Штат відділу

Ілащук Тетяна Олександрівна

Проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та лікувальної роботи

доктор медичних наук, професор

    Народилася 27 жовтня 1975 року в місті Чернівці. У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості порушень добового ритму артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від реакції на стрес-тести, структурно-функціональних змін лівого шлуночка та стану коронарних судин; можливості фармакологічної корекції», а у 2008 році – докторську дисертацію на тему: «Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції».

Завідує кафедрою Пропедевтики внутрішніх хвороб  з 2011 року.

Наукові інтереси: особливості клініки, діагностики, лікування захворювань внутрішніх органів у сполученні з кардіальною патологією, превентивна медицина.

Автор 156 наукових праць, 4 навчальних посібників, 1 монографії, 4 винаходів, 8 раціоналізаторських пропозицій.

Ілащук Т.О. – член спеціалізованої вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету.       

Неміш Ірина Любомирівна

Керівник відділу

кандидат медичних наук


Сегедіна Марина Ігорівна

Провідний фахівець