БДМУ), проводяться нічні/цілодобові консультації психологами (7024 дзвінка станом на 12.12.2022).

Командою БДМУ створено сервіс віддалених консультацій DoctorOnlineUA, на платформі якого психологи та лікарі безоплатно консультують онлайн.

За період із 10.03.2022 року проведено 1760 консультацій.

Сервіс працює через чат-бот телеграму (https://t.me/DoctorOnlineUABot),

месенджер Facebook (http://m.me/DoctorsOnlineBSMU), сайт (https://doctoronline.bsmu.edu.ua/).

 

В університеті працює сучасний центр симуляційної медицини, який оснащений багатофункціональними манекенами-роботами за новітнім зразком, здатними відтворювати будь-які клінічні ситуації для відпрацювання практичних навичок та лікарських маніпуляцій.

У даному центрі викладачі за допомогою спеціальних гаджетів і за  попередньо розробленими сценаріями моделюють різноманітні клінічні ситуації та контролюють визначення правильного діагнозу й алгоритму дій студентами та лікарями практичної охорони здоров’я.Пріоритетною стратегією розвитку вищої медичної освіти в Буковинському державному медичному університеті є створення багатопрофільної університетської клініки, яка стане потужною базою для провадження лікувальної, навчальної та наукової роботи на високому рівні, а також розвиток нових напрямків лікувальної роботи, зокрема у галузі реабілітації, протезування та психологічної допомоги, що дозволить співробітникам БДМУ надавати високоякісну кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу населенню Буковини.