Про відділ

Лікувальний відділ є структурним підрозділом Буковинського державного медичного університету, що здійснює планування, організацію та управління лікувально-діагностичної діяльності університету, проводить контроль за якістю та ефективністю лікувального процесу, а також веде облік та звітність з питань лікувальної роботи співробітниками клінічних кафедр університету.  

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, кодексами, законами України, законодавчими актами Президента України, постановами та рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти та науки, Міністерства охорони здоров'я України. 

 

Завдання та функції лікувального відділу

1. Організація та забезпечення виконання законодавства України та нормативних актів про освіту, директивних та нормативних документів щодо планування, організації консультативної та лікувально-діагностичної роботи університету.

2. Організація роботи з підготовки інформаційних, довідкових матеріалів, звітів з питань лікувально-консультативної роботи університету до Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство освіти і науки України та в інші організації.

3. Внесення пропозицій щодо розгляду на засідання ректорату, Вченої ради університету питань, які пов’язані з лікувально-консультативною діяльністю співробітників кафедр.

4. Робота з підготовки інформаційно-аналітичних, статистичних та інших звітів.

5. Організація ведення договірної роботи з питань оренди приміщень для розташування клінічних баз університету.

6. Проведення контролю за якісним і своєчасним оформленням необхідної звітної документації з лікувально-консультативної діяльності співробітників кафедр.

7. Підготовка та укладання договорів про співробітництво між університетом та іншими установами, із закладами практичної охорони здоров’я по напрямку лікувальної роботи.

8. Організація та контроль за проведенням консультативної та лікувально-діагностичної роботи співробітників клінічних кафедр університету, своєчасне формування, подання звіту про лікувальну діяльність співробітників клінічних кафедр.

9. Організація роботи, координація, керівництво та здійснення контролю за виконанням державних програм з питань лікувально-профілактичної роботи та планів спільної роботи клінічних кафедр з закладами практичної охорони здоров’я.

10. Організація роботи та проведення клінічних рад університету.

11. Планування та організація роботи з підвищення лікарської кваліфікації співробітниками клінічних кафедр університету.

12. Організація та контроль виїздів бригад  спеціалізованої медичної допомоги у центральні районні лікарні для надання співробітниками університету спеціалізованої медичної допомоги населенню сільської місцевості.

13. Координація роботи кафедр та інших підрозділів університету з питань лікувально-консультативної роботи.

14. Забезпечення участі у засіданнях медичних рад лікарів різного рівня, колегій Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації та управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради.

15. Забезпечення планування і підготовки матеріалів з лікувально-діагностичної роботи на засіданні Вченої ради університету та ректорату.

16. Контроль та забезпечення координації діяльності між ректоратом і Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації та управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради, генеральними директорами комунальних некомерційних підприємств міста та області.

17. Здійснення постійного контролю та оцінки роботи медичних Центрів університету, навчально-лікувального центру «Університетська клініка», навчально-наукової лабораторії БДМУ, клінічних кафедр університету.

18. Аналіз і забезпечення шляхів розв’язання конфліктних ситуацій, у випадку виникнення останніх, між адміністрацією закладів практичної охорони здоров’я і керівництвом клінічних кафедр університету.

19. Контроль виконання рішень колегій МОЗ України, підготовку матеріалів у МОЗ України.